Giao anHH11 41

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 15:23

Ngày soạn: 8/4/2018 Tiết: 41 ÔN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU 1.Về kiến thức: - HS hệ thống lại kiến thức học năm, khắc sâu khái niệm công thức cần nhớ Về kỹ : - Vận dụng pp học lý thuyết học vào giải tập - Hiểu nắm cách giải dạng toán Thái độ: - Phát triển tư trừu tượng, khái qt hóa, tư lơgic,… - Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê học tập, biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen Năng lực hướng tới - Năng lực tự học; giải vấn đề, tính tốn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên - Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học Học sinh - SGK, đồ dùng học tập III PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC Thuyết trình, nêu giải vấn đề Hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giới thiệu: Để củng cố kiến thức tồn học kỳ 2, có tiết ơn tập sau Nội dung 2.1 Phép dời hình, phép đồng dạng - Phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự - Phép dời hình - Phép đồng dạng 2.2 Quan hệ song song không gian - Đường thẳng song song với đường thẳng - Đường thẳng song song với mặt phẳng - Mặt phẳng song song với mặt phẳng 2.3 Quan hệ vng góc khơng gian - Đường thẳng vng góc với đường thẳng - Đường thẳng vng góc với mặt phẳng - Mặt phẳng vng góc với mặt phẳng - Khoảng cách Luyện tập: Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I , cạnh bên SA vng góc với đáy Khẳng định sau ? A ( SBD) ⊥ ( SAC ) B ( SCD ) ⊥ ( SAD ) C ( SDC ) ⊥ ( SAI ) D ( SBC ) ⊥ ( SIA) Câu 2: Cho hình chóp tứ giác S ABCD Cạnh SB vng góc với đường đường sau? A DA B BA C AC D BD Câu 3: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cân A , cạnh bên SA vng góc với đáy, M trung điểm BC , J trung điểm BM Khẳng định sau đúng? A BC ⊥ ( SAB ) B BC ⊥ ( SAM ) C BC ⊥ ( SAC ) D BC ⊥ ( SAJ ) Câu 4: Hình lăng trụ có mặt bên hình gì? A Hình thoi B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình bình hành Câu 5: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với C Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với Câu 6: Cho hình chóp S ABC có SA ⊥ ( ABC ) AB ⊥ BC , I trung điểm BC Góc hai mặt phẳng ( SBC ) ( ABC ) góc sau đây? ¶ · · · A SIA B SCA C SCB D SBA Câu 7: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng cân A , SA vng góc với đáy, gọi I trung điểm BC Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ( ABC ) A SB B SA C SC D SI Câu 8: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy, gọi H trung điểm AB Tính khoảng cách từ D đến ( SHC ) A a B a C 2a D 5a Câu 9: Khẳng định sau khẳng định sai ? A Nếu đường thẳng d vng góc với hai đường thẳng cắt nằm ( α ) d vng góc với đường thẳng nằm ( α ) B Nếu đường thẳng d ⊥ ( α ) d vng góc với hai đường thẳng ( α ) C Nếu đường thẳng d vng góc với hai đường thẳng nằm ( α ) d ⊥ ( α ) D Nếu d ⊥ ( α ) đường thẳng a / / ( α ) a ⊥ d Câu 10: Cho hình chóp S ABCD Khẳng định sau đúng? A Đáy hình chóp hình vng B Đáy hình chóp hình thoi C Đường cao hình chóp SA D Các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy góc khơng Câu 11: Chọn khẳng định sai khẳng định sau? A Góc hai đường thẳng góc tù B Góc đường thẳng a mặt phẳng ( P ) góc đường thẳng a hình chiếu vng góc a ' a lên mặt phẳng ( P ) C Góc hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) góc hai đường thẳng a b vng góc với mặt phẳng ( P ) ( Q ) D Góc hai đường thẳng a b góc hai đường thẳng a ' b' song song với hai đường thẳng a b Câu 12: Cho hình chóp S ABCD có SA ⊥ ( ABCD ) , ABCD hình vng tâm O Chọn mệnh đề đúng? A AC ⊥ ( SBD ) B SO ⊥ ( ABCD ) C BD ⊥ SC D AC ⊥ SB V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC - HS nhà xem lại kiến thức học - Xem lại kiến thức toàn học kỳ 2, chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra cuối năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao anHH11 41 , Giao anHH11 41

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn