Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với 1 số

15 11 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 15:23

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo Tính : a ) 13 34 phút + 35 phút + 13 34 phút 35 phút 19 69 phút ( 69 phút = phút) Vậy:13 34 phút + 35 phút =20 phút b) 15 25 phút – 37 phút 15 25 phút - 37 phút 14 85 phút - 37 phút 48 phút Vậy:15giờ 25phút – 5giờ 37phút = 9giờ 48phút Ví dụ 1/trang 135: Trung bình người thợ làm xong sản phẩm hết 10phút Hỏi người làm sản phẩm hết thời gian ? Tóm tắt: sản phẩm: 30 phút sản phẩm:……thời gian? Ta phải thực phép nhân : 10 phút x = ? Ta đặt tính sau: 10 phút x 3 Vậy : 1giờ 10 phút x = 30 phút Nhận xét :Khi nhân số đo thời gian với số , ta thực : Phép nhân số đo theo loại đơn vị đo với số Ví dụ 2/ trang 135: Mỗi buổi sáng Hạnh học trường trung bình 15 phút Một tuần lễ Hạnh học trường buổi Hỏi tuần lễ Hạnh học trường thời gian? Tóm tắt: buổi học: 15 phút buổi học: … thời gian? Ta phải thực phép nhân: 15 phút x = ? Ta đặt tính tính sau: 15 phút x 15 75 ( 75 phút = 15 phút ) Vậy : 15 phút x = 16 15 phút Nhận xét : Khi nhân số đo thời gian với số, ta thực hiện: Phép nhân số đo theo loại đơn vị đo với số Nếu phần số đo với đơn vị phút , giây lớn 60 thực chuyển đổi sang đơn vị hàng lớn liền kề Bài 1/ trang 135 12 phút x 4,1 x 12 phút x 4,1 3giờ x 36 phút 24,6 giờ 23 phút x 16 92 phút = 17 32 phút 3, phút x 13, phút 12 phút 25 giây x 60 phút 125 giây 60 phút 125 giây = phút giây 9, giây x 28, giây KÍNH CHÚC CÔ SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI! ... phép nhân: 15 phút x = ? Ta đặt tính tính sau: 15 phút x 15 75 ( 75 phút = 15 phút ) Vậy : 15 phút x = 16 15 phút Nhận xét : Khi nhân số đo thời gian với số, ta thực hiện: Phép nhân số đo theo... 13 34 phút + 35 phút + 13 34 phút 35 phút 19 69 phút ( 69 phút = phút) Vậy :13 34 phút + 35 phút =20 phút b) 15 25 phút – 37 phút 15 25 phút - 37 phút 14 85 phút - 37 phút 48 phút Vậy :15 giờ 25phút... thực phép nhân : 10 phút x = ? Ta đặt tính sau: 10 phút x 3 Vậy : 1giờ 10 phút x = 30 phút Nhận xét :Khi nhân số đo thời gian với số , ta thực : Phép nhân số đo theo loại đơn vị đo với số Ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với 1 số, Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với 1 số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn