Thí nghiệm cơ học đất

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:49

Thí nghiệm xun tĩnh SPT Nhóm Hướng dẫn: Ths Lê Phương Bình Sinh viên thực hiện: Huỳnh Minh Tuấn 17149163 Nguyễn Quang Tùng 17149166 Ng Thành Phong Hải Sơn 17149137 THÍ NGHIỆM HỌC ĐẤT Thí nghiệm Khái niệm ngun xun tĩnh SPT lí Xử lý/ Tính tốn số liệu Phương pháp KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THÍ NGHIỆM XUN TĨNH SPT Thí nghiệm xun tĩnh (hay xuyên tĩnh tiêu) chuẩn SPT (Standard Penetration Testing) thí nghiệm xuyên trường nhằm xác định tính chất kỹ thuật đất Thí nghiệm áp dụng cho cơng trình số ưu điểm: thiết bị đơn giản, thao tác ghi chép diễn giả kết dễ dàng, chi phí thâp, dùng cho nhiều loại đất chiều sâu khác Mục đích: Thí nghiệm dùng để đánh giá: • • • • • Sức chịu tải đất Độ chặt tương đối đất cát Trạng thái đất loại sét Độ bền nén trục (qu) đất sét Kết hợp lấy mẫu để phân loại đất Nguyên lý thí nghiệm: Thí nghiệm sử dụng ống mẫu thành mỏng với đường kính ngồi 50 mm, đường kính 35 mm, chiều dài 650 mm Ống mẫu đưa đến đáy lỗ khoan sau dùng búa trượt khối lượng 63,5 kg cho rơi tự từ khoảng cách 760 mm Việc đóng ống mẫu chia làm ba nhịp, nhịp đóng sâu 150 mm tổng cộng 450 mm, người ta tính số búa nhịp ghi nhận tổng số búa hai nhịp cuối hay gọi số "giá trị N". Trong trường hợp sau 50 búa đầu mà ống mẫu chưa cắm hết 150 mm người ta ghi nhận 50 giá trị Số búa phản ảnh độ chặt đất dùng để tính tốn địa kỹ thuật THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Thiết bị thí nghiệm:  Thiết bị khoan tạo lỗ  Đầu xuyên  Bộ búa đóng Thiết bị khoan tạo lỗ Đầu xun Bộ búa đóng Quy trình cách phương pháp thực thí nghiệm  Bước 1: Khoan tạo lỗ đến độ sâu dự định thí nghiệm, vét đáy, hạ ống mẫu SPT lắp đặt đế nện, cần, tạ…  Bước 2: vạch lên cần đóng khoảng, khoảng 15cm (tổng chiều sâu đóng 45cm)  Bước 3: Cho tạ rơi tự độ cao 76cm, đếm ghi số tạ đóng cho khoảng 15cm  Bước 4: lấy số tạ đóng 30cm cuối làm số SPT Khi khoan tạo lỗ, phương pháp khoan sau áp dụng: • • Khoan guồng xoắn Khoan xoay với nước rửa nước dung dịch sét XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU ĐỂ TÍNH TỐN NỀN MĨNG • • Xử lý số liệu Đáng giá số liệu • Bảng ghi kết thí nghiệm THANKS FOR WATCHING !!! ... dùng cho nhiều loại đất chiều sâu khác Mục đích: Thí nghiệm dùng để đánh giá: • • • • • Sức chịu tải đất Độ chặt tương đối đất cát Trạng thái đất loại sét Độ bền nén trục (qu) đất sét Kết hợp lấy... người ta ghi nhận 50 giá trị Số búa phản ảnh độ chặt đất dùng để tính tốn địa kỹ thuật THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Thiết bị thí nghiệm:  Thiết bị khoan tạo lỗ  Đầu xuyên  Bộ... Thí nghiệm Khái niệm nguyên xuyên tĩnh SPT lí Xử lý/ Tính tốn số liệu Phương pháp KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH SPT Thí nghiệm xuyên tĩnh (hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Thí nghiệm cơ học đất, Thí nghiệm cơ học đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn