Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:29

CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ Nguyễn Thảo- Trường Tiểu học Đồn Nghiên Tốn: Kiểm tra cũ: 1.Đặt tính tính: 475 x 205 Tính cách thuận tiện nhất: 769 x 85 + 769 x 15 Toán: Chia tổng cho số •Tính so sánh giá trị hai ( 35 + 21 ) : biểu thức : ( 35 + 21 ) : 35 :7 + 21 : Ta có : ( 35 + 21 ) : = 56 : = 35 : + 21 : = + = Vậy : ( 35 + 21 ) : = 35 : + 21 : (35 + 21) : = 35 : + 21 : tổng : số = SH : SC + SH : SC •Có sử dụngtổng tínhcho chất chia cho mộtcủa số để tính Khithể chia số,một tổng số hạng tổng giá chia trị sauthì khơng? Vì chia sao? số hạng cho số hếtbiểu cho thức số chia ta chia, cộng kết tìm với (20 + 15) : Toán: Chia tổng cho số Bài a) Cách : Tính theo thứ tự thực 60 : tính 3+9:3 = ? phép a) Tính hai cách : ( 15 + 35 ) : ; ( 80 + ) : b) Tính hai cách ( theo mẫu ) : Mẫu : 12 : + 20 : = ? Cách : 12 : + 20 : = + = Cách : 12 : + 20 : = ( 12 + 20 ) : = 32 : = 18 : + 24 : ; 60 : + : Cách :Tính tự: thực ( 15b)1+Cách 35 ) 1:theo 5:Tính =thứ 50 = 10 theo thứ tự thực phép tính phépdụng tính tính chất chia tổng Cách : Vận 60 : + : = 20 + = 23 cho số.: = + = 18 : + 24 Cách : Vận dụng tính chất chia 2) ::số Vận ( 15Cách + 35 =dụng 15 : tính + chất 35 : chia 5= 3một +7=10 tổng cho tổng cho số 60 : +19::(380 =+ ( 60 Cách )+:94) :=3 ? 18 : + 24 : = ( 18 + 24 ) : : :=423= 21 ( 80 + ) : 4= =69 84 = 42 : = Cách 2: (80+4):4 = 80 : + : = 20 +1= 21 Toán: Chia tổng cho số Bài Tính hai cách( theo mẫu) : a)Khi cho số, ( 27chia – 18 )một : =hiệu ? nếu1số Cách : ( bị 27 –trừ 18 )và : 3số = trừ : = chia Mẫu : ( 35 – 21 ) : = ? hết cho số chia ta lấy số : ( 27 – 18 ) : = 27 : – 18 : Cách1 :(35 – 21 ) :7 = 14: = Cách bị trừ số trừ chia cho số chia, =9–6 = lấy kết trừ Cách 2: b) ( 64 – 32 ) : = ? (35 – 21 ) :7 = 35 :7 – 21 : = –3=2 a/(27 – 18 ) : 3; b/( 64 – 32 ) : - Em có nhận xét mẫu tập ? Cách : ( 64 – 32 ) : = 32 : = - Cách 1: Tính theo thứ tự Cách : ( 64 – 32 ) : = 64 : - 32 : thực phép tính = - = - Cách : Vận dụng tính chất chia hiệu cho số Toán: Chia tổng cho số Bài Lớp 4A có 32 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Lớp 4B có 28 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Hỏi tất có nhóm ? Bài giải giải : Bài Tóm tắt Sốnhóm học sinh lớp 4A4A vàlà4B Số họccủa sinhhai lớp : : -Lớp 4A có 32 hs: nhóm hs -Lớp 4B có 28 hs: nhóm hs 32:+4 28 ( học) sinh ) 32 = = (60 nhóm Sốnhóm nhómhọc họcsinh sinhcủa củalớp hai Số B lớp : 4A 4B : - Có tất : … nhóm ? 60::44 == 715( (nhóm nhóm) ) 28 Đáp số : học 15 nhóm Số nhóm sinh hai lớp 4A 4B : có (thể gộp )hai bước tính lại : 8- +Hay =ta15 nhóm Số nhóm học sinh hai lớp 4A 4B là: Đáp số : 15 nhóm ( 32 + 28 ) : = 15 ( nhóm ) Đáp số : 15 nhóm Tốn: Chia tổng cho số (35 + 21) : 7= 35 : + 21 : = + = (35 - 21) : = 35 : - 21 : = - = Tìm điểm khác chia tổng cho số chia hiệu cho số? Trò chơi : Ai - Ai sai ? 03 01 00 04 05 07 08 02 06 09 10 HẾT GIỜ ! (35 – 5) : = 35 : – =7–5=2 s 03 01 00 04 05 07 08 02 06 09 10 HẾT GIỜ ! (16 + 32) : = 16 :4 + 32 : = + = 12 Đ 03 01 00 04 05 07 08 02 06 09 10 HẾT GIỜ ! (18 + 12) : = 18 : + 12 : = + = 10 Đ 08 04 00 01 02 09 05 06 07 03 10 HẾT GIỜ ! (18 + 12 + 3) : = 18 : + 12 : + : = + + = 11 Đ Toán: Chia tổng cho số Dặn dò: - Xem lại hơm - Chuẩn bị bài: Chia cho số có chữ số ( trang 77) Chào tạm biệt! ... )+: 94) :=3 ? 18 : + 24 : = ( 18 + 24 ) : : : = 42 3= 21 ( 80 + ) : 4= =69 84 = 42 : = Cách 2: (80 +4) :4 = 80 : + : = 20 +1= 21 Toán: Chia tổng cho số Bài Tính hai cách( theo mẫu) : a)Khi cho số, ( 27 chia. .. + 21 : = + = Vậy : ( 35 + 21 ) : = 35 : + 21 : (35 + 21 ) : = 35 : + 21 : tổng : số = SH : SC + SH : SC •Có sử dụngtổng tínhcho chất chia cho mộtcủa số để tính Khithể chia số ,một tổng số hạng tổng. .. chất chia tổng Cách : Vận 60 : + : = 20 + = 23 cho số. : = + = 18 : + 24 Cách : Vận dụng tính chất chia 2) : :số Vận ( 15Cách + 35 =dụng 15 : tính + chất 35 : chia 5= 3một +7=10 tổng cho tổng cho số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn