Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

20 25 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:13

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự chun đề! Mơn :Tốn Tốn : Kiểm tra cũ B tổng ta ta làm làm như ?? Hỏi: Khi nhân số với hiệu Đặt tính tính 136 x = ? Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ 36 x = ? 36 x 23 = ? THẢO LUẬN NHĨM ĐƠI Hãy vận dụng tính chất số nhân tổng, số nhân hiệu để tìm kết phép tính nhân 36 x 23 = ? Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ 36 x 23 = ? a) Ta tính sau: 36 x 23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 Toán : NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 36 x 23 = ? b) Thơng thường ta đặt tính tính sau 36 23 108 72 82  nhân 18, viết nhớ 1; x nhân thêm 10, viết 10 Tích riêng thứ Tích riêng thứ hai 36 x 23 = 828 …  nhân 12, viết ( ) nhớ 1; nhân 6, thêm 7, viết  Hạ cộng 2, viết cộng 8, viết c) Trong cách tính trên:  108 gọi tích riêng thứ  72 gọi tích riêng thứ hai Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ 36 x 23 = ? a) Ta tính sau: 36 x 23 THẢO = 36 x ( LUẬN 20 + ) NHÓM = 36 x 20 + 36 x Khi nhân với số có hai chữ số ta làm = 720 + 108 theo bước ? = 828 b) Thơng thường ta đặt tính tính sau x 36 23 108 72 828 Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ GHI NHỚ Khi nhân với số có hai chữ số ta làm theo bước: Bước 1: Đặt tính Bước 2: Tìm tích riêng thứ Bước 3: Tìm tích riêng thứ hai Bước 4: Cộng hai tích riêng để tìm tích chung Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ 36 x 23 = ? a) GHI NHỚ Ta đặt tính sau: 36 x 23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 b) Thơng thường ta đặt tính tính sau 36 23 108 72 828 x  nhân 18, viết nhớ 1; nhân thêm 10, viết 10  nhân 12, viết ( 0)nhớ 1; nhân 6, thêm 7, viết  Hạ cộng 2, viết cộng 8, viết c) Trong cách tính trên: 108 gọi tích riêng thứ 72 gọi tích riêng thứ hai Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Khi nhân với số có hai chữ số ta làm theo bước: Bước 1: Đặt tính Bước 2: Tìm tích riêng thứ Bước 3: Tìm tích riêng thứ hai Bước 4: Cộng hai tích riêng để tìm tích chung Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ LUYỆN TẬP Đặt tính tính B a) 86 x 53 b) 33 x 44 c) 157 x 24 d) 1122 x 19 Tính giá trị số biểu thức 45 x a với a = 13, 26, 39 + ) Với a = 13 45 x a = 45 x 13 = 585 + ) Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 THẢO LUẬN NHĨM ĐƠI + ) Với a = 39 45 x a = 45 x 39 = 1755 Mỗi có 48 trang Hỏi 25 loại có tất trang? Tóm tắt : 48 trang 25 vở:…… trang ? Bài giải 25 loại có số trang : 48 x 25 = 1200 ( trang ) Đáp số : 1200 trang Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ GHI NHỚ 36 x 23 = ? a) Ta đặt tính sau: 36 x 23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 b) Thơng thường ta đặt tính tính sau Khi nhân với số có hai chữ số ta làm theo bước: Bước 1: Đặt tính Bước 2: Tìm tích riêng thứ Bước 3: Tìm tích riêng thứ hai Bước 4: Cộng hai tích riêng để tìm tích chung Đặt tính tính 36 nhân 18, viết nhớ 1; c) 157 x 24 a) 86 x 53 b) 33 x 23 nhân thêm 10, viết 10 Tính giá trị số44 biểu thức 45 x a 108 nhân 12, viết ( 0)nhớ 1; với a = 13, 26, 39 72 + ) Với a = 13 45 x a = 45 x 13 = 585 nhân 6, thêm 7, viết 828  Hạ x + ) Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 cộng 2, viết cộng 8, viết c) Trong cách tính trên: 108 gọi tích riêng thứ 72 gọi tích riêng thứ hai Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 + ) Với a = 39 45 x a = 45 x 39 = 1755 Bài giải 25 có số trang là: 48 x 25 = 1200 ( trang ) Đáp số: 1200 trang Tốn : NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ Dặn dò nhà -Làm ý d sách giáo khoa trang 69 vào ô li - Làm tập toán 59 - Chuẩn bị luyện tập trang 69, 70 RUNG CHUÔNG VÀNG CÂU HỎI PHỤ Câu 1: ĐÚNG 86  13 258 86 1118 15 14 12 13 11 10 hay SAI ? ĐÚNG Câu 2: ĐÚNG 56  31 56 168 224 15 14 12 13 11 10 hay SAI ? SAI Câu 3: ĐÚNG 57  43 171 228 2351 15 14 12 13 11 10 hay SAI ? SAI Câu 4: ĐÚNG 25  24 100 50 600 15 14 12 13 11 10 hay SAI ? ĐÚNG Câu hỏi phụ: SAI Vè SAO? 56  31 56 168 1736 224 10 Tích riêng thứ hai chưa trái SAI lùi VÌsang SAO? cột KÍNH CHÚC SỨC KHỎE CÁC THẦY CƠ GIÁO CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI ... cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Tốn : NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 36 x 23 = ? a) Ta tính sau: 36 x 23 THẢO = 36 x ( LUẬN 20 + ) NHÓM = 36 x 20 + 36 x Khi nhân với số có hai chữ số ta làm = 720 ... bước ? = 828 b) Thơng thường ta đặt tính tính sau x 36 23 108 72 828 Toán : NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ GHI NHỚ Khi nhân với số có hai chữ số ta làm theo bước: Bước 1: Đặt tính Bước 2: Tìm tích... tắt : 48 trang 25 vở:…… trang ? Bài giải 25 loại có số trang : 48 x 25 = 120 0 ( trang ) Đáp số : 120 0 trang Toán : NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ GHI NHỚ 36 x 23 = ? a) Ta đặt tính sau: 36 x 23 = 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn