CV 569 HD cong tac bo nhiem lai CBQL

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:20

Kính tha đồng chí Võ Chơng Đài Nguyễn Xuân Dũng Kính tha toàn thể CB GV trờng THCS Hồng Thủy Công tác lấy phiếu tín nhiệm cán quản lí sau nhiệm kì năm việc làm thờng xuyên cấp quản lí Thực công văn số 763/UBNDGD&ĐT ngày 17/7/2012 UBND huyện Lệ Thủy V/v hớng dẫn thực Bổ nhiệm lại, tạo nguồn CBQL trờng trực thuộc Phòng GD&ĐT năm học 20112012 năm học 2012-2013 Thực công văn Số: 569 /GD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng năm 2012 Phòng GD - ĐT lệ thủy hớng dẫn thực công tác bổ nhiệm lại năm 2012 Hôm trờng THCS Hồng Thủy tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm lại cán quản lí Võ Thành Đồng lí buổi hôm Về dự tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lại hôm xin giới thiệu có đc Võ Chơng Đài đc Nguyễn Xuân Dũng chuyên viên PGD Có toàn thể cán GV nhà trờng Thông qua chơng trình: Chơng trình lấy phiếu tín nhiệm lại nh sau: Kiểm diện, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo nhà trờng làm công tác tổ chức; Đại diện Tổ công tác (Phòng GD&ĐT Phòng Nội vụ) đặt vấn đề; Đc Võ Thành Đồng thông qua kiểm điểm trình công tác qua nhiệm kỳ năm; Các thành viên hội đồng s phạm phát biểu góp ý bổ sung; Tổ công tác hớng dẫn quy cách lấy phiếu tÝn nhiƯm; Ban kiĨm phiÕu tiÕn hµnh lµm viƯc: Nhµ trêng thµnh lËp tỉ kiĨm phiÕu cã ngêi Trởng ban tra nhân dân làm tổ trởng; kiểm số lợng phát ra, thu vào, niêm phong chuyển phong bì đựng phiếu cho tổ công tác; Ngời đợc lấy phiếu tín nhiệm phát biểu tiếp thu cảm ơn hội đồng s phạm; Kết thúc hội nghị: Ban tổ chức; Tiếp theo chơng trình xin trân trọng giới thiệu đc Võ Chơng Đài - CV lên đặt về công tác lấy phiếu tín nhiệm lại Đc Võ Thành Đồng lên thông qua kiểm điểm trình công tác qua nhiệm kỳ năm công tác Các thành viên hội đồng s phạm phát biểu góp ý bổ sung - Đc Quang - Đc Thủy - Đc Đ Lý Tổ công tác hớng dÉn quy c¸ch lÊy phiÕu tÝn nhiƯm Tỉ kiĨm phiÕu: đc Cờng, Viễn, Hà a Ngời đợc lấy phiếu tín nhiệm phát biểu tiếp thu cảm ơn hội đồng s phạm; Kết thúc hội nghị: Ban tổ chức: Sau thời gian làm việc khẩn trơng khoa học hoàn thành xong công việc lấy phiếu tín nhiệm lại lần TM BTC xin ơnn đc chuyên viên đc SP nhà trờng tham gia bổ phiêu stins nhiệm xin cảm ơn chúc sức khỏe đồng chí Ưu điểm: Là Hiệu trởng nhà trờng đc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai hiệu nhiệm vụ trọng tâm năm học Lãnh đạo nhà trờng ngày phát triển Thực nghiêm túc qui định, qui chế điều lệ trờng phổ thông Có phẩm chất đạo đức tốt, gơng mẫu thực chủ trơng sách Đảng, Nhà nớc Tác phong mẫu mực, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, quan hệ tốt với lãnh đạo địa phơng nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa nghiệp giáo dục Là nòng cốt phong trào thi đua Trong công tác, sống sinh hoạt khiêm tốn học hỏi nỗ lực phấn đấu vơn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơng vị Hiệu trởng Đồng thời có trách nhiệm cao việc giúp đỡ đội ngũ tiến Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng nghiệp học tập để nâng cao trình độ Trong nhiệm kì đc nổ lực quản lý, đạo hoạt động nhà trờng đạt kết nh sau: Xây dựng thực nghiêm túc quy chế dân chủ trờng học, đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết trí cao đội ngũ CB-CC Chú trọng công tác bồi dỡng đội ngũ t tởng trị chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức chặt chẽ, thực nghiêm túc công tác kiểm tra nội trờng học Tạo đợc sức mạnh đoàn kết phối kết hợp chặt chẽ hoạt động tổ chức nhà trờng, tranh thủ lãnh đạo chi Đảng trờng học Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật giáo dục an toàn trật tự cho học sinh, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đờng Thờng xuyên chăm lo đời sống cho giáo viên, vật chất lẫn tinh thần Chất lợng giáo dục có nhiều khởi sắc, chất lợng đại trà, chất lợng HSG, HS khiếu, học nghề phổ thông Các hội thi: Giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi huyện, tỉnh, hội khỏe Phù Đổng đạt kết cao Đặc biệt năm học 2011 2012 ®c ®· chØ ®¹o trêng ®· chun biÕn m¹nh vỊ HSG học sinh khiếu Cấp Huyện có 11 em đạt giải, xếp thứ 14 toàn huyện Có 02 HCV, HCB, HCĐ, tổ HSG xÕp thø toµn hun CÊp TØnh cã 08 em: 02HCV, HCĐ Hội Thi Giáo viên dạy giỏi huyện: Có 12 đc đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện Có 02 đ/c đạt GVdạy giỏi cấp tỉnh Về chất lợng đội ngũ: Đã xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn vững vàng Tồn tại: Tuy nhiên đc số tồn là: Nhiều lúc xã lí công việc nóng nảy Kiến thức ngoại ngữ hạn chế ... khiếu Cấp Huyện có 11 em đạt giải, xếp thứ 14 toàn huyện Có 02 HCV, HCB, HCĐ, tổ HSG xếp thứ toàn huyện Cấp Tỉnh có 08 em: 02HCV, HCĐ Hội Thi Giáo viên dạy giỏi huyện: Có 12 đc đạt giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: CV 569 HD cong tac bo nhiem lai CBQL , CV 569 HD cong tac bo nhiem lai CBQL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn