Sử dụng giản đồ vectơ và máy tính casio giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều vật lí 12 tại trường THPT

38 12 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:05

... lí 12 trường THPT - Hướng dẫn :Sử dụng máy tính casio (dòng máy fx 570 VN PLUS) để giải nhanh số dạng tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều Vật lí 12 trường THPT - Một số dạng tập Dòng điện xoay. .. dòng điện xoay chiều Vật Lí 12 trường THPT ” III Phạm vi đối tượng nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu: - Hướng dẫn :Sử dụng giản đồ vectơ giải nhanh số dạng tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều Vật. .. đơn giản việc giải tập trắc nghiệm Vật lí, đặc biệt để góp phần vào tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhà trường cao chọn sáng kiến: Sử dụng giản đồ vectơ máy tính casio giải nhanh số dạng tập trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng giản đồ vectơ và máy tính casio giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều vật lí 12 tại trường THPT , Sử dụng giản đồ vectơ và máy tính casio giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều vật lí 12 tại trường THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn