Yếu tố văn hóa dân gian trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến 2000 (tt)

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 08:58

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC PHAN THÚY HẰNG YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2000 Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số chuyên ngành: 9220121 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM HUE - 2019 Cơng trình hồn thành tại: Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế họp Vào hồi: ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: MỞ ĐẦU Là hai loại hình nghệ thuật khu biệt tương đối tất tiêu chí cách thức phân loại, văn hóa dân gian văn học viết có tương tác đa chiều Tương tác văn hóa dân gian văn học viết tất yếu thâm nhập văn hóa dân gian vào văn học viết quy luật dĩ nhiên tiến trình lịch sử Q trình tiếp biến văn hóa diễn xuyên suốt liên tục lịch sử văn học, phải đến sau 1986, tiếp nhận văn hóa dân gian văn học viết đẩy lên cao thành trào lưu, xu hướng, phương pháp thực đem lại giá trị nhiều mặt văn chương Các yếu tố văn hóa dân gian ngòi bút nhà văn đại kết nhận thức lại cách sâu sắc kiến giải giàu tính thuyết phục, cấp cho giá trị hàm nghĩa Quá trình tái sinh, quay trở với yếu tố dân gian không đơn lặp lại cũ, lạc hậu, khn mòn, khơng phải bước thụt lùi, mà qua cũ để tạo giá trị mới, phương thức sáng tạo văn học Rất nhiều nhà văn đại thành công khẳng định tên tuổi với thử nghiệm Đào Thắng, Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Võ Thị Hảo, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Bình Phương… Những sáng tác nhà văn tác phẩm chịu ảnh hưởng văn hóa dân gian sâu sắc Việc vận dụng lý thuyết văn hóa dân gian vào nghiên cứu tiểu thuyết giai đoạn giúp lý giải trọn vẹn tác phẩm nghệ thuật với hệ thống mã văn hoá bao hàm bên Đồng thời cung cấp cho người đọc nhìn hệ thống dấu ấn đặc trưng phương thức tồn yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết giai đoạn 1986 đến 2000 NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết Việt Nam trước năm 1986 1.1.1 Giai đoạn từ đầu kỉ XX đến 1945 Bên cạnh việc tiếp thu ảnh hưởng lớn từ văn hóa phương Tây, đặc biệt Pháp tiểu thuyết giai đoạn chịu chi phối văn hóa phương Đơng truyền thống văn hóa dân tộc để xây dựng nên tiểu thuyết Việt Nam đại song đậm đà sắc dân tộc Nghiên cứu tiểu thuyết Tự lực văn đồn góc độ văn hóa, xã hội phong tục có cơng trình đáng ghi nhận như: Ba mươi năm văn học (Mộc Khuê), Việt Nam văn học sử yếu (Dương Quảng Hàm), Nhà văn đại (Vũ Ngọc Phan), Phong tục Việt Nam tiểu thuyết Tự lực văn đoàn (Phạm Thị Minh Tuyền) Nghiên cứu văn hóa vùng chất Nam Bộ giai đoạn nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Tiêu biểu: Văn học Việt Nam nơi miền đất (Nguyễn Q Thắng), Dấu ấn văn hóa Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh (Phạm Thị Minh Hà)…Đề cập đến dấu ấn VHDG tiểu thuyết nhà văn thực phê phán Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, nhiều nhà nghiên cứu có phát đáng ghi nhận dòng “tiểu thuyết tả phong tục Việt Nam” với xung đột giàu – nghèo, thiện - ác Văn học Việt Nam 1930 - 1945 (Phan Cự Đệ), Nhà văn đại (Vũ Ngọc Phan)… Giai đoạn có phận văn học tồn thể Việt Nam cộng hòa, phận văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 Tuy yếu tố văn hóa dân gian khơng phải đối tượng nhà văn phận văn học xem trọng yếu Tuy nhiên, đứng trước xâm lăng văn hóa ngoại lai, số nhà văn mang tưởng yêu nước tiến Sơn Nam, Vũ Bằng, Võ Hồng…đã có ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc qua trang văn Tiêu biểu viết “Những diễn biến văn học miền Nam vùng tạm bị chiếm năm gần đây” (Nguyễn Đức Đàn), Sống viết với (Nguyễn Ngu Í), Sơ khảo 15 năm văn xuôi miền Nam 1955 – 1969 (Cao huy Khanh), Mười khuôn mặt văn nghệ Mười khuôn mặt văn nghệ hơm (Tạ Tỵ), Nhìn lại chặng đường văn học (Trần Hữu Tá)…và gần Nguyễn Thị Thu Trang với Văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 nhìn từ giá trị văn hóa truyền thống… 1.1.2 Giai đoạn từ 1945 đến 1985 Đây giai đoạn văn học gắn liền với mơ hình văn học thực xã hội chủ nghĩa ưu tiên cho vận động quy luật đấu tranh tất thắng cách mạng Cho nên, bối cảnh những biểu VHDG tiểu thuyết giai đoạn có nhiều hạn chế Tìm hiểu ảnh hưởng VHDG tiểu thuyết giai đoạn dù khơng có cơng trình tiêu biểu, song tự thân người sáng tác mang văn hóa dân tộc thấm đẫm trang viết họ thực tế đến vùng đất tổ quốc để viết Văn học có xu hướng tìm kiếm biểu tượng đủ sức lay động kết nối khơi dậy thức tâm thức văn hóa cộng đồng Tiêu biểu: Đoàn Giỏi văn đất, rừng phương Nam (Huỳnh Mẫn Chi), Tiếng vọng mùa qua (Nguyễn Thị Thanh Xuân), “Một số đặc trưng văn hóa Tây Nguyên qua sáng tác Nguyên Ngọc Tây Nguyên” (Hoàng Sĩ Nguyên Lê Thanh Toàn)… 1.2 Tình hình nghiên cứu yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 1.2.1 Những nghiên cứu chung vai trò văn hóa dân gian tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Bàn vai trò VHDG tiểu thuyết giai đoạn có nhiều viết đáng ý, như: “Văn hoá nguồn mạch sáng tạo khám phá văn chương” (Nguyễn Văn Hạnh), “Văn hóa dân gian văn xuôi đương đại Việt Nam” (Vũ Thị Mỹ Hạnh), “Phương thức lựa chọn thể hiện thực lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh” (Nguyễn Văn Hùng), “Lịch sử văn hóa phong tục tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh” (Võ Hoài Nam)… 1.2.2 Những nghiên cứu cụ thể diện yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 - Những nghiên cứu yếu tố kì ảo: Gồm có nghiên cứu bật Văn học yếu tố kỳ ảo văn xuôi đương đại Việt Nam, “Sự hồi sinh yếu tố kì ảo văn xuôi đương đại Việt Nam” Bùi Thanh Truyền, “Thành tựu văn xuôi Việt Nam sau đổi từ góc nhìn tương tác thể loại” Trần Viết Thiện, “Vai trò kì ảo truyện tiểu thuyết Việt Nam” Đặng Anh Đào, “Thế giới kì ảo Mảnh đất người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường từ nhìn văn hóa” Lê Nguyên Cẩn - Những nghiên cứu biểu tượng: Tiêu biểu có viết “Hệ biểu tượng nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam đương đại” Nguyễn Đức Tồn, Nguyễn Thị Mai Hương với “Đình làng biểu tượng văn hóa đặc sắc tiểu thuyết viết nơng thơn sau Đổi mới” “Văn hóa nơng thơn tiểu thuyết sau đổi nhìn từ biểu tượng ngơn ngữ”, Hồng Thị Huế có viết “Một số biểu tượng mang tâm thức Mẫu Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh”, “Biểu tượng cổ mẫu văn xuôi Võ Thị Hảo” Nguyễn Thị Phương Ly Lê Thị Hường, “Đi tìm cổ mẫu văn chương Việt Nam” Nguyễn Thị Thanh Xuân Đặc biệt, Luận án Những đổi tiểu thuyết Việt Nam từ 19862000 Trần Thị Mai Nhân có nghiên cứu đáng ghi nhận “Kết cấu hệ thống biểu tượng” - Những nghiên cứu văn hóa tâm linh: Có thể kể đến “Văn học văn hóa tâm linh” (Trần Đình Sử), “Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới” (Nguyễn Bích Thu), “Những chiều kích tâm linh tiểu thuyết Việt Nam đương đại” (Nguyễn Văn Hùng), “Vấn đề tâm linh tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới” (Trần Thị Mai Nhân), “Yếu tố tâm linh tiểu thuyết Việt Nam đề tài nơng thơn thời kì đổi mới” (Bùi Như Hải) Ở giai đoạn này, Nguyễn Xuân Khánh lên tác giả không thành công nội dung cách thể mà tranh văn hóa dân gian nhiều màu sắc mà ông thể tiểu thuyết Vấn đề có nhiều nghiên cứu: “Nguyên lý tính mẫu truyền thống văn học Việt Nam” (Dương Thị Huyền), “Yếu tố huyền thoại tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh” (Nguyễn Thị Thu Hương), “Sức ám ảnh tín ngưỡng dân gian tiểu thuyết Mẫu Thượng ngàn” (Trần Thị An), “Mẫu Thượng ngàn - diễn giải phong tục thờ mẫu người Việt” (Nguyễn Thị Diệu Linh) 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu hướng triển khai đề tài 1.3.1 Đánh giá tình hình nghiên cứu VHDG khơng đơn hệ thống lí thuyết mà trở thành phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận hiệu để giải mã văn hóa tác phẩm văn học Đặc biệt, nhà nghiên cứu khẳng định phát triển văn hóa gắn liền với vận mệnh dân tộc, xu hướng tồn cầu hóa, thời đại bùng nổ cơng nghệ số hóa người ta lo lắng đánh sắc văn hóa dân tộc vấn đề giữ gìn, bảo vệ văn hóa truyền thống quan tâm ý Từ 1986 đến 2000, qua cơng trình, chun luận, báo khoa học chứng minh diện yếu tố VHDG tiểu thuyết giai đoạn này, đồng thời cho thấy VHDG tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 thực có mối quan hệ mật thiết Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu dừng lại khai khác vấn đề phạm vi nội dung tưởng, chạm đến phương diện nghệ thuật từ góc nhìn VHDG Các vấn đề chưa hệ thống cụ thể, chưa xâu chuỗi thành tượng tiểu thuyết giai đoạn 1.3.2 Hướng triển khai đề tài Thứ nhất, tiến hành khảo sát xuất yếu tố VHDG tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 nhằm có nhìn tổng qt thơng điệp mang sắc thái VHDG mà tác giả gửi gắm vào tiểu thuyết Thứ hai, đặt yếu tố VHDG lịch sử tiểu thuyết Việt Nam từ đầu kỉ XX đến để thấy vận động phát triển đa dạng tiểu thuyết giai đoạn Và để thấy rằng, bên cạnh nhiều yếu tố khác, VHDG cách tiếp cận thú vị mang lại hiệu thẩm mĩ cao tiến hành nghiên cứu, giải mã tác phẩm Thứ ba, từ vấn đề lí thuyết VHDG, luận án sâu tìm hiểu mối quan hệ VHDG với tiểu thuyết Việt Nam đại; tín ngưỡng, phong tục tập quán, yếu tố tự dân gian tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Thứ tư, luận án tập trung khai thác phương thức thể tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 từ góc nhìn VHDG hệ thống biểu tượng, motif, ngôn ngữ, nhân vật, không gian, thời gian nghệ thuật Đây phương diện góp phần tạo nên thành công tiểu thuyết Việt Nam 15 năm cuối kỉ XX Đặc biệt, xác định nhiệm vụ luận án làm rõ hiệu nghệ thuật yếu tố VHDG thể nội dung thẩm mĩ phương thức nghệ thuật tác động yếu tố VHDG đổi tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2000 Chương VĂN HÓA DÂN GIAN VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2000 2.1 Khái lược văn hóa dân gian mối quan hệ văn hóa dân gian với tiểu thuyết Việt Nam đại 2.1.1 Khái niệm văn hóa dân gian Trên sở nghiên cứu, đánh giá nội hàm cuả VHDG nhà nghiên cứu giới, nhà nghiên cứu VHDG Việt Nam đưa quan niệm thống nhất: VHDG phận văn hoá dân tộc, bao gồm văn học dân gian (ca dao, dân ca, truyện cổ tích…); nghệ thuật dân gian (ca múa nhạc dân gian, tranh dân gian…); phong tục, tập quán, đặc điểm lễ nghi thịnh hành dân gian Do nội hàm khái niệm VHDG rộng, để phù hợp với phạm vi nghiên cứu đề tài chúng tơi xin tìm hiểu biểu yếu tố VHDG tiểu thuyết từ 1986 đến 2000 số phương diện sau: tín ngưỡng dân gian, giới nhân vật, không gian, thời gian nghệ thuật, motif, biểu tượng ngôn ngữ 2.1.2 Nhận diện thành tố văn hóa dân gian Theo nhà nghiên cứu, thành tố văn hóa dân gian gồm có: Ngữ văn dân gian bao gồm: Tự dân gian; trữ tình dân gian; thành ngữ, tục ngữ, câu đố dân gian Nghệ thuật dân gian bao gồm: Nghệ thuật tạo hình dân gian; nghệ thuật biểu diễn dân Tri thức dân gian bao gồm: Tri thức môi trường tự nhiên; tri thức người; tri thức ứng xử xã hội; tri thức sản xuất Tín ngưỡng, phong tục lễ hội: Các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian nảy sinh, tồn phát triển với cách chỉnh thể nguyên hợp, thể tính chưa chia tách phận (ngữ văn, nghệ thuật, tri thức, tín ngưỡng phong tục ), hoạt động sáng tạo hưởng thụ sinh hoạt văn hóa, sáng tạo văn hóa nghệ thuật đời sống lao động nhân dân 2.1.3 Mối quan hệ văn hóa dân gian với tiểu thuyết Việt Nam đại Cần phải khẳng định rằng, VHDG văn học có mối quan hệ vô mật thiết Những năm đầu kỉ XX, tiếp nhận yếu tố VHDG diễn sáng tác nhiều nhà văn giai đoạn Hồ Biểu Chánh, nhà văn Tự lực văn đồn, Ngơ Tất Tố, Nguyễn Cơng Hoan…Giai đoạn từ 1945 đến 1975, VHDG văn học không diện nhiều trước Tuy nhiên, khơng hẳn mạch chảy mà diện số tác phẩm Đất rừng phương Nam Đoàn Giỏi, Đất nước đứng lên, Rừng xà nu, Tháng Ninh Nơng, Kỉ niệm Tây Nguyên Nguyên Ngọc, Miền Tây Hồi…Năm 1975 đất nước hồn tồn giải phóng, lịch sử dân tộc bước sang kỉ nguyên độc lập, tự Để phù hợp với hoàn cảnh mới, nhu cầu đổi mặt đời xã hội đặt thiết hết Bên cạnh phản ánh vấn đề mang tính thời cuộc, văn học giai đoạn không ngừng khai thác giá trị văn hóa dân tộc sáng tác Các nhà văn tiêu biểu góp mặt xu hướng phải kể đến Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Tư, Tạ Duy Anh, Võ Thị Hảo, Nguyễn Bình Phương…Giai đoạn văn học từ 1975 đến nay, đặc biệt sau 1986, yếu tố VHDG xuất trở lại văn học mạnh mẽ hết Yếu tố VHDG tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 gắn liền với việc thể tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ hội đậm đà sắc dân tộc tín ngưỡng thờ mẫu, tín ngưỡng đa thần thờ vật linh, tín ngưỡng phồn thực, tục thờ cúng ông bà tổ tiên ngường mất, tục thờ cúng, sùng bái tự nhiên, đến tri thức dân gian ứng xử cá nhân ứng xử cộng đồng, môi trường tự nhiên người với nghệ thuật biểu diễn dân gian Về phương thức thể hiện, yếu tố VHDG diện rõ nét việc khai thác yếu tố kì ảo, huyền thoại hóa, sử dụng nhiều truyền thuyết, ca dao, tục ngữ tạo nên sức lôi vẻ đẹp riêng cho tác phẩm Cùng với việc xây dựng hệ thống motif mang màu sắc VHDG motif chết - ma hồn, motif báo ứng Trong tác phẩm xuất nhiều biểu tượng gắn liền với văn hóa cộng đồng từ xa xưa nước, lửa, đêm, đá, đình làng, đa, chó đá, rắn thần Tất khắc họa nên giới nghệ thuật mang đậm sắc thái VHDG tiểu thuyết nhà văn giai đoạn 2.2 Tác động văn hóa dân gian đến tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 2.2.1 Văn hóa dân gian với thay đổi nghệ thuật Với cách “văn hóa gốc”, “văn hóa mẹ”, VHDG góp phần đặt móng, hình thành nên phương pháp, phương tiện ngun thuỷ việc chiếm lĩnh thực hình tượng, đồng thời, đóng vai trò quan trọng việc tạo nên tâm thức cộng đồng dân tộc: gần gũi có xu hướng thiên kì lạ, khác thường, biểu giới dựng hệ thống biểu tượng, cổ mẫu tiểu thuyết sau 1986 mở khả vô tận việc khám phá, nhận thức giới xung quanh người Nó tồn thân ký ức tập thể, lịch sử văn hóa cộng đồng 2.3 Các tín ngưỡng dân gian – nguồn ni dưỡng cảm hứng sáng tạo nhà văn 2.3.1 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người khuất Tín ngưỡng khơng chứa đựng giá trị văn hố, đạo đức tốt đẹp dân tộc mà thể quan niệm người Việt giới, nhân sinh, ảnh hưởng tích cực tới đời sống cá nhân, cộng đồng xã hội Không đề cập đến mặt tích cực, tiểu thuyết giai đoạn phản ánh mặt trái của tín ngưỡng dân gian vào đời sống người đại Những điều đề cập rõ tiểu thuyết như: Bến không chồng, Mùa rụng vườn, Hồ Quý Ly, Mảnh đất người nhiều ma, Mẫu Thượng ngàn, Dòng sơng mía… 2.3.2 Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 xuất tục thờ động vật nhiều tác phẩm thờ Hổ (Mảnh đất người nhiều ma), thờ Đá (Hồ Quý Ly), thờ Cá thần (Dòng sơng mía) Mỗi tác phẩm dung chứa tín ngưỡng thờ động vật gắn với vật câu chuyện khác nhau, song có điểm chung niềm tin bảo trợ vị thần đời sống tâm linh cá nhân cộng đồng Bên cạnh tín ngưỡng thờ động vật tín ngưỡng thờ thực vật Thờ tín ngưỡng có tính tối cổ phổ biến khắp nơi Nó biểu gắn bó mật thiết người với sinh thái tự nhiên 2.3.3 Tín ngưỡng thờ Mẫu Tín ngưỡng thờ Mẫu hình thức tín ngưỡng dân gian tiêu biểu, mang đậm đà sắc văn hóa Việt Nam, tượng văn hóa tín tâm linh độc đáo hệ thống tín ngưỡng dân gian đa thần người Việt Trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới, nhân vật nữ mang 10 phẩm chất cao đẹp mang tính truyền thống Vẻ đẹp họ tốt lên hồn cảnh bình thường đến o le sống Chương YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAMTỪ 1986 ĐẾN 2000 - NHÌN TỪ THẾ GIỚI NHÂN VẬT, KHƠNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT 3.1 Yếu tố văn hóa dân gian nhìn từ giới nhân vật 3.1.1 Nhân vật mối quan hệ cá nhân với cộng đồng, dòng tộc Trong tiểu thuyết Việt nam sau 1986, nhà văn thường ý khai thác vấn đề mang tính lịch sử, cố hữu tiềm thức người nơng dân tưởng dòng họ, gia tộc Người ta sẵn sàng hi sinh, đè n n khát vọng cá nhân để sống theo chuẩn mực gia đình, dòng tộc Họ làm điều có thể, chí điều khơng thể để tơn vinh gia đình, dòng họ Chính tâm thức cộng đơng tác động đến người góc độ tích cực lẫn tiêu cực Mảnh đất người nhiều ma, Bến không chồng, Thời xa vắng, Lời nguyền hai trăm năm…là tiểu thuyết mang tinh thần 3.1.2 Nhân vật tâm linh Soi chiếu vào tiểu thuyết Việt Nam sau 1986, kiểu nhân vật tâm linh tiểu biểu giai đoạn người lính thời hậu chiến Đó Sáu Nguyện Ba lần lần, Kiên Nỗi buồn chiến tranh, Hai Hùng Ăn mày dĩ vãng, Linh Vòng tròn bội bạc Cuộc sống sau chiến tranh họ chuyến khứ, thực mơ Họ sống đời bình thường ám ảnh bóng ma khứ, giới tâm linh thường trực ngự trị đời sống người không tìm thấy thể Trong tiểu thuyết thời kì này, đề cập đến kiểu nhân vật tâm linh có dạng nhân vật cầu nối hai cõi âm - dương có lực đặc biệt mà người bình thường khơng có Dạng nhân 11 vật thường xuất tiểu thuyết viết nông thôn cô Thống Biệu (Mảnh đất người nhiều ma), Bà Cả Mọi (Lời nguyền hai trăm năm)…Dạng nhân vật thứ ba người có khả đặc biệt mà khoa học khó lí giải, có thơng linh người sống người chết, cõi âm cõi dương Họ tiên đốn linh cảm điều xảy tương lai, Thắng Tàn đen đốm đỏ, Phương Nỗi buồn chiến tranh, Viên Ăn mày dĩ vãng…Xây dựng kiểu kiểu nhân vật mang đời sống tâm linh, nhà văn khơng khắc họa người tính cách, bề mặt ý thức mà khám phá họ bề sâu tâm linh vi diệu biến ảo vơ thức, tiềm thức 3.2 Yếu tố văn hóa dân gian nhìn từ khơng gian nghệ thuật 3.2.1 Khơng gian thực gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng Trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000, kiểu khơng gian gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng thường trọng tiểu thuyết viết nông thôn Thời xa vắng, Chuyện làng cuội, Lời nguyền hai trăm năm, Mảnh đất người nhiều ma, Đồng làng đom đóm, Ma làng Đó khơng làng Biển Cát với vơ vàn lời nguyền huyền bí Lời nguyền hai trăm năm; không gian làng Đông đẹp tranh thủy mặc, với n t văn hóa điển hình vùng q Bắc Bến khơng chồng; xóm Giếng Chùa (Mảnh đất người nhiều ma) với khơng gian địa lí mơ hồ khó xác định, gắn liền với sinh hoạt làng quê mối thù truyền kiếp hai dòng họ Vũ Đình Trịnh Bá Đặc biệt, tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, khơng gian làng Phan hình ảnh trở trở lại với núi Rùng, núi Hột, dòng sơng Linh Nham, bãi Nghiền Sàng… Làng Phan có lúc trữ tình, thơ mộng, có lúc lại bí ẩn với oán, ám ảnh tội lỗi khiến khơng khí nơi trở nên u uất, tối nhiều sáng Tất khiến làng Phan thành mảnh đất ngái ngủ trần gian, tựa không gian huyền thoại xa xăm 3.2.2 Không gian huyền ảo, siêu thực Không gian huyền ảo, siêu thực tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 12 đến 2000 không gian tâm linh thể qua giấc mơ Không gian giấc mơ xuất từ ám ảnh tâm lý nhân vật đối diện với sống thực, chấn động tâm lý không thỏa mãn sống thực vào giấc mơ nhân vật Những giấc mơ Kiên Nỗi buồn chiến tranh nơi cho tâm hồn Kiên trú ngụ chạy trốn thực Không gian huyền ảo - siêu thực Những đứa trẻ chết già tạo nên giấc mơ kì dị Xây dựng kiểu không gian giấc mơ, không gian cõi vô thức, nhà văn hướng đến không gian tâm trạng Vì khơng gian giấc mơ coi phản chiếu khơng gian thực mơ nên mang tính chất tự do, phá vỡ quy phạm logic sống thực Bên cạnh đó, khơng gian huyền ảo - siêu thực gắn với nơi mang ý nghĩa tâm linh đời sống cộng đồng đình chùa, miếu, đền, mộ, nơi thờ thần phật, ma quỷ Loại không gian tồn song song với không gian trần thế, vừa thực vừa ảo Đó khơng gian mộ địa gắn liền với bóng đêm Mảnh đất người nhiều ma, không gian gợi nhớ chết hủy diệt Truông gọi Hồn, đèo Thăng Thiên Nỗi buồn chiến tranh Ngồi khơng gian nghĩa địa, huyệt mộ, khơng gian tâm linh đình, chùa, miếu mạo xuất xuất nhiều tiểu thuyết Nguyễn Khắc Trường, Dương Hướng, Trịnh Thanh Phong, Khôi Vũ Những không gian này, từ xa xưa gắn với văn hóa cộng đồng người Việt, thể niềm tin tín ngưỡng dân gian người dân giới che chở, phù hộ cho người 3.3 Yếu tố văn hóa dân gian nhìn từ thời gian nghệ thuật 3.3.1 Thời gian phiếm định huyền thoại hóa thời gian thực Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 sử dụng nhiều kiểu thời gian phiếm định Thời gian phiếm định kiểu thời gian khơng xác định rõ ràng, có tên gọi cụ thể song người đọc hiểu khứ, tương lai Cho nên muốn hiểu buộc lòng phải bám sát việc, kiện kèm với mốc thời gia Thời xa vắng, Lời nguyền hai trăm năm, Những đứa trẻ chết 13 già tiểu thuyết đậm đặc kiểu thời gian Thời gian phiếm định huyền thoại tạo lập cách gọi thời gian vô mơ hồ, mang tính chất thời gian cổ tích, ln ln thời gian khứ phiếm định “ngày xửa ngày xưa” như: “Mùa khơ đầu tiên”, “Hồi đó” (Nỗi buồn chiến tranh); “Cách ba năm”, “Một đêm trăng” (Những đứa trẻ chết già); “Từ đời xưa” (Bến không chồng); “Ngày xưa đó” (Lời nguyền hai trăm năm)…Thời gian đêm kiểu thời gian phiếm định tiêu biểu Đêm tiểu thuyết Mảnh đất người nhiều ma, đêm tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh vừa không gian vừa thời gian Với việc sử dụng thời gian phiếm định huyền thoại hóa thời gian thực tạo nên cho tác phẩm nhiều việc, tượng li kì, hấp dẫn gắn với trục tạo độ thời gian thời xa xưa, đầy màu sắc huyền thoại 3.3.2 Thời gian kì ảo Trước hết, thời gian kì ảo thể rõ tác phẩm nhân vật hồi tưởng khứ dự cảm tương lai Có thể nói, Nỗi buồn chiến tranh tiểu thuyết tiểu biểu thể dạng thời gian Cuộc sống thời hậu chiến nhân vật Kiên chuỗi hồi tưởng khứ Thời gian kì ảo Mảnh đất người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường gắn với hồi tưởng khứ ông Phúc với mối tình khơng thành với bà Son miêu tả truyện cổ tích Nhờ hồi tưởng, kiện khứ làm cho nhận thức ánh sáng Cho nên tâm nhân vật giải thích từ nhiều toạ độ thời gian khác nhau, tính cách nhân vật bộc lộ cách rõ n t có chiều sâu Thời gian kì ảo tiểu thuyết giai đoạn thể đan cài tuyến thời gian theo dòng tâm trạng nhân vật Kiểu thời gian thường xuất nhiều tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, Hồ Quý Ly, Cơ hội chúa Qua dòng kí ức nhân vật, việc, mốc thời gian lên rõ ràng, thể giới tâm hồn nhân vật cách rõ n t Ngoài ra, thời gian kì ảo biểu 14 dạng thời gian đồng Nó hình thức việc xen kẽ tuyến thời gian Song dạng thời gian này, khứ, tách bạch rõ ràng, không rối rắm kiểu đan cài tuyến thời gian Trong nhiều tác phẩm Tạ Duy Anh Hồ Anh Thái Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Cõi người rung chng tận đồng thời gian sử dụng thủ pháp nghệ thuật hữu hiệu, diễn tả sâu sắc biến động giới nội tâm cua nhân vật Phần lớn tác phẩm viết theo lối thời gian đồng thường bắt đầu Chương YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2000 - NHÌN TỪ NGƠN NGỮ MOTIF VÀ BIỂU TƯỢNG 4.1 Vận dụng motif truyện cổ dân gian 4.1.1 Motif chết - ma hồn Nhiều tiểu thuyết Việt Nam sau Đổi sử dụng motif phương thức nghệ thuật hiệu việc thể biến động dội giới nội tâm nhân vật Với xuất yếu tố kì ảo, motif chết - ma hồn tạo nên tranh thực đậm màu sắc huyền thoại không k m phần khốc liệt Tiểu thuyết viết chiến tranh thời kì thực gây ám ảnh sâu sắc cho người đọc viết chết hồn ma, khiến trở thành motif đầy ám ảnh, ghê sợ kì lạ Cuộc đời hậu chiến nhân vật tác phẩm gắn với hồi ức ám ảnh triền miên, dai dẳng chết đồng đội người bên chiến tuyến Việc sử dụng motif chết - ma hồn góp phần làm rõ ẩn ức, trăn trở, day dứt nội tâm người lính Sự xuất oan hồn hay bóng ma xuất phát từ ám ảnh không nguôi hủy diệt chiến tranh bấn loạn tâm hồn người lính thời hậu chiến Phần đời sống tâm linh người có ý 15 nghĩa nhân văn, vừa để ghi nhận vừa lí giải ẩn ức giới tâm hồn bị tổn thương nhân vật (Kiên - Nỗi buồn chiến tranh, Quy - Chim én bay…) Đặc biệt tiểu thuyết viết nông thôn (Mảnh đất người nhiều ma, Lão Khổ…), motif nhìn nhận khía cạnh hồn tồn khác Những chết đầy ám ảnh khiến với hồn ma thật, giả làm dậy sóng khơng gian làng q khơng n bình Khiến cho tranh thực dung chứa đầy đen tối thêm phần liêu trai, huyền thoại 4.1.2 Motif báo ứng Di chuyển vào địa hạt văn học đương đại, motif tân trang gương mặt với ý nghĩa sâu sắc đa chiều Motif báo ứng sử dụng tác phẩm phúng dụ thân phận người Nó vừa biểu cho cảm xúc khó diễn tả, hỗn độn chất chứa vừa bất an khắc khoải trước sống mong manh, nỗi lo tội lỗi, đổ vỡ, chết Nó hành hạ, vắt kiệt sức lực người nỗi sợ trước ẩn náu c, đồng thời mở hành trình bất tận cho người tìm đến bến đỗ bình an để nhận thức thân sống Triết lý dân gian chiêm nghiệm cách rõ ràng, ác hành vi trái lẽ tương lai chuốc lấy khổ đau, báo oán Những tiểu thuyết Mảnh đất người nhiều ma, Lão Khổ, Chim én bay, Cõi người rung chuông tận thế…là minh chứng tiêu biểu cho quy luật Motif báo ứng xuất cảnh báo nguy hủy diệt ý thức, tình người áp lực sinh tồn đời sống 4.2 Biểu tượng 4.2.1 Biểu tượng Đất Đất biểu tượng cổ mẫu Đi vào văn học đại, biểu tượng Đất nhà văn đem đến góc nhìn nhiều biến thể như: núi non, hang, vực, gò, ruộng đồng, rừng, vườn Trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986, biểu tượng Đất mang nhiều ý nghĩa khác nhau: Ý nghĩa nguyên sơ biểu tượng 16 vẻ đẹp phồn sinh đời sống vũ trụ nhân sinh, sinh sôi, nảy nở “tái tạo mùa sau” nuôi sống người (Thủy hỏa đạo tặc, Bến khơng chồng); Đất biểu tượng mang ý nghĩa hủy diệt (Nỗi buồn chiến tranh, Bả giời, Người vắng, Vào cõi ); Đất biểu tượng mang ý nghĩa chở che giải thoát (Vào cõi, Người vắng, Mảnh đất người nhiều ma, Đêm thánh nhân)…Như thấy, Đất biểu tượng cổ mẫu có đời sống lâu dài khơng đời sống, tín ngưỡng, tơn giáo mà văn học nghệ thuật từ sơ khai đại 4.2.2 Biểu tượng Nước Trong tiểu thuyết từ 1986 đến 2000, biểu tượng Nước biến hình, tồn nhiều dạng thức khác sông, suối, ao, đầm, mưa, sương…Và mang nhiều hàm ý nghệ thuật khác người sống Trước hết, biểu tượng Nước mang ý nghĩa gột rửa, lọc xoa dịu nỗi đau người (Người vắng, Đêm thánh nhân, Lời nguyền hai trăm năm, Thiên sứ, Bến khơng chồng) Cùng với cảm quan mang ý nghĩa tích cực ấy, Nước biểu tượng tái sinh, nguồn sống dồi (Đêm thánh nhân, Lời nguyền hai trăm năm, Bến khơng chồng) Bên cạnh đó, biểu tượng Nước mang ý nghĩa hủy diệt, tàn phá (Nỗi buồn chiến tranh, Lời nguyền hai trăm năm, Những đứa trẻ chết già) 4.2.3 Biểu tượng Vật Trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986, biểu tượng Vật xuất thường gắn liền với yếu tố kì ảo mang màu sắc huyền thoại Trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, chúng tơi ghi nhận có xuất cổ mẫu, biểu tượng linh vật Tứ Linh vật mang mang ý nghĩa linh thiêng, mang đến điềm lành, người đời thờ phụng Tuy nhiên, xuất tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Người vắng, Những đứa trẻ chết già, Vào cõi Long (rồng), Quy (rùa), Phụng, Rắn mang ý nghĩa ngược lại, có phủ nhận, đáng ý việc giải thiêng biểu tượng linh thiêng tạo cách nhìn mẻ giá trị linh vật tiểu 17 thuyết đại Trong tiểu thuyết Lời nguyền hai trăng năm, Ó lửa Hai Thìn gợi liên tưởng “thuyết vật linh” huyền thoại cổ Trong tác phẩm, biểu tượng cho đời sống tinh thần, giới tâm linh đời sống người Xây dựng hình tượng chim Ĩ lửa, nhà văn muốn gửi gắm thông điệp Thiện người hành trình tìm đẹp sống Hổ (Mảnh đất người nhiều ma) gắn liền với giai thoại li kì dòng họ Trịnh Bá Câu chuyện gợi liên tưởng đến “thuyết vật tổ” huyền thoại xưa Biểu tượng tạo khơng khí thiêng liêng cho xóm Giếng Chùa lí giải nguồn gốc sức mạnh chi họ Trịnh Bá khứ tại… 4.1 Yếu tố văn hóa dân gian nhìn từ ngơn ngữ 4.1.1 Sử dụng nhuần nhị thành ngữ, tục ngữ Một yếu tố làm gia tăng chất dân gian ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 diện thành ngữ, tục ngữ Qua tiểu thuyết khảo sát, đặc biệt tiểu thuyết viết nông thôn khảo sát, thấy tần số xuất lớn thành ngữ, tục ngữ Tiêu biểu phải kể đến tiểu thuyết như: Mảnh đất người nhiều ma, Ma làng…Việc sử dụng rộng rãi, sáng tạo tục ngữ, thành ngữ phản ánh sâu sắc, khách quan, chân thực tượng xã hội, đời sống, tâm hồn người, làm cho tác phẩm tăng thêm sức sống, đậm đà màu sắc quê hương, gần gũi với tâm hồn dân tộc Qua thành ngữ, tục ngữ nhà văn thể lối sống, cách ứng xử, nhìn nhận vật khách quan, người mối quan hệ sâu sắc với văn hóa cộng đồng 4.1.2 Ngơn ngữ bình dị, mộc mạc, đan xen văn xi lẫn văn vần Bên cạnh thứ ngôn ngữ thô ráp, dung nạp nhiều yếu tố tục, ngôn ngữ đời thường tiểu thuyết gia đoạn thứ ngơn ngữ “giản dị đất” (Nguyễn Huy Thiệp) mang đậm sắc thái ngơn ngữ dân gian, bình dị, mộc mạc song khơng k m phần sâu sắc suy nghiệm Trong tiểu thuyết viết đề tài nông thôn Bến không chồng, Thời xa vắng, Lời nguyền hai trăm năm, Cuốn gia phả 18 để lại, Mảnh đất người nhiều ma nhà văn vận dụng sáng tạo ngơn ngữ bình dị đời sống nơng thôn, ngôn ngữ vùng miền vào tác phẩm, tạo nên sắc thái riêng biệt Ngôn ngữ mang màu sắc dân gian thể việc xen kẽ văn xi lẫn văn vần Chúng góp phần làm tăng giá trị thẩm mĩ, nhạc tính cho lời kể, lộ tâm trạng, khắc họa tính cách nhân vật Trong nhiều tác phẩm đồng dao, ca dao ngân lên, vang xa tiếng lòng dâng trào cảm xúc Ngoài đồng dao, ca dao lời ru, hình thức ngơn ngữ trần thuật xen kẽ văn xi lẫn văn vần có xuất vần thơ nhà văn sáng tạo đưa vào tác phẩm Có xuất câu hát, có câu thơ sáng tác hồn tồn đặt lời nói, tâm trạng nhân vật (Lời nguyền hai trăm năm, Người vắng, Những đứa trẻ chết già…) KẾT LUẬN Giải mã tác phẩm văn học từ góc nhìn văn hóa hướng nghiên cứu mở, cần thiết, qua giai đoạn, văn học ln khúc xạ văn hóa dân tộc Một tượng bật nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam cuối kỉ XX diện phổ biến yếu tố văn hóa dân gian tác phẩm Các nhà văn sử dụng chúng nhằm kiến tạo thực nghệ thuật để biểu đạt suy họ xã hội đương đại Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 thành tựu tiêu biểu sáng tác văn học đương đại lí trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều năm trở lại từ góc độ khác nhau, có văn hóa dân gian Đặc biệt, đặc trưng thể loại xu hướng tiếp nhận tự hậu đại sau 1986 nên văn hóa dân gian trở thành đối tượng tiếp nhận tiểu thuyết để giải nhu cầu gia tăng dung hợp làm thể loại Vì vậy, văn hóa dân gian góp phần tạo dấu ấn liên văn tính đối thoại tiểu thuyết giai đoạn Trong khuôn khổ luận án, tập trung làm rõ số vấn đề quan trọng sau: 19 Yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 kế thừa, phát triển, đổi yếu tố văn hóa dân gian tồn đời sống lịch sử văn học dân tộc Nó góp phần đổi tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 nhiều phương diện: Mở rộng quan niệm thực người, thay đổi nghệ thuật cách tân phương thức thể Tất thay đổi ấy, tất yếu đòi hỏi phải có cách tiếp cận, phương thức sáng tạo nghệ thuật thể “Chúng ta chấp nhận lãng mạn, tượng trưng, huyền thoại, viễn tưởng, miễn trường hợp cụ thể đấy, phương pháp nói lên cách tốt chân lí sống” [tr.71-72] Đặc biệt, diện yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết giai đoạn vô đậm n t nhà khắc họa thành cơng tín ngưỡng dân gian ăn sâu đời sống tinh thần nhân dân từ ngàn xưa Đó tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người khuất, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên đặc biệt tín ngưỡng thờ Mẫu - tín ngưỡng địa Việt Nam Đây thực trở nguồn đầy ý nghĩa xô bồ sống đại có nguy làm lu mờ giá trị văn hóa truyền thống Bên cạnh đó, đổi quan niệm nghệ thuật người, tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2000 xây dựng đa dạng kiểu nhân vật, phản ánh cách chân thực sinh động phức tạp thực đời sống Từ hình thành nên nhiều kiểu nhân vật khác như: Kiểu nhân vật mối quan hệ với cộng đồng, dòng tộc; kiểu nhân vật sống lằn ranh ảo - thực Cùng với giới nhân vật tồn hai phạm trù không gian, thời gian nghệ thuật Bên cạnh không gian, thời gian thực tồn kiểu không gian, thời gian kì ảo siêu thực Khơng gian thực đời thường gắn liền với sinh hoạt văn hóa cộng đồng người dân Kiểu không gian xuất nhiều tiểu thuyết viết nông thôn Không gian huyền ảo - siêu thực mở rộng bình diện tâm hồn người Khơng gian huyền ảo - siêu thực 20 không gian lồng gh p cõi thực - ảo tạo nên sương hão huyền trùm phủ lên kiện trần thuật Đây kiểu không gian phi thực hay hoang đường Nó đẹp, mơ hồ, kì bí chí kì qi Kiểu khơng gian thể qua giấc mơ nơi mang ý nghĩa tâm linh đời sống cộng đồng đình chùa, miếu mạo Cùng với khơng gian nghệ thuật thời gian nghệ thuật Tương ứng với không gian thực gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng không gian huyền ảo - siêu thực thời gian thực thời gian kì ảo Điều đặc biệt, thời gian thực mang tính phiếm định huyền thoại hóa thời gian thực làm lý tưởng cho chi tiết kỳ lạ, hoang đường nảy sinh có mặt hầu hết tác phẩm Bên cạnh đó, thời gian kì ảo xuất tiểu thuyết giai đoạn Thời gian huyền ảo thời gian khứ, tại, tương lai hoà quyện, trộn lẫn Và theo việc hư hố, ảo hố thời gian thực có vai trò nới rộng biên độ thời gian trần thuật Có thể nói, hình tượng khơng gian, thời gian mang cảm quan văn hóa giới nhân vật với đời sống tín ngưỡng dân gian phong phú góp phần thay đổi diện mạo tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Yếu tố văn hóa dân gian thể rõ n t phương thức thể Việc vận dụng motif truyện cổ dân gian như: motif chết - ma hồn, motif báo ứng giúp chuyển tải nhiều vấn đề làm phương thức trần thuật, góp phần làm diện mạo cho văn học Bên cạnh đó, xuất biểu tượng cổ mẫu Đất, Nước, Vật đem đến màu sắc huyền thoại cho tiểu thuyết giai đoạn Biểu tượng kết tinh cho lắng đọng tâm thức người qua hàng ngàn năm để trở thành vô thức tập thể Đất Nước biểu tượng vẻ đẹp phồn sinh đời sống vũ trụ nhân sinh; biểu tượng chở che giải thoát; đồng thời chúng biểu tượng hủy diệt Còn Vật biểu tượng mang tính Việt Trong văn hóa Việt Nam nhiều nước phương 21 Đơng, tín ngưỡng thờ Vật có từ lâu đời Đặc biệt bốn linh vật gồm: Long, Lân, Quy, Phụng Tứ Linh vật mang mang ý nghĩa linh thiêng, mang đến điềm lành, người đời thờ phụng Tuy nhiên, tiểu thuyết Việt Nam từ 1986, ý nghĩa biểu tượng Vật nhiều bị giải thiêng Bên cạnh ý nghĩa tốt đẹp vốn có linh vật cung mang nhiều ý nghĩa tiêu cực mang đến sợ hãi cho người hay bị so sánh với vật tầm thường lợn bị đưa làm hình ảnh so sánh đầy nhục cảm (tiêu biểu tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương) Và cuối cùng, góp phần vào tranh đậm màu sắc văn hóa dân gian tiểu thuyết giai đoạn khơng thể khơng nhắc đến vai trò kiến tạo nghệ thuật ngôn từ Ngôn ngữ tiểu thuyết đương đại khai thác theo nhiều chiều kích mới: nhà văn khơng ngần ngại đưa vào “lạ hóa”, “biến dạng”, “thăng hoa” ngơn ngữ Tuy nhiên, dòng chảy xô bồ ấy, “lực hấp dẫn” ngôn ngữ dân gian ảnh hưởng rõ n t đến chất liệu tiểu thuyết 15 năm cuối kỷ XX Cùng với ngơn ngữ bình dị, mộc mạc, xen kẽ văn xuôi lẫn văn vần việc sử dụng nhuần nhị ngôn ngữ thành ngữ tục ngữ dân gian, nơi lưu giữ giá trị, số văn hóa, văn học Sử dụng yếu tố dân gian sáng tác mình, nhà văn đương đại khơi dậy lửa nhân văn cha ông qua nhìn mẻ, đại Sự kết hợp nhuần nhuyễn đường n t trữ tình thực xù xì, truyền thống cách tân mang đến âm xao động lòng văn học đương đại Việc xuất trở lại yếu tố dân gian tiếp nối phát triển cách mạnh mẽ kinh nghiệm có văn học truyền thống Với nỗ lực giải vấn đề trọng tâm luận án, chúng tơi nhận thấy nhiều vấn đề đặt ra, có điều kiện nghiên cứu tương lai, gợi mở thú vị: - Sau 1986, tiểu thuyết Việt Nam có đổi mạnh mẽ phương diện thể loại Sự đổi bắt nguồn từ quan 22 niệm văn học, nhân sinh, xã hội Dấu ấn văn hóa dân gian thực in sâu vào toàn cấu trúc tiểu thuyết nhiều tác giả Yếu tố làm thay đổi tiểu thuyết, nghệ thuật, góp phần cách tân tiểu thuyết so với giai đoạn trước đó, đặc biệt nhu cầu gia tăng dung hợp làm thể loại Vì vậy, văn hóa dân gian góp phần tạo dấu ấn liên văn tính đối thoại tiểu thuyết giai đoạn Đây vấn đề phức tạp, giải thấu đáo giải trọn vẹn nâng cao vấn đề nghiên cứu - Khi tìm hiểu tiểu thuyết giai đoạn 1986 đến 2000, thấy sau, đặc biệt từ 2000 đến nay, có nhiều tiểu thuyết thể rõ n t ảnh hưởng văn hóa dân gian Cột mốc từ 1986 đến 2000 giới hạn thời gian, phạm vi khảo sát đề tài luận án Trong trình viết, chúng tơi phân tích, nghiên cứu số tiểu thuyết năm nhằm tạo nên nhìn liền mạch dòng chảy văn hóa dân gian tiểu thuyết đương đại Việt Nam Vì thế, thiết nghĩ đáng quý lưu tâm nhiều đến giai đoạn lí giải tiểu thuyết đương đại sau lại có có xu hướng tìm với giá trị truyền thống dân tộc Đây dấu hiệu cho thấy tinh thần dân chủ, tinh thần phản biện xã hội ngày đề cao tiểu thuyết nói riêng văn học nói chung thời đại - Một hướng nghiên cứu khác xem x t nghiên cứu yếu tố văn hóa dân gian tiểu thuyết Việt Nam Việt Nam sau 1986 nghiên cứu vấn đề theo chiều ngược lại như: sốc văn hóa, đảo lộn giá trị văn hóa, phì đại văn hóa tâm linh tỉ lệ nghịch với giá trị tinh thần điều nhà văn đại trăn trở Đây vấn đề có tính thời sự, hướng tiếp cận thú vị, đem đến nhìn nhiều chiều, toàn vẹn nghiên cứu 23 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Phan Thúy Hằng (2017), “Phương thức vận dụng mơ típ dân gian tiểu thuyết Việt Nam sau 1986”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu dạy học Ngữ văn bối cảnh đổi giáo dục, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tr 91- 96 Phan Thúy Hằng, Hoàng Thị Huế, Phan Trọng Thưởng (2017), “Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ yếu tố văn hóa tâm linh”, Tạp chí Khoa học Yersin, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Số (3/2017), tr 81-87 Phan Thúy Hằng (2017), “Tín ngưỡng dân gian số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Khoa học Huế, tập 10, số (11/2017), tr.13 - 23 Phan Thúy Hằng (2017), “Dấu ấn văn học dân gian tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ đề tài phản ánh”, Tạp chí Khoa học Cơng Nghệ, Đại học Đà Nẵng, số (117), tr 26 – 30 Phan Thúy Hằng (2018), “Motif giấc mơ số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986”, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, tr.272 - 276 Phan Thúy Hằng (2018), Ngôn ngữ dân gian tiểu thuyết Việt Nam viết nơng thơn sau 1986, Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Huế, Tập 127, số 6A, tr.31- 38 Phan Thúy Hằng (2019), “Biểu tượng Nước tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Đại học Sư Phạm Huế, số 01(49) Đã có giấy nhận đăng 24 ... giai đoạn 1986 đến 2000 Chương VĂN HÓA DÂN GIAN VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2000 2.1 Khái lược văn hóa dân gian mối quan hệ văn hóa dân gian với tiểu thuyết Việt Nam đại... thường đến o le sống Chương YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAMTỪ 1986 ĐẾN 2000 - NHÌN TỪ THẾ GIỚI NHÂN VẬT, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT 3.1 Yếu tố văn hóa dân gian nhìn từ. .. VHDG tiểu thuyết nhà văn giai đoạn 2.2 Tác động văn hóa dân gian đến tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 2.2.1 Văn hóa dân gian với thay đổi tư nghệ thuật Với tư cách văn hóa gốc”, văn hóa mẹ”,
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố văn hóa dân gian trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến 2000 (tt) , Yếu tố văn hóa dân gian trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến 2000 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn