Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian

13 49 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 15:16

  Các em học tốt BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN Kiểm tra cũ Cơng thức tính thể tích hình hộp chữ nhật : Chọn đáp án nhất: a V=a+b+c b V = a x (b + c) c V=ax bxc d V=axaxa Kiểm tra cũ Cho hình lập phương có cạnh cm : Có thể tích : a 64 cm2 b 64 cm3 c 640 cm2 d 640 cm3 Kiểm tra cũ Các đơn vị sau đơn vị đo thời gian : a m , dm , cm b km2 , hm2 , dam2 c , tạ , yến d , phút , ngày Thứ ba ngày tháng năm 2010 Toán I a Các đơn vị đo thời gian Điền số thích hợp vào chỗ trống kỉ = 100 năm năm năm = 12 tháng năm = 365 năm nhuận = 366 Cứ năm lại có năm nhuận Năm 2000 năm nhuận năm nhuận : Tháng một, tháng ba , tháng năm, tháng bảy, tháng tháng mười, tháng hai ? có 31 Tìm tám, số ngày từngmười tháng ngày Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười có 30 ngày Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày ) tuần lễ ngày = = 24 giờ phút = 60 phút phút giây = 60 giây 2004, 2008, 2012, 2016, Làm việc cá nhân Thứ ba ngày tháng năm 2010 Toán I a Các đơn vị đo thời gian kỉ = 100 năm tuần lễ = ngày năm = 12 tháng ngày = 24 năm = 365 ngày = 60 phút phút = 60 giây năm nhuận = 366 ngày Cứ năm lại có năm nhuận Tháng 1, tháng , tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có :31 ngày Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày ) b dụ đổi đơn vị đo thời gian Một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 2 = 40 phút = 60 phút x 3 0,5 = 60 phút x 0,5 = 30 phút 216 phút = = 18 tháng Trao đổi Nhóm Thứ ba ngày tháng năm 2010 Toán I a Các đơn vị đo thời gian kỉ = 100 năm tuần lễ = ngày năm = 12 tháng ngày = 24 năm = 365 ngày = 60 phút phút = 60 giây năm nhuận = 366 ngày Cứ năm lại có năm nhuận Tháng 1, tháng , tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có :31 ngày Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày ) b dụ đổi đơn vị đo thời gian Một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 2 = 40 phút = 60 phút x 3 0,5 = 60 phút x 0,5 = 30 phút = 18 tháng 216 phút = 36 phút = 3,6 216 60 36 216 phút = 36 phút 216 60 36 3,6 216 phút = 3,6 Thứ ba ngày tháng năm 2010 II luyện tập Bài Trong lịch sử phát triển lồi người có phát minh đại Bảng cho biết tên năm công bố số phát minh Hãy đọc bảng cho biết phát minh công bố vào kỉ Sù kiƯn (phát minh Niuton) KÝnh viƠn väng (do NicơLa Giắc Cơngtê người Bót ch× Pháp chế tạo) (phát minh ca Rist Đầu máy xe lửangi Anh) (do cụng ty Meyer et Cie ch Xe đạp to theo thit k ca ngi th ng h Ghinmột) Ôtô Máy bay (phát minh anh em người Mỹ Ovin Rai v Vinb Rai) Máy tính điện tử (mỏy tớnh điện tử Eniac Giôn Pretxpơ Echcơ Giụn Uylim ch tạo to) Vệ tinhMútsli nhân (ca ngi Liờn Xụ) Th Năm ế kỉ XVII 1671 XVIII 1784 1804 XIX 1869 XIX 1886 XIX 1903 XX 1946 1957 XX XX Thứ ba ngày tháng năm 2010 II luyện tập Bài Hãy đọc bảng cho biết phát minh công bố vào kỉ Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a năm = 72tháng tháng năm tháng = 50tháng tháng năm rưỡi = 42 tháng ngày = 72giờ b = 180phút phút 1,5 = 90phút phút = 45phút phút 6phút = 360giây giây phút = 30giây giây 11giờ giờ== 3600 giâygiây Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: = 12 giờ a 72 phút0,5 = ngày 1,2 270 phút = 4,5 ngày rưỡi = 84giờ Thứ ba ngày tháng năm 2010 I a Các đơn vị đo thời gian tuần lễ = ngày kỉ = 100 năm ngày = 24 năm = 12 tháng = 60 phút năm = 365 ngày phút = 60 giây năm nhuận = 366 ngày Cứ năm lại có năm nhuận Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có 31 ngày Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười có 30 ngày Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày ) b dụ đổi đơn vị đo thời gian Một năm rưỡi = 1,5 năm = 1,5 x 12= 18 tháng = x 60 = 40 phút 3 0,5 = 0,5 x 60 = 30 phút 216 phút = 36 phút = 3,6 II luyện tập Bài Trong lịch sử phát triển loài người có phát minh đại Bảng cho biết tên năm công bố số phát minh Hãy đọc bảng cho biết phát minh công bố vào kỉ Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a năm = 72 tháng năm tháng = 50 tháng b = 180 phút 1,5 = 90 phút năm rưỡi = 42 tháng ngày = 72 6phút = 360 giây 0,5 ngày = 12 ngày rưỡi = 84 giờ = 45 phút phút = 30 giây = 3600 giây Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a 72 phút = 1,2 270 phút = 4,5 Luật chơi: Trên hình có ngơi lớn ngơi nhỏ Năm Phần Phần thưởng thưởng của em em một tràng cục thước pháo gơm tay kẻ Phần Phần thưởng thưởng củacủa emem một chiếc bútbút mực chí nhỏ gắn số thứ tự từ đến tương ứng với câu 90 phút = giờ? hỏi, cóphút 1/2 = …… mắn may Các em quyền chọn lần Trả lời em quyền chọn ô phần thưởng có gắn chữ A, B, C, D, E Nếu chọn may mắn,các em kỉ baongay nhiêu năm ? nhận phần quà mà trả lời câu hỏi Ngơi may mắn 366 ngày năm ? A 3432 B 332 C 4332 A 3432 A B C D E Thứ ba ngày tháng năm 2010 Tốn Dặn - Về nhà xem lại học - Chuẩn bị : Cộng số đo thời gian trang 131 ... 64 cm2 b 64 cm3 c 640 cm2 d 640 cm3 Kiểm tra cũ Các đơn vị sau đơn vị đo thời gian : a m , dm , cm b km2 , hm2 , dam2 c , tạ , yến d , phút , ngày Thứ ba ngày tháng năm 2010 Toán I a Các đơn vị. .. dụ đổi đơn vị đo thời gian Một năm rưỡi = 1 ,5 năm = 12 tháng x 1 ,5 2 = 40 phút = 60 phút x 3 0 ,5 = 60 phút x 0 ,5 = 30 phút 216 phút = = 18 tháng Trao đổi Nhóm Thứ ba ngày tháng năm 2010 Toán I... 72 phút0 ,5 = ngày 1,2 270 phút = 4 ,5 ngày rưỡi = 84giờ Thứ ba ngày tháng năm 2010 I a Các đơn vị đo thời gian tuần lễ = ngày kỉ = 100 năm ngày = 24 năm = 12 tháng = 60 phút năm = 3 65 ngày phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian, Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn