Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

22 14 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:42

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ DĨ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B MƠN: TỐN TỐN Viết số sau dạng phân số thập phân số thập phân: 0.6 m 6dm = … m = … 8cm = … 0.08 m m= … Khái niệm số thập phân TOÁN m dm cm mm 2m7dm = m = 2,7 m 2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét 8m56cm = m = 8,56m 8,56m đọc là: tám phẩy năm mươi sáu mét 0m195mm = m = 0,195m 0,195m đọc là: khơng phẩy trăm chín mươi lăm mét Các số 2,7; 8,56; 0,195 số thập phân Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân  Cấu tạo phân số , 56 Phần nguyên Phần thập phân 8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân KẾT LUẬN  Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên phần thập phân, chúng ngăn cách dấu phẩy  Những chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, chữ số bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân 90 , 638 Phần nguyên Phần thập phân 90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba mươi tám Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Bài tập 1: Đọc số thập phân sau: 9,4 7,98 25,477 Chín phẩy bốn Bảy phẩy chín mươi tám Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy 206,075 mươi lăm 0,307 Không phẩy ba trăm linh bảy Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Bài tập 2: Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc số đó: 82 810 = 5,9 Đọc là: năm phẩy chín = 82,45 Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm = 810,225 Đọc là: tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân TRÒ CHƠI Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Những chữ bên phải dấu phẩy thuộc phần gì? Những chữ bên trái dấu phẩy thuộc phần gì? Khái niệm số thập phân TỐN Khái niệm số thập phân Hoan hô! Bạn trả lời Phần thưởng bạn bánh gạo Đáp án: Những chữ số bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân, chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Các số 5,8; 0,156; 123,689 gọi số gì? Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Đáp án: Các số gọi số thập phân Bạn giỏi quá! Phần thưởng bạn bánh gạo Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Cấu tạo số thập phân gồm phần? Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Đáp án: Phân số thập phân gồm có phần: phần nguyên phần thập phân, chúng phân cách dấu phẩy Cháu thật giỏi! Phần thưởng cháu thước kẻ Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Chọn đáp án đúng: A 8,45 B B 8,045 C 8,450 D 84,500 Bạn thật thông minh Phần thưởng bạn bánh Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Nêu ví dụ số thập phân? Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Số thập phân bạn rồi! Phần thưởng bạn bút chì Khái niệm số thập phân TỐN Khái niệm số thập phân Tìm nhà cho vật Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân 0,919 0,008 10 919 1000 Không phẩy không không tám 0,5 Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Cám ơn bạn tìm nhà cho Phần thưởng bạn bánh gạo ... dụ số thập phân? Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Số thập phân bạn rồi! Phần thưởng bạn bút chì Khái niệm số thập phân TỐN Khái niệm số thập phân Tìm nhà cho vật Khái niệm số. .. thập phân TỐN Khái niệm số thập phân Đáp án: Các số gọi số thập phân Bạn giỏi quá! Phần thưởng bạn bánh gạo Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Cấu tạo số thập phân gồm phần? Khái. .. niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân Chọn đáp án đúng: A 8, 45 B B 8,0 45 C 8, 450 D 84 ,50 0 Bạn thật thông minh Phần thưởng bạn bánh Khái niệm số thập phân TOÁN Khái niệm số thập phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn