Biện pháp vận dụng tích hợp, kiến thức liên môn trong giảng dạy tác phẩm chí phèo của nam cao nhằm phát triển năng lực học sinh tại trường THPT

39 5 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:05

... pháp vận dụng tích hợp, kiến thức liên môn giảng dạy môn Ngữ Văn, tác phẩm "Chí Phèo" Nam Cao để phát triển lực học sinh lớp 11 trường THPT * Giới hạn khách thể khảo sát nghiên cứu : Toàn học sinh. .. định kiến thức liên mơn sử dụng dạy tác phẩm " Chí Phèo" : 13 Để đạt mục tiêu kiến thức bào học thực nội dung tích hợp trên, q trình giảng dạy văn Chí Phèo tơi chọn sử dụng kiến thức liên môn sau:... vật Chí Phèo Và việc dạy tác phẩm Chí Phèo Nam Cao gắn với kiến thức thuộc phân môn Làm văn đạt hiệu cao Ngồi cần vận dụng kiến thức tóm tắt tác phẩm, phân tích nhân vật…Đó ngun nhân buộc học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp vận dụng tích hợp, kiến thức liên môn trong giảng dạy tác phẩm chí phèo của nam cao nhằm phát triển năng lực học sinh tại trường THPT , Biện pháp vận dụng tích hợp, kiến thức liên môn trong giảng dạy tác phẩm chí phèo của nam cao nhằm phát triển năng lực học sinh tại trường THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn