Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty xây dựng Sông Đà 4

43 58 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 08:53

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu độc lập riêng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực chưa cơng bố cơng trình trước Nếu không nêu trên, xin hồn tồn chịu trách nghiệm đề tài LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “ Công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà 4”, bên cạnh cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ từ nhiều phía Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình học tập để tơi hồn thành tiểu luận cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày với phát triển vũ bão khoa học kĩ thuật phạm vi toàn giới, quốc gia ngày có mối quan hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn dẫn tới xuất q trình tồn cầu hóa Tồn cầu hóa xu hướng tất yếu ngày mở rộng Ngồi hội, tồn cầu hóa tạo cho Việt Nam thách thức vô lớn Con đường để vượt qua thách thức khơng phải đóng cửa lại sống biệt lập với giới; mà trái lại phải tích cực hội nhập, bồi dưỡng giáo dục người nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm với Tổ quốc Đặc biệt doanh nghiệp, đầu tư vốn, khoa học kĩ thuật đầu tư nguồn nhân lực điều vơ quan trọng Mọi hoạt động sản xuất trở nên vơ nghĩa khơng có bàn tay trí tuệ người Hiện nay, Tổng công ty Sông Đà có 30 đơn vị đầu mối trực thuộc, tham gia vào 10 công ty liên kết lĩnh vực kinh doanh xây dựng nhà máy thủy điện, sở hạ tầng giao thông,…, công nghệ xây dựng kinh doanh bất động sản Tổng công ty có gần 15.000 cán cơng nhân lành nghề đào tạo làm việc nước ngồi, có kiến thức chun sâu giàu kinh nghiệm Công ty Cổ phần Sông Đà công ty thuộc tổng công ty Sông Đà, doanh số năm ln dẫn đầu, đóng góp to lớn vào phát triển giúp đời sống người lao động ổn định Là sinh viên khoa Quản trị nguồn nhân lực, chọn đề tài công tác tuyển dụng nhân lực để vận dụng kiến thức thực tế học Tơi triển khai đề tài thuận lợi có giúp đỡ thầy chun ngành quản trị nguồn nhân lực kiến thức sách giáo trình để triển khai đề tài cách hiệu Trong trình học tập, lần làm đề tài khoa học, sinh viên năm hai kiến thức chuyên ngành chưa nhiều, chưa thực tập, may hướng dẫn giảng viên tiếp cận báo cáo thực tập “ Phát triển nguồn nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà 4” sinh viên Nguyễn Ngọc Linh, tơi hồn thành đề tài nghiên cứu “Công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà 4” Lịch sử nghiên cứu Qua tìm hiểu, tơi chưa thấy có cơng trình nghiên cứu sâu tìm hiểu cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà Một số cơng trình nghiên cứu tác giả trước nghiên cứu khía cạnh vấn đề tuyển dụng như: quy trình tuyển chọn, quy trình tuyển dụng, nâng cao cơng tác tuyển dụng nhân lực…mà khơng nghiên cứu tồn vấn đề cơng tác tuyển dụng nhân lực Sau tham khảo sách “Giáo trình quản trị nhân sự” ThS.Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân cung cấp cho số khái niệm tuyển dụng nhân lực, quy trình vai trò cơng tác tuyển dụng nhân lực Báo thực tập cung cấp cho thêm thông tin công ty Cổ phần Sông Đà thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty Dựa vào báo cáo thực tập, nhận ưu điểm hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà 4, sở tơi xin đưa số giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực cơng ty Mục đích - Tìm hiểu cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà 4 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà Phạm vi nghiên cứu - Không gian: công ty Cổ phần Sông Đà – công ty Tổng công ty Sông Đà - Thời gian: từ năm 2010 đến năm tháng năm 2018 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phân tích, tổng hợp, so sánh rút nhận xét - Phương pháp tư logic - Phương pháp khảo sát thực tế Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, đề tài triển khai thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung tuyển dụng nhân lực khái quát công ty Cổ phần Sông Đà Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Sông Đà Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.1.Một số vấn đề lý luận chung tuyển dụng nhân lực 1.1.1.Một số khái niệm Khái niệm “Nhân lực” Hiện có nhiều khái niệm khác nhân lực tùy theo cách tiếp cận cách hiểu khác tác giả.Vì mà dẫn đến có nhiều quan niệm nhân lực nêu lên khái niệm chung nhất, sử dụng phổ biến sau: “Nhân lực” hiểu nguồn lực người, gồm lực trí lực tâm lực: Thể lực: Là sức khỏe nhân viên Thể lực, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc nghỉ ngơi, chế độ y tế, độ tuổi, thời gian cơng tác,… Trí lực: Là sức suy nghĩ, hiểu biết, tiếp thu kiến thức, tài năng, khiếu, lòng tin, nhân cách… người Nhân lực tổ chức bao gồm tất người lao động làm việc tổ chức Tâm lực: tinh thần, thái độ, ý thức công việc Khái niệm “ Tuyển dụng nhân lực” Tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp trình thu hút ứng cử viên đến tham gia dự tuyển vào vị trí trống tổ chức lựa chọn số họ người đáp ứng tốt yêu cầu công việc đặt đạt hiệu cao Trong Giáo trình quản trị nhân lực PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Ths.Nguyễn Vân Điềm định nghĩa: “Tuyển dụng nhân lực trình tìm kiếm, thu hút tuyển chọn từ nguồn khác nhân viên đủ khả đảm nhiệm vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển” [1; Tr.8] Tuyển dụng nhân lực bao gồm hai trình tuyển mộ tuyển chọn nhân lực Theo “Giáo trình Quản trị nhân lực” “Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lao động bên tổ chức đến đăng kí, nộp đơn tìm việc hay tham gia dự tuyển” [1; Tr.93] “Tuyển chọn trình mà nhà tuyển dụng sử dụng phương pháp, công cụ khác nhằm đánh giá, so sánh, lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí công việc cần tuyển số người thu hút trình tuyển mộ”[1; Tr.105] 1.1.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực Bước thứ nhất: xây dựng kế hoạch tuyển dụng Ở bước này, gồm công việc chuẩn bị thông tin, tài liệu, lựa chọn người tiến hành tuyển dụng, thành lập hội đồng tuyển dụng, xác định thời gian, địa điểm tuyển dụng dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyển dụng Bước thứ hai: xây dựng nguồn phương pháp tuyển dụng Hiện nay, có hai nguồn tuyển dụng nguồn nhân lực bên nguồn nhân lực bên Nguồn nhân lực bên tổ chức người làm việc bên tổ chức, doanh nghiệp Chúng ta tuyển dụng cách đề bạt hay điều động, thuyên chuyển từ vị trí sang vị trí khác họ có đầy đủ kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng Nguồn nhân lực bên ngồi người đến xin việc sinh viên, người thất nghiệp hay tổ chức khác đến tham gia dự tuyển Có ba phương pháp tuyển dụng nhân lực là: nghiên cứu, kiểm tra tảng học vấn, kinh nghiệm; cho làm kiểm tra sát hạch; vấn Bước thứ ba: thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng hoạt động tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo nguyên tắc hồ sơ dự tuyển nhiều số lao động cần dự tuyển Căn vào chất lượng hồ sơ, yêu cầu vị trí mà định người dự thi cho phù hợp Bước thứ năm: tổ chức thi tuyển Công tác chuẩn bị thi tuyển gồm: kế hoạch thời gian thi tuyển, địa điểm thi tuyển, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cho trình thi tuyển, thơng báo đến ứng viên, hội đồng thi chuẩn bị Nội dung thi tuyển bao gồm nhiều phương án khác chẳng hạn thi viết với kiểm tra chuyên môn bản, ngoại ngữ, trình độ tin học, kiến thức xã hội kiến thức tay nghiệp Bước cuối cùng: kí kết hợp đồng Sauk hi ứng cử viên trúng tuyển, tiến hành kí kết hợp đồng theo nguyên tắc: người trúng tuyển phải trải qua thời gian thử việc, hồn thành tiêu trở thành nhân viên thức làm việc quan, doanh nghiệp; kí kết hợp đồng lao động từ 12 đến 36 tháng hợp đồng lao động không xác định thười hạn lao động cho người lao động 1.1.3 Vai trò công tác tuyển dụng nhân lực - Đối với doanh nghiệp: công tác tuyển dụng nhân lực cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ lao động lành nghề, động, sang tạo, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu kinh doanh doanh nghiệp Tuyển dụng có tầm quan trọng lớn doanh nghiệp khâu cơng tác quản trị nhân sự, làm tốt khâu tuyển dụng làm tốt khâu tiếp theo.Tuyển dụng tốt giúp doanh nghiệp thực tốt mục tiêu kinh doanh Chất lượng đội ngũ nhân tạo lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, tuyển dụng nguồn nhân lực tốt góp phần quan trọng vào việc tạo “ đầu vào” nguồn nhân lực, định đến chất lượng, lực, trình độ tồn nhân viên, đáp ứng đòi hỏi doanh nghiệp - Đối với lao động: tuyển dụng nguồn nhân lực giúp cho người lao động doanh nghiệp hiểu rõ thêm triết lý, quan điểm nhà quản trị, từ định hướng cho họ theo quan điểm Ngồi tạo khơng khí thi đua, tính cạnh tranh nội người lao động doanh nghiệp, từ nâng cao hiệu kinh doanh - Đối với xã hội: việc tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp giúp cho việc thực mục tiêu kinh tế xã hộ; người lao động có việc làm, có thu nhập, giảm bớt gánh nặng xã hội thất nghiệp tệ nạn xã hội Đồng thời việc tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp giúp cho việc sử dụng nguồn lực xã hội cách hiệu Tóm lại tuyển dụng nhân lực việc làm quan trọng, nhà quản trị giỏi phải trực giỏi thực cơng đoạn quan trọng q trình tuyển dụng nguồn nhân lực 1.2 Tổng quan công ty Cổ phần Sơng Đà 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty Cổ phần Sông Đà tiền thân công ty xây dựng thỷ điện Miền Trung đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Sông Đà, thành lập theo định số 447/QĐ-BXD ngày 18/5/1989 Bộ Xây dựng Công ty Cổ phần Sông Đà chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần theo định số 1329/QĐ-BXD ngày 26/10/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trải qua 20 năm xây dựng trưởng thành, công ty không ngừng phát triển mặt: quy mô tổ chức, chức nhiệm vụ, cấu ngành nghề, tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm sau cao năm trước… Công ty vươn lên chiếm lĩnh thị trường công nghệ thi công bê tông lạnh Đến công ty Cổ phần Sông Đà trở thành doanh nghiệp mạnh sản xuất kinh doanh xây lắp đặt chất lượng sản phẩm lên hang đầu, lấy hiệu kinh tế xã hội thước đo phát triển bền vững mong muốn đối tác tin cậy lĩnh vực hoạt động với tất bạn hang ngồi nước Tên cơng ty: - Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Sông Đà - Tên giao dịch quốc tế: Song Da Joint Stocks Company - Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KDT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.222.53465 - Ngày thành lập: 1/6/1989 - Vốn điều lệ 103.000.000.000 - Webside: http://songda4.vn/ 1.2.2 Cơ cấu tổ chức Mỗi quan doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu doanh nghiệp phải có cấu chặt chẽ, ổn định Công ty phải trọng đến cấu máy tổ chức, để phòng ban hoạt động chức quyền hạn Bên cạnh phòng ban phải có phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ trình hoạt động đem đến lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà có cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến điển hình cho cấu tổ chức doanh nghiệp [ Phụ lục 2] Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động giám sát Hội đồng quản trị phó tổng giám đốc điều hành ban theo lĩnh vực chuyên môn khác Các chi nhánh chịu quản lý trực tiếp từ phòng ban *Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: Hội đồng quản trị: Chủ tịch hội đồng quản trị - ông Đặng Văn Chiến người giám sát tổng giám đốc phận quản lý khác, định cấu tổ chức máy công ty, định kế hoạch sản xuất, xác định mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh công ty Tổng giám đốc – ông Trần Văn Thông ông Nguyễn Tiến Dũng: phân công nhiệm vụ trách nhiệm quản lý cho phó tổng giám đốc, lập sách chất lượng thực Điều hành công việc tồn cơng ty xem xét lãnh đạo hệ thống chất lượng quản lý Phó tổng giám đốc gồm ông Lê Tấn Trường, Phạm Tú Mậu, Vương Đắc Hùng, Nguyễn Tiến Trường thực đạo Tổng giám đốc, nhiệm vụ phân công Chỉ đạo phòng ban, đơn vị thay mặt tổng giám đốc giải công việc giao phải chịu trách nhiệm phần việc phụ trách Ban tài – ơng Nguyễn Văn Thạo quản lý kế tốn tài chính, tập trung nguồn vốn cho cơng trình Kiểm tra đơn đốc tình hình tài tồn cơng ty Ban kiểm sốt- bà Trương Thị Thu Hương chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động tồn cơng ty hoạt động chi nhánh PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hình ảnh công ty Cổ phần Sông Đà [ Nguồn: Tác giả chụp] Phụ lục 2: Sơ đồ cấu tổ chức máy công ty Cổ phần Sông Đà Phụ lục 03: Bảng mô tả công việc , Ngày tháng năm Người thiết lập Người kiểm soát Người phệ duyệt (ký tên) (ký tên) Họ tên: Họ tên: Chức vụ: Chức vụ: Ngày: Ngày: Chức danh công việc: (ký tên) Họ tên: Chức vụ: Ngày: Mã số công việc: Khối: Phòng: Bộ phận: Địa điểm làm việc: Chức danh cấp trực tiếp: I MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC II VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨC III CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CĨ QUAN HỆ LÀM VIỆC Bên Bên IV NHIỆM VỤ STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 10 V QUYỀN HẠN VI ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Số ngày làm việc tuần: 06 ngày, Từ thứ đến thứ hàng tuần - Thời gian làm việc ngày sau: + Sáng từ 08 đến 12 + Chiều từ 13 30 đến 17 30 - Công ty trang bị phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm - Các chế độ hỗ trợ khác theo sách Cơng ty VII CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe Trình độ học vấn / chun mơn Trình độ ngoại ngữ / tin học Năng lực / kỹ Số năm kinh nghiệm làm việc Số năm kinh nghiệm yêu cầu cơng viêc Các u cầu khác (nếu có) Ưu tiên NGƯỜI NHẬN VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) NGƯỜI GIAO VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) (Tôi hiểu đồng ý công việc giao) Phụ lục 04: Quyết định thuyên chuyển công tác công ty Cổ phần Sông Đà TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 137 /TB/CT2-TCHC QUYẾT ĐỊNH - Căn vào Luật doanh nghiệp; - Căn vào Điều lệ hoạt động Công ty ; - Căn vào nhu cầu Công ty - Xét đơn xin chuyển cơng tác Ơng QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều chuyển Ông - sang làm Công ty kể từ ngày tháng năm Điều 2: Ông toán lương chế độ vị trí đến hết ngày tháng năm Kể từ ngày tháng năm chế độ lương, thưởng, sách khác Ơng hưởng nhân viên Ông có nghĩa vụ thực cơng việc phân cơng, chịu trách nhiệm báo cáo Trưởng Phòng quản lý trực tiếp, Phó Giám đốc tuyển dụng trước pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao theo quy định Điều lệ, quy chế Công ty quy định pháp luật có liên quan Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm có Quyết định khác việc ban hành Ơng Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: CÔNG TY - Như điều (để thực hiện) - Lưu HCNS Phụ lục 05: Các bước quy trình tuyển dụng công ty Cổ phần Sông Đà Xây dựng chiến lược tuyển mộ Thông báo tuyển dụng Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Kiểm tra hồ sơ dự tuyển Phỏng vấn ứng cử viên Thử việc Ký kết hợp đồng lao động Phụ lục 6: Hình ảnh thơng báo tuyển dụng công ty Cổ phần Sông Đà Phụ lục 07: Mẫu đơn xin việc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC ., ngày tháng năm Kính gửi: Ơng/Bà Chức vụ: Công ty: [Họ tên][Ví dụ: Tôi tên Nguyễn Văn A] [Địa chỉ] [Tên tỉnh thành] Thưa ông/bà [Tên], Thông qua… , biết Quý Công ty cần tuyển vị trí Tơi mong muốn thử sức mơi trường làm việc động Q Cơng ty Với trình độ kinh nghiệm có, tơi tự tin đảm nhiệm tốt vai trò cơng ty Như đề cập hồ sơ đính kèm, tơi có nhiều kinh nghiệm làm việc với cơng ty vị trí… Ngồi ra, tơi có kinh nghiệm về… suốt thời gian làm việc với công ty… – chuyên kinh doanh mặt hàng… Là nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu trường Đại Học…, tơi hồn tồn tự tin với vốn kiến thức lĩnh vực… Thêm vào đó, tơi có năm kinh nghiệm làm việc cho công ty kinh doanh… vị trí… sau tốt nghiệp Tơi tin tảng q báu giúp tơi hiểu rõ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Quý Công ty Cám ơn ông/bà dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc Tôi mong ơng/bà xếp vấn trực tiếp gần để tơi trình bày rõ thân tìm hiểu thêm yêu cầu chi tiết cho vị trí [Tên vị trí cơng việc] [Tên cơng ty] Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng [Họ tên] Phụ lục 08: Phiếu đánh giá trình thử việc PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC Họ tên Ứng viên: Mã số NV: Nơi nay: Số điện thoại DĐ: Điện thoại NR: Trình độ chuyên môn: Đơn vị công tác: Chức danh: Thời gian thử việc Công ty: từ ngày / / 20 … đến / / 20 … Thời gian tập Công ty: từ ngày / / 20 … đến / / 20 … I/ Nhân viên tự đánh giá Kết công việc Ý kiến, đề xuất nguyện vọng cam kết với Công ty: Nhân viên ký tên II/ Phần đánh giá quản lý Kết công việc: Stt Nội dung công việc Trọng số Kết Tổng điểm Diễn giải Tổng cộng: Mức đánh giá: Phầm chất cá nhân Tri thức, kỹ Thái độ Khả phối hợp Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật III/ Đánh giá phòng TCHC ………………………………………………………………………………………… IV/ Ý kiến Tổng giám đốc Ý kiến Chủ quản Ý kiến Phòng TCHCNS Tổng giám đốc Khơng tuyển dụng: (Vui lòng thông báo cho người đề nghị biết) Tuyển dụng: ... tuyển dụng nhân lực năm 2017 năm 2018 Các vị trí cần tuyển dụng Năm 2017 Số lượng Công nhân hàn + sắt hàn Cơng nhân khí Cơng nhân lái máy xây dựng 250 Không tuyển Công nhân sửa chữa Công nhân. .. tuyển dụng dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyển dụng Bước thứ hai: xây dựng nguồn phương pháp tuyển dụng Hiện nay, có hai nguồn tuyển dụng nguồn nhân lực bên nguồn nhân lực bên Nguồn nhân. .. với lực nhân lực 2.4 Tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Sơng Đà thực quy trình tuyển dụng gồm bước [Phụ lục 05] 2.4.1 Thông báo tuyển dụng Sau Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty xây dựng Sông Đà 4, Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty xây dựng Sông Đà 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn