Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

19 8 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:05

BÀI GIẢNG TOÁN CHƯƠNG BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: A) 605,26 + 217,3 B) 800,56 - 384,48 Tốn • NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂNVỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi hình tam giác mét? A 1,2m B 1,2m 1,2m C Ví dụ 1: Hình tam giác ABCcó ba cạnh dài ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi hình tam giác mét? Ta phải thực phép nhân : 1,2 x = A 1,2m 1,2m B Ta có : 1,2m C ? (m) 1,2 m = 12 dm 12 x 36 (dm ) = 3,6m Thơng thường ta đặt tính làm sau : 1, X 3 ,6 Bước : *Thực phép nhân nhân số tự nhiên Bước 2: Đánh dấu phẩy tích *Phần thập phân số 1,2 có chữ số , *Ta dùng dấu phẩy tách tích chữ số kể từ phải sang trái So sánh cách làm Cách : 1,2 m = 12 dm 12 x3 36 dm = 3,6m Cách : 1,2 ( m) x3 3,6 ( m) Giống : Đặt tính tính Khác : Cách : Phải đổi đơn vị Cách : Phải đánh dấu phẩy tích Đếm : phần thừa số thập phân có chữ số Tách : tích nhiêu chữ số ( theo thứ tự từ phải sang trái) Ví dụ : 0,46 x 12 = ? Đặt tính 0,46 x 12 92 46 ,52 Bước 1: Thực phép nhân nhân số tự nhiên Bước : Đánh dấu phẩy tích Đếm : Phần thập phân 0,46 có chữ số Tách : Ta dùng dấu phẩy tách tích chữ số kể từ trái sang phải Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm nào? 1,2 x 3,6 0,46 x 12 92 46 5,52 Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau : Bước : • -Nhân nhân số tự nhiên Bước : • -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ trái sang phải LUYỆN TẬP Bài 1: Đặt tính tính: 3,6 x 3,6 x 25,2 1.28 x 1,28 x 6,40 0,256 x 0,256 x 0,768 60,8 x 45 d) 60,8 x 45 3040 2432 6,0 Bài 2: Viết số thích hợp vào trống Thõa sè 3,47 Thõa sè TÝch 15,28 2,06 4,036 10 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Thõa sè 3,47 15,28 2,06 4,036 Thõa sè 10 61,12 14,42 TÝch 10,41 40,360 Bài : Một ô tô 42,6 km Hỏi tơ ki- lơ - mét ? Tóm tắt Mỗi ô tô : 42,6 km Trong ô tô : ? km Bài giải : Trong ô tô số ki- lô - mét : 42,6 x = 170,4 ( km ) Đáp số : 170,4 km Trò Trò chơi chơi 1,1 1,1 xx 33 39,6 ?? 39,6 ? ? 3,3 3,3 X 66 19,8 ?? 19,8 xx 22 x 44 Cơng Cơng 158,4 158,4 chúa chúa Tốn • NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN a) Ví dụ b) Ví dụ Luyện tập Bài trang 56 Bài trang 56 Bài trang 56 Chúc cô giáo mạnh khoẻ, công tác tốt Cám ơn quý thầy, cô quan tâm theo dõi Kính chúc q thầy, dồi sức khỏe, thành đạt lĩnh vực ... 3,6 x 25 , 2 1 .28 x 1 ,28 x 6,40 0, 25 6 x 0, 25 6 x 0,768 60,8 x 45 d) 60,8 x 45 3040 24 32 6,0 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Thõa sè 3,47 Thõa sè TÝch 15, 28 2, 06 4,036 10 Bài 2: Viết số thích... Phần thập phân 0,46 có chữ số Tách : Ta dùng dấu phẩy tách tích chữ số kể từ trái sang phải Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm nào? 1 ,2 x 3,6 0,46 x 12 92 46 5, 52 Muốn nhân số thập phân. .. phân với số tự nhiên ta làm sau : Bước : • -Nhân nhân số tự nhiên Bước : • -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ trái sang phải LUYỆN TẬP Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên, Ví dụ 1: Hình tam giác ABCcó ba cạnh dài bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?, Bài 1: Đặt tính rồi tính: 3,6 x 7 1.28 x 5 0,256 x 3 60,8 x 45

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn