Biên bản thanh tra chuyên đề THTT HSTC

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 10:10

Phòng GD - Đt lệ Thủy Đoàn tra Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên tra chuyên ®Ị trêng THCS Phó thđy * Thêi gian kiĨm tra: Ngày 24 tháng12 năm 2012 * Ngời thực hiện: Lê Đình Lý - Cán tra * Nội dung tra: X©y dùng trêng häc th©n thiƯn, häc sinh tÝch cùc vµ an toµn trËt tù trêng häc Sau nghe báo cáo nhà trờng, thực kiểm tra thực tế kế hoạch, hồ sơ, tra viên luận sau: I Về xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực: Những u điểm Ban giám hiệu đội ngũ nhận thức đầy đủ đắn vai trò, ý nghĩa phong trào xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực, nên từ đầu năm học nhà trờng thống xây dựng kế hoạch, đạo thực phong trào thi đua kết hợp víi tiÕp tơc thùc hiƯn cc vËn ®éng " Häc tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh"; vận động "Hai không" với nội dung; đồng thời thành lập ban đạo tổ chức triển khai thực nghiêm túc Những kết đạt đợc: Nội dung 1: Xây dựng trờng, lớp xanh, sạch, đep, an toàn Làm tốt công tác vệ sinh phong quang hàng ngày tất khu vực trờng học Trờng có xanh thoáng mát đợc chăm sóc cẩn thận; công tác tu sửa bồn hoa cảnh ®· vµ ®ang thùc hiƯn theo hêng lµm ®Đp trêng, đẹp lớp Hệ thống phòng học bảo đảm ánh sáng, bàn ghế đầy đủ, quy cách đợc nhà trờng giao cho lớp, giáo viên chủ nhiệm bảo quản, giữ gìn tu sửa cẩn thận Khu nhà vệ sinh cho CBGV HS đảm bảo đầy đủ, tơng đối hàng ngày Tất học sinh tích cực thực hiện, tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan trờng học giữ gìn vệ sinh Nhìn chung trờng đạt đợc yêu cầu tối thiểu xanh - - đẹp Nội dung 2: Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, khối lớp khu vực dân c, gióp c¸c em tù tin häc tËp Trong thêi gian qua , cán quản lý tất giáo viên coi trọng tích cực đổi PPDH, tăng cờng giao lu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp thực Đồng thời trình dạy học, thầy cô giáo khuyến khích chuyên cần, tích cực học tập, chủ động, sáng tạo ý thức vơn lên học sinh rèn luyện khả tự học cho em tiết dạy Học sinh đợc khuyến khích đề xuất sáng kiến thầy cô thực giải pháp để nâng cao chất lợng dạy học Việc bồi dỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu đợc xem trách nhiệm tình cảm giáo viên học sinh Trong kiểm tra, đánh giá học sinh đợc thực khách quan, quy trình, quy chế SGD, PGD TT 58/2011 BGD&ĐT Giáo viên bớc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng nh thiết kế soạn, tiết thao giảng, đề kiểm tra tiết trở lên đợc thực vi tính Nhà trờng có phòng máy vi tính có 21 máy nối mạng Internet, khu quản lí hành đợc nối Wifi Toàn trờng có máy chiếu đa Nội dung : Rèn luyện kỹ sống cho học sinh Trờng có quy tắc ứng xữ thành viên nhà trờng có biện pháp giám sát kiểm tra Trong dạy học nội khóa hoạt động lên lớp, giáo viên rèn luyện kĩ sống ứng xử trớc t×nh hng cc sèng cho häc sinh Tỉ chøc cho em học luật giao thông , hình thành kĩ phòng chống tai nạn giao thông, đuối nớc tai nạn khác Trờng tổ chức câu lạc (các môn văn hoá - khiếu), tổ chức hoạt động NGLL với nội dung giáo dục, rèn luyện kĩ sống Rèn luyện kĩ ứng xử văn hóa, hòa nhập , chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Nội dung 4: Tổ chức hoạt động tập thể vui tơi, lành mạnh Trờng có chơng trình hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tổ chức thực chơng trình thờng xuyên đạt hiệu Thông qua đợt thi đua theo chủ điểm, ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn nh: khai giảng năm học ngày 20/10; 20/11; 22/12 trờng tổ chức hoạt động vănh nghƯ, thĨ thao , khun khÝch sù tham gia tÝch cực, chủ động, tự giác học sinh Liên đội tổ chức trò chơi dân gian, hội thi văn nghệ đợt: 20/11 22/12 buổi ca múa hát tập thể trờng , tạo cho học sinh phấn khởi, vui vẻ, lôi em học tập chăm tích cực Phối hợp với đoàn xã tổ chức cho HS sinh hoạt đội địa phơng, hớng dẫn em chơi trò chơi lành mạnh, tránh trò chơi không lành mạnh, trò chơi nguy hiểm Tổ chức chơng trình phát măng non hệ thống loa đài thôn xã Tổ chức trò chơi dân gian trò chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua tiết học lên lớp Nhờ tạo đợc không khí vui tơI lành mạnh nhà trờng , tạo môI trờng thân thiện với học sinh Nội dung 5: Tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phơng Nhà trờng phân công cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc, quét dọn hàng tuần khu di tÝch van ho¸ cÊp quèc gia Ng· t Thạch Bàn nhà tởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Tuyên truyền, giới thiệu công trình di tích lịch sử địa phơng với học sinh, với bạn bè thông qua tiết học môn sử, văn học, GDCD hoạt động Tổ chức thi tìm hiểu anh đội Cụ Hồ nhân ngày 22 tháng 12, tìm hiểu truyền thống quê hơng, viết ca ngợi thầy cô, bạn bè gơng tốt xung quanh em Tóm tại, nhà trờng nhận thức sâu sắc vai trò trờng học thân thiện, đạo triển khai cụ thể , thờng xuyên , nhờ tạo đợc môi trờng giáo dục thực thân thiện cho học sinh, thu hút em đến trờng, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động khác nhà trờng Kết xếp loại qua năm: Loại tốt Một số tồn tại: Sân b·i thĨ dơc cha ngang tÇm víi trêng chn qc gia, không bảo đảm đợc việc dạy hoạt động TDTT mùa ma Vẫn giáo viên soạn bút viết (không soạn máy vi tính) Các công trình làm đẹp khuôn viên (bồn hoa cảnh) cha đợc quy hoạch tốt song hệ thống cảnh cha hài hoà, cha phát triển Công trình vệ sinh cạnh khu quản lí hành cha có tính thẩm mỹ bẩn Cha có kế hoạch tập luyện hát dân ca đặc biệt đa Lệ Thuỷ vào hoạt động nhà trờng iI Về an toàn trật tự trờng học Ưu điểm: Nhà trờng xây dựng kế hoạch cụ thể, có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực kế hoạch chi tiết đầy đủ Thông qua buổi chào cờ sinh hoạt lớp nhà trờng truyên truyền sâu rộng đến tận cán giáo viên học sinh nhà trờng Phối hợp với phòng CSGT huyện tổ chức buổi truyên truyền ATGT cho 500 học sinh (năm häc 2011 - 2012) CÊp x· ®· cã ban chØ đạo xây dựng trờng học an toàn Cấp trờng có tổ công tác ATTT trờng học Nhà trờng thành lập đội tự quản học sinh kịp thời phát vụ việc xãy báo cho ban đạo giải Số vi phạm ATTTTH giảm nhiều qua hàng năm, cụ thể từ 18 vụ (năm học 2010 - 2011) giảm vụ (năm học 2011 - 2012) Tình hình ANTH đợc ổn định Phụ huynh yên tâm em đến trờng Đc Hiệu trởng nhà trờng đợc CT UBND huyện tặng giấy khen chi đạo xây dựng trờng học an toàn năm học 2011 2012 Tồn tại: Vẫn có học sinh vi phạm ANTH có em bị đuổi học có thời hạn (1 năm) Đã có tợng bạo lực học đờng từ bên Vẫn tình trạng học sinh tụ tập học sinh trớc công trờng lúc tan học không đảm bảo ATGT, đặc biệt môi trờng giáo dục cha thật an toàn ma tuý iii Kiến nghị: Khắc phục tồn nêu Coi việc xây dựng trờng học thân thiện có ý nghĩa để nâng chuẩn trờng chuẩn quốc gia, để tham mu tích cực cho lãnh đạo địa phơng hoạt động Cần có biện pháp quản lý tốt việc soạn máy vi tính để tất giáo viên nhà trờng soạn máy vi tính, đáp ứng với nhu cầu cảu thời đại công nghệ thông tin Cần có biện pháp chăm sóc bồn hoa cảnh nhà trờng, đặc biệt chọn loại hoa trồng bồn đảm bảo xanh tốt để tạo cảnh quan nhà trờng xnh - - đẹp Cần có kế hoạch cụ thể để đa Hò khoan Lệ Thuỷ vào nhà trờng, nêu rõ lộ trình mục tiêu cần đạt Phối hợp tốt với quan an ninh địa phơng để có vào mạnh mẽ việc quản lí đối tợng nhà trờng IV Xếp loại chung: Tốt Lệ Thuỷ, ngày 24 tháng 10 năm 2012 Hiệu trởng Phan Đức Niệm Đình Lý Thanh tra viªn Lª ... đổi PPDH, tăng cờng giao lu häc hái, trao ®ỉi kinh nghiƯm, tù häc, tự nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp thực Đồng thời trình dạy học, thầy cô giáo khuyến khích chuyên cần, tích cực học tập, chủ động,... khuyến khích đề xuất sáng kiến thầy cô thực giải pháp để nâng cao chất lợng dạy học Việc bồi dỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu đợc xem trách nhiệm tình cảm giáo viên học sinh Trong kiểm tra, đánh giá... Giáo viên bớc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng nh thiết kế soạn, tiết thao giảng, đề kiểm tra tiết trở lên đợc thực vi tính Nhà trờng có phòng máy vi tính có 21 máy nối mạng Internet,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản thanh tra chuyên đề THTT HSTC , Biên bản thanh tra chuyên đề THTT HSTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn