Tích hợp hoạt động sản xuất kinh doanh vào trong quá trình dạy và học môn hóa học lớp 10

29 15 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:06

... phương pháp dạy học theo hướng gắn hoạt động sản xuất kinh doanh vào ttrình giảng dạy Do tơi chọn nội dung "Tích hợp hoạt động sản xuất kinh doanh vào q trình dạy học mơn Hóa học lớp 10" để làm... học vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tích hợp dạy học mơn Hóa học học sinh trường THPT IV Mục đích nghiên cứu - Xây dựng tiến trình, tổ chức hoạt động dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh. .. dạy học, hoàn thiện cách thức sáng tạo phương pháp giảng dạy mơn Hóa học Từ ý nghĩa thiết thực việc gắn hoạt động sản xuất kinh doanh vào trình dạy học, cá nhân mạnh dạn đưa hoạt động sản xuất kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp hoạt động sản xuất kinh doanh vào trong quá trình dạy và học môn hóa học lớp 10 , Tích hợp hoạt động sản xuất kinh doanh vào trong quá trình dạy và học môn hóa học lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn