Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:37

MƠN TỐN LỚP 4B THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT Toán KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy vẽ đường thẳng CD qua điểm O song song với đường thẳng MN M N O Toán KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy vẽ đường thẳng CD qua điểm O song song với đường thẳng MN *Vẽ đường thẳng AB qua điểm O vng góc với đường thẳng MN *Vẽ đường thẳng CD qua điểm O vuông góc với đường thẳng AB ta đường thẳng CD song song với đường thẳng MN M C A O B N D Tốn Thực hành vẽ hình chữ nhật Quan sát hình chữ nhật MNPQ, nhận xét: M Q N P * Các góc đỉnh hình chữ nhật ABCD có góc vng khơng? Các góc đỉnh hình chữ nhật ABCD góc vng * Hãy nêu cặp cạnh song song với có hình chữ nhật? - Cạnh MN song song với PQ - Cạnh MQ song song với NP Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật I- Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm I/ Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm,chiều rộng 2cm Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Ta vẽ sau: - Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm Tốn - Vẽ đường thẳng vng góc A với DC D, đường thẳng lấy đoạn thẳng DA = 2cm 2cm - Vẽ đường thẳng vng góc với DC C, đường thẳng lấy đoạn thẳng CB = 2cm - Nối A với B ta hình chữ nhật ABCD D B 4cm C C Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật Tốn II- Luyện tập, thực hành Bài 1/54: a) Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm b) Tính chu vi hình chữ nhật Bài 1/54 22chiều tháng năm 2010 a) VẽThứ hình sáu chữ ngày nhật, có dài 10 5cm,chiều rộng 3cm - Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.Toán A - Vẽ đường thẳng vng góc với DC D, đường thẳng lấy đoạn 3cm thẳng DA = 3cm - Vẽ đường thẳng vng góc với DC C, đường thẳng lấy đoạn thẳng CB = 3cm - Nối A với B ta hình chữ nhật ABCD D B 5cm C Bài 1/54 ngàychữ 22 nhật tháng b) TínhThứ chusáu vi hình đó.10 năm 2010 Tốn Giải Chu vi hình chữ nhật là: (5 + 3) x = 16 (cm) Đáp số: 16 cm Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật Tốn II- LUYỆN TẬP THỰC HÀNH: Bài 2/54 a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC BD gọi hai đường chéo hình chữ nhật Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét khiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC BD có hay khơng Bài 2/54 sáuchữ ngày thángcó10chiều nămdài2010 a) Hãy Thứ vẽ hình nhật22ABCD AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm -Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm Tốn - Vẽ đường thẳng vng góc với DC D, đường thẳng lấy đoạn 3cm thẳng DA = 3cm - Vẽ đường thẳng vng D góc với DC C, đường thẳng lấy đoạn thẳng CB = 2cm - Nối A với B ta hình chữ nhật ABCD B A 4cm C Bài 2/54 Thứ sáuchữ ngày tháng hai 10 năm b) Trong hình nhật22ABCD, đoạn 2010 thẳng AC BD gọi hai đường chéo hình chữ nhật Hãy Tốn dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC BD có hay không A B D C Hai đường chéo ... ngày 22 tháng 10 năm 20 10 Toán Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật I- Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm I/ Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm,chiều rộng 2cm Thứ sáu ngày 22 tháng... 2cm - Nối A với B ta hình chữ nhật ABCD D B 4cm C C Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 20 10 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật Tốn II- Luyện tập, thực hành Bài 1/ 54: a) Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 5cm,chiều... Giải Chu vi hình chữ nhật là: (5 + 3) x = 16 (cm) Đáp số: 16 cm Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 20 10 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật Tốn II- LUYỆN TẬP THỰC HÀNH: Bài 2/ 54 a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn