2019 2020 vào 10 văn hà nội

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 22:26

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm hoc: 2019-2020 Môn thi: NGỮ VĂN Ngày thi: …… /2019 Thời gian làm bài: 120 phút Phần I (7,0 điểm) Mùa thu nguồn cảm hứng bất tận thi ca Nhà thơ Hữu Thỉnh góp vào đề tài thi phẩm Sang thu sâu lắng Bài thơ Sang thu sáng tác theo thể thơ nào? Ghi tên hai tác phẩm khác chương trình Ngữ văn viết theo thể thơ Trong khổ thơ đầu, tác giả đón nhận thu với “hương ổi”, “gió se”, “sương chùng chình” băng giác quan nào? Cũng khổ thơ này, từ “bỗng” “hình như" giúp em hiểu cảm xúc, tâm trạng nhà thơ? Phân tích hiệu nghệ thuật phép tu từ nhân hóa câu thơ “Sương chùng qua ngỡ” Khép lại thơ, Hữu Thỉnh viết: “Vẫn nắng Đã vơi dần mưa Sấm bớt bất ngờ Trên hàng đứng tuổi.” (Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018) Bằng đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp-phân tích – tổng hợp, em làm rõ cảm nhận tinh tế sâu sắc tác giả khổ thơ trên, có sử dụng câu bị động câu có thành phần cảm thán (gạch câu bị động thành phần cảm thán) Phần II (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu bên dưới: “Có người nói thành đạt gặp thời, có người lại cho hồn cảnh bách, có người cho có điều kiện học tập, có người lại cho có tài trời cho Các ý kiến ý nói tới nguyên nhân, mà lại nguyên nhân khách quan, họ quên nguyên nhân chủ quan người Thật Gặp thời tức gặp may, có hội, chủ quan khơng chuẩn bị hội qua Hồn cảnh bách tức hồn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục Nhưng gặp hoàn cảnh có người bi quan, thất vọng, chán nản, thối chí có người lại gồng vượt qua" (Ngun Hương, Trò chuyện với bạn trẻ, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018) Xác định phép liên kết sử dụng hai câu văn in nghiêng rõ từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết Theo tác giả, gặp “hồn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục”, người có cách ứng xử nào? Từ nội dung đoạn trích trên, em trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) ý kiến: Phải hoàn cảnh khó khăn hội để người khám phá khả mình? http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
- Xem thêm -

Xem thêm: 2019 2020 vào 10 văn hà nội , 2019 2020 vào 10 văn hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn