Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:58

Giáo viên : Nguyễn Thị Thục Anh Bài cũ *Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng 2cm, cao 1cm.Tính diệnxung tích xung tích diệntồn *Muốn tính diện tích quanhquanh diện tích hình hộp chữ nhậtnhư đó?thế nào? phầntồn phần hình hộp chữ nhật, ta làm Bài làm Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật: (3+2) x x = 10 (cm2) Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật: x x = 12 (cm2) Diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật: 10 + 12 = 22 (cm2) Đáp số: Sxq : 12cm2 ; Stp : 22cm2 Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Diện tích xung quanh Sxq = (a x a) x Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: (5 x 5) x = 100 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Diện tích tồn phần Stp = (a x a) x Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích tồn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương có cạnh 1,5m 1,5m Diện tích xung quanh hình lập phương là: (1,5 x 1,5) x = (m²) Diện tích tồn phần hình lập phương là: (1,5 x 1,5) x = 13,5 (m²) Đáp số: 9m² 13,5m² Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Bài 2: Người ta làm mợt hợp khơng có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm Tính diện tích bìa cần dùng để làm hợp (khơng tính mép dán) 2,5dm Diện tích bìa cần dùng để làm hợp là: (2,5 x 2,5) x = 31,25 (dm²) Đáp số: 31,25dm² Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương - Diện tích xung quanh hình lập phương bằng diện tích mợt mặt nhân với - Diện tích tồn phần hình lập phương bằng diện tích mợt mặt nhân với ... Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Diện tích xung quanh Sxq = (a x a) x Tốn Diện tích xung quanh diện tích. .. Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích tồn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Tốn Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương. .. phương Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương có cạnh 1,5m 1,5m Diện tích xung quanh hình lập phương là: (1 ,5 x 1 ,5) x = (m²) Diện tích tồn phần hình lập phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương, Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn