Giải pháp đổi mới nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp chủ nhiệm tại lớp 12b2 trường THPT

33 11 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:05

... tòi áp dụng giải pháp vào tiết sinh hoạt cần thiết Giải pháp Giải pháp đổi nội dung hình thức tổ chức tiết sinh hoạt nhằm phát triển lực cho học sinh lớp chủ nhiệm lớp 12B2 trường THPT có ưu... đổi nội dung hình thức tổ chức tiết sinh hoạt kế hoạch cách phù hợp để giải pháp đạt hiệu cao Bước 4: Áp dụng giải pháp đổi nội dung hình thức tổ chức sinh hoạt vào tổ chức tiết sinh hoạt lớp. .. sáng kiến: Giải pháp đổi nội dung hình thức tổ chức tiết sinh hoạt nhằm phát triển lực cho học sinh lớp chủ nhiệm lớp 12B2 trường THPT có hiệu 1.3 Giáo án thực nghiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đổi mới nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp chủ nhiệm tại lớp 12b2 trường THPT , Giải pháp đổi mới nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp chủ nhiệm tại lớp 12b2 trường THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn