Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:31

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG NGUYÊN II LỚP hongthanh0874.violet.vn Toán Kiểm tra Chuyển phân số thập phân cũsau7: thành số thập phân: 423 = 4,23 100 10 = 0,7 4230 = 4,230 1000 70 = 0,70 100 4,23 = 4,230 0,7 = 0,70 hongthanh0874.violet.vn Toán Số thập phân dm = … 90 cm 99 dm dm == … 0,9 m m ;; 90 90 cm cm == 0,90 … m m 0,9 m = 0,90 m Vậy : 0,9 = 0,900 *Khi Nếuviết viếtthêm thêmchữ chữsốsố00vào vàobên bênphải phảiphần phầnthập thậpphân phâncủa củamột sốsốthập nó.nào ? thậpphân phânthì ta số thập phân 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 hongthanh0874.violet.vn Toán Số thập phân 90 cm dm = dm = 0,9 m ; 90 cm = 0,90 m 0,9 m = 0,90 m : 0,90 = 0,9 Vậy : 0,9 = 0,90 * Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân *Có Nếunhận mộtxét số thập phân xốcóchữ chữsốsố0 0ởởtận tậncùng bên bên phải phần thập thậpphân phânthì củakhi bỏsốchữ thập sốphân? đi, ta số thập phân 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75 hongthanh0874.violet.vn 12,000 = 12,00 = 12,0 = 12 Toán Số thập phân Bài 1: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để có số thập phân viết dạng gọn hơn: b) 2001,300 = 2001,3 a) 7,800 = 7,8 64,9000 = 64,9 3,0400 = 3,04 35,020 = 35,02 100,0100 = 100,01 Khi bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân giá trị số thập phân ? hongthanh0874.violet.vn Tốn Số thập phân Bài 2: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số): a) 5,612 17,2 480,59 b) 24,5 80,01 14,678 hongthanh0874.violet.vn Toán Số thập phân Bài 2: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số): a) 5,612 = 5,612 b) 24,5 = 24,500 17,2 = 17,200 80,01 = 80,010 480,59 = 480,590 14,678 = 14,678 Khi viết thêm chữ số vào tận bên phải phần thập phân số thập phân giá trị số thập phân hongthanh0874.violet.vn ? Trò chơi: “Nhà toán học nhỏ tuổi” Cách chơi : Sẽ có câu hỏi liên quan đến học Học sinh dùng bảng để chọn phương án theo yêu cầu câu hỏi Thời gian suy nghĩ cho câu hỏi 10 giây Nếu trả lời chơi tiếp, trả lời sai bị loại khỏi trò chơi đứng bên cạnh hai dãy bàn ngồi lớp Tổ có nhiều bạn ngồi lại tổ thắng bạn ngồi lại tặng danh hiệu “Nhà toán học nhỏ tuổi” hongthanh0874.violet.vn Câu 1: Hai số số sau (ghi cặp chữ số nhau): A 7,20 C 70,2 B 7,02 D 7,2 10 123456789 HẾT GIỜ START hongthanh0874.violet.vn Câu 2: Số lạc lồi (ghi chữ số đó)? C 14,600 A 14,6 D 14,60 B 14,06 10 123456789 HẾT GIỜ START hongthanh0874.violet.vn Câu 3: Búp bê giỏi? A 100,50 = 10,050 C 100,500 = 100,005 B 100,050 = 100,5 D 100,5 = 100,5000 hongthanh0874.violet.vn Xin chúc mừng “Nhà toán học nhỏ tuổi” hongthanh0874.violet.vn Toán Số thập phân 90 cm dm = dm = 0,9 m ; 90 cm = 0,90 m 0,9 m = 0,90 m : 0,90 = 0,9 Vậy : 0,9 = 0,90 * Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân * Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân hongthanh0874.violet.vn hongthanh0874.violet.vn ... Toán Số thập phân Bài 2: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số) : a) 5, 6 12 = 5, 6 12 b) 24 ,5 = 24 ,50 0 17 ,2 = 17 ,20 0... thập phân số thập phân số thập phân *Có Nếunhận mộtxét số thập phân xốcóchữ chữs số0 0ởởtận tậncùng bên bên phải phần thập thậpphân phânthì củakhi bỏsốchữ thập s phân? đi, ta số thập phân 0,9000... 8, 750 00 = 8, 750 0 = 8, 750 = 8, 75 hongthanh0874.violet.vn 12, 000 = 12, 00 = 12, 0 = 12 Toán Số thập phân Bài 1: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để có số thập phân viết dạng gọn hơn: b) 20 01,300
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn