Tuan 9

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:23

TUẦN (Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 20/10/2013) I NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỄN KHAI: Thực chương trình Thực chương trình tuần Dạy học: Ổn định nề nếp soạn giảng, dạy học lớp Nâng cao chất lượng dạy học cách khai thác tốt ĐDDH đổi phương pháp dạy học, trọng bồi dưỡng học sinh yếu Thực tốt công tác SHCM liên trường theo kế hoạch, tổ chức vào ngày 15/10 Dự đạt 13 tiết/gv Thực BDHSG theo chuyên đề PGD, thực theo TKB, tuần buổi tiết GV chủ động phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch cá nhân kế hoạch chuyên môn Tăng cường sử dụng giáo án điện tử dạy học, khai thác hiệu phòng mơn phòng nghe nhìn Công tác kiểm tra nội trường học: - Kiểm tra hồ sơ tổ CM: nộp cho CM ngày 18/10 - Tổ chuyên môn kiểm tra việc thực quy chế tổ viên (vào điểm, kí sổ đầu bài, báo sử dụng ĐDDH, phiếu báo giảng) *Toàn diện: (Thực tuần) + Đ/c : Đ/c Hà (B) - Thủy kiểm tra + Đ/c Xuyến: Đ/c Viễn kiểm tra + Đ/c Mùi: Đ/c Thanh kiểm tra * Chuyên đề: + Đ/c Thức (Hồ sơ, Quy chế): Đ/c San kiểm tra + Đ/c Tình a (Hồ sơ, Giảng dạy): Đ/c Thanh kiểm tra Công tác khác: - Dạy nghề theo TKB (đc Xuyến dạy) - Chuẩn bị tốt điều kiện chào mừng ngày 20/10 II NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 9 , Tuan 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn