BÀI TẬP GIAO THOA NÂNG CAO GIẢI CHI TIẾT

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 14:02

BÀI tập GIAO THOA GIẢI CHI TIẾT ôn thi tốt nghiệp ... 25 �1 + Với N � �xM  5,3  8,8 � 0, �i2 Cả MN N vân tối hệ giao thoa Số vân sáng theo tính tốn cho hệ: Hệ giao thoa 1: n1  Hệ giao thoa 2: n2  MN 14,  5,3   48, 75 có 49 vân sáng i1 0, MN... màu với vân sáng trung tâm n1; Ta có n1 + (n1+3) =11  Giải phương trình n1 =4, n2 = Cộng vân sáng đầu số vân sáng hệ giao thoa 6, hệ giao thoa Ta có: L L 1  �  i1 i1 Tương tự L L   �  ... màu lục Giá trị λ A 560 nm B 540 nm C 500 nm D 520 nm Hướng dẫn giải Giả sử vân hai hệ giao thoa trùng gần vân trung tâm có bậc giao thoa k k2 Màu lục trùng với màu đỏ tọa độ có k2 =9 k1λ1 = k2λ2
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP GIAO THOA NÂNG CAO GIẢI CHI TIẾT, BÀI TẬP GIAO THOA NÂNG CAO GIẢI CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn