Flash - The teddy bear is brown

9 59 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 13:22

Flash tiếng anh là cách học tiếng anh hiện đại, slide tạo bởi powerpoint bao gồm từ vựng, cách đọc, câu có hình vẽ minh họa. Bạn có thể tải về, sao đó nhấn phím F5 để chạy, hoặc Esc để thoát rồi nhấn F5 để tiếp tục học. Mỗi slide có thể có hai hoặc 3 từ vựng giúp bé dễ nhớ bằng hình ảnh. Mẹ có thể theo dõi và tải từng chuyên mục về từ trang blog “vuihocvoicon.wordpress.com”.
- Xem thêm -

Xem thêm: Flash - The teddy bear is brown, Flash - The teddy bear is brown

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn