Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

19 40 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 22:22

BÀI GIẢNG TOÁN CHƯƠNG BÀI 1: RÚT GỌN PHÂN SỐ hoạt động: Kiểm tra cũ Bài Thực hành Củng cố Dặn dò kiểm tra cũ Viết số thích hợp vào trống: 15 : = 15 : 15 : = 15 : = = 5 48 48 : = 16 16 : 48 : 48 = 16 : 16 8 = = Toán Rút gọn phân số a/ Cho phân số 10 15 Tìm phân số phân số 10 15 có tử số mẫu số bé Ta làm sau : Ta thấy 10 15 chia hết cho Theo tính chất phân số ta có : 10 = 15 10 : 15 : = Nhận xét : * Tử số mẫu số phân số * Hai phân số Ta nói : Phân số 10 15 Vậy 10 15 = bé tử số mẫu số phân số 10 15 rút gọn thành phân số Có thể rút gọn phân số để phân số có tử số mẫu số bé mà phân số phân số cho 10 15 Toán Rút gọn phân số Ví dụ : Rút gọn phân số 6:2 = 8:2 = không chia hết cho số tự nhiên lớn 1, nên phân số Không thể rút gọn Ta nói : Phân số hết cho 2, nên Và phân số rút gọn thành phân số tối giản Là phân số tối giản 4 Tốn Rút gọn phân số Ví dụ : Rút gọn phân số 18 54 Ta thấy : 18 54 chia hết cho 2, nên 18 : 18 = = 27 54 : 54 27 chia hết cho 9, nên 27 = 9:9 27 : = không chia hết cho số lớn 1, nên 18 Vậy = 54 3 Là phân số tối giản b)Cách rút gọn phân số Ví dụ : Rút gọn phân số Ta thấy : chia hết cho 2, nên 6:2 = 8:2 = không chia hết cho số tự nhiên lớn 1, nên phân số rút gọn Ta nói rằng: phân số số rút gọn thành phân số tối giản 18 Ví dụ : Rút gọn phân số 18 54 27 = = 18 : 54 : 9:9 27 : = = không chia hết cho số lớn 1, nên Vậy: 18 54 = 54 Ta thấy: 18 54 chia hết cho 2, nên 27 chia hết cho 9, nên phân số tối giản phân 27 3 phân số tối giản Toán Rút gọn phân số b/ Cách rút gọn phân số Khi rút gọn phân số ta làm sau : •Xét xem tử số mẫu số chia hết cho số tự nhiên lớn •Chia tử số mẫu số cho số Cứ làm nhận phân số tối giản TOÁN Rút gọn phân số BÀI TẬP 1/ Rút gọn phân số : 12 15 11 36 75 ; a/ ; ; ; ; 25 22 10 36 = 4:2 = 6:2 11 : 11 11 = = 22 22 : 11 12 : 12 = 8:4 = 36 : 36 = 10 : 10 18 = 15 : 15 = 25 25 : = 75 : 75 = 36 : 36 25 = 12 TOÁN Rút gọn phân số 15 12 75 ; ; ; b/ ; ; 10 36 72 300 35 100 75 : 75 75 :5 = = = = 300 : 75 300 10 10 : 30 ; 72 2/ Trong phân số : : 15 : 3 ; ; 12 ; 36 15 12 12 : 12 = 73 = = = 35 : 35 a/ Phân36 số : 12tối giản ? Vì ? 36 :4 = 100 : 100 b/9 Phân số ? Hãy rút gọn phân số : rút gọn 72 = 72 : = = 25 TOÁN Rút gọn phân số 30 8; 7230 ; 72 2/ Trong phân số số : ; a/ Trong phân ; ; ; ; ; 12 36 12 73 36 73 b/ Phân số rút4gọn ? Hãy rút gọn phân số 72 Phân số : ; Là phân số tối giản ; 3số rút7gọn 73 : 30 Các phân Vì : Tử số mẫu số phân ; số không chia hết cho số 12 36 tự nhiên lớn 30 : 30 :4 ; = = = = 36 : 36 12 : 12 Thứ hai ngày 21 tháng năm 2013 Toán: RÚT GỌN PHÂN S Mun rút gọn phân số ta cần phải làm g×: Thứ Thứ hai haingày ngày 21 21 tháng tháng11 năm năm2013 2013 Toán: Toán: RÚT RÚTGỌN GỌNPHÂN PHÂNSỐ SỐ 3/ Viết số thích hợp vào trống : 54 72 = 27 36 = 12 = Tiết học kết thúc, xin cảm ơn quý thầy cô giáo ... 15 = bé tử số mẫu số phân số 10 15 rút gọn thành phân số Có thể rút gọn phân số để phân số có tử số mẫu số bé mà phân số phân số cho 10 15 Toán Rút gọn phân số Ví dụ : Rút gọn phân số 6:2 = 8:2... cho số tự nhiên lớn 1, nên phân số Khơng thể rút gọn Ta nói : Phân số hết cho 2, nên Và phân số rút gọn thành phân số tối giản Là phân số tối giản 4 Tốn Rút gọn phân số Ví dụ : Rút gọn phân số. .. 73 b/ Phân số rút4 gọn ? Hãy rút gọn phân số 72 Phân số : ; Là phân số tối giản ; 3số rút7 gọn 73 : 30 Các phân Vì : Tử số mẫu số phân ; số không chia hết cho số 12 36 tự nhiên lớn 30 : 30 :4 ; =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn