Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:25

BÀI GIẢNG TOÁN CHƯƠNG BÀI 6: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU TOÁN a) Giây GIÂY – THẾ KỈ = 60 phút phút = 60 giây b) Thế kỉ kỉ = 100 năm - Từ năm đến năm 100 kỉ (Thế kỉ I) - Từ năm 101 đến năm 200 kỉ hai (Thế kỉ II) - Từ năm 201 đến năm 300 kỉ ba (Thế kỉ III) … - Từ năm 1901 đến năm 2000 kỉ hai mươi (Thế kỉ XX) - Từ năm 2001 đến năm 2100 kỉ hai mươi mốt (Thế kỉ XXI) TOÁN GIÂY – THẾ KỈ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a)1 phút = giây 60 giây = … phút ; phút = … giây ; 1/3 phút = … giây b) kỉ = … năm ; 100 năm = … kỉ ; kỉ = … năm 1/5 kỉ = … năm TOÁN GIÂY – THẾ KỈ a) Lý Thái Tổ dời đô Thăng Long năm 1010 Năm thuộc kỉ nào? Tính đến năm? b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán sông Bạch Đằng năm 938 Năm thuộc kỉ nào? Tính đến năm? CỦNG CỐ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1/ phút = ….giây a) 10 giây b) 100 giây c) 60 giây d) 20 giây CỦNG CỐ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2/ kỉ = … năm a) 100 năm b) 200 năm c) 40 năm d) 400 năm CỦNG CỐ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3/ Lê Lợi lên ngơi vua vào năm 1428 Năm thuộc kỉ … a) XIV b) XV c) XVI d) XVII Dặn dò Về nhà làm tập 2/25 chuẩn bị Luyện tập ...TOÁN a) Giây GIÂY – THẾ KỈ = 60 phút phút = 60 giây b) Thế kỉ kỉ = 10 0 năm - Từ năm đến năm 10 0 kỉ (Thế kỉ I) - Từ năm 10 1 đến năm 200 kỉ hai (Thế kỉ II) - Từ năm 2 01 đến năm 300 kỉ ba (Thế kỉ. .. (Thế kỉ III) … - Từ năm 19 01 đến năm 2000 kỉ hai mươi (Thế kỉ XX) - Từ năm 20 01 đến năm 210 0 kỉ hai mươi mốt (Thế kỉ XXI) TỐN GIÂY – THẾ KỈ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a )1 phút = giây 60 giây... phút ; phút = … giây ; 1/ 3 phút = … giây b) kỉ = … năm ; 10 0 năm = … kỉ ; kỉ = … năm 1/ 5 kỉ = … năm TOÁN GIÂY – THẾ KỈ a) Lý Thái Tổ dời đô Thăng Long năm 10 10 Năm thuộc kỉ nào? Tính đến năm?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ, Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn