Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 18:11

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỪA THIÊN-HUẾ PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG TRÀ MƠN TỐN LỚP Bài B A C D Hình thoi ABCD có: - Cạnh AB song song với cạnh DC - Cạnh AD song song với cạnh BC - AB = BC = CD = DA Hình thoi ABCD Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song bốn cạnh Trong hình đây: - Hình hình thoi ? Hình Hình Hình 1 Hình Hình 3 XỐ - Hình hình chữ nhật? Hình Hình Hình 1 Hình Hình 3 XỐ Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O l lll lllll l lllllllll B l lllllllll llllllllll l A O lllllllll l lllllllll D C l Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O B l lll lllll l lllllllll A O D C l lllllllll lllllll Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O B l lllll Xllll l D lll lllll O l lllllllll llllllllll l lllllllll l lllllllll Xl A C Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O B lllll Xllll l lllllllll llllllllll l lllllllll l lllllllll D l O C llll Xl A l lllllllll l Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O lll lllll D l l lllll llllll l O l A lllllllll llllllllll l lllllllll B C lllllllll l Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O lllllllll O l l lllll llllll l l lllll A lll Xllllll l lllllllll lX B D C Nhận xét : Hình thoi có hai đường chéo vng góc với cắt trung điểm đường Gấp cắt tờ giấy ( theo hình vẽ ) để tạo thành hình thoi Click vào để xem gấp cắt ... Trong hình đây: - Hình hình thoi ? Hình Hình Hình 1 Hình Hình 3 XỐ - Hình hình chữ nhật? Hình Hình Hình 1 Hình Hình 3 XỐ Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O... Hình thoi ABCD có: - Cạnh AB song song với cạnh DC - Cạnh AD song song với cạnh BC - AB = BC = CD = DA Hình thoi ABCD Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song bốn cạnh Trong hình đây: - Hình. .. D C l Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng cắt điểm O B l lll lllll l lllllllll A O D C l lllllllll lllllll Trong hình thoi ABCD, AC BD hai đường chéo hình thoi, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn