Hướng dẫn kiểm tra học kì 2

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 22:20

UBDN HUYỆN LỆ THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 358 /GD&ĐT-THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lệ Thủy, ngày 21 tháng năm 2014 V/v hướng dẫn kiểm tra học II năm học 2013-2014 Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS, TH&THCS, PTDT Nội trú trực thuộc Thực nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 bậc học; Công văn số 2456/SGDĐT-KTKĐCLGD Sở Giáo dục Đào tạo ngày 08/10/2013 việc hướng dẫn kế hoạch thi, kiểm tra học kỳ năm học 2013-2014 Phòng GD-ĐT triển khai kế hoạch kiểm tra học II năm học 2013-2014 sau: I Mục đích u cầu: - Thơng qua kiểm tra đánh giá kết dạy học thầy trò, sở rút kinh nghiệm điều chỉnh điều cần thiết trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học thời gian tiếp nối - Yêu cầu trường tiếp tục thực tốt vận động "hai không" nhằm đánh giá thực chất kết hoạt động dạy học, từ rút học quản lý, đạo với thực tế đơn vị II Kế hoạch thực hiện: Đăng in đề: - Ngày 22/4/2014 đơn vị nộp danh sách đăng in đề theo mẫu qua hộp thư nội đồng chí Võ Đức Liến Thời gian nhận đề: - Từ 16 00 phút ngày 29 tháng năm 2014: Hiệu trưởng P.Hiệu trưởng trực tiếp nhận đề Phòng GD&ĐT toán tiền in đề cho nhà in (theo dự trù kinh phí PGD&ĐT) Lịch kiểm tra cụ thể: (các mơn Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT đề) Ngày Buổi Môn Giờ phát đề Giờ làm Sử 9; Anh 30’ 35’- 20’ Sáng Địa 9; Ngữ văn 00’ 5’- 10 35' 02/5/2014 Ngữ văn 6; N.Văn 14 00’ 14 5'- 15 35' Chiều 16 5'- 16 50’ Sử 6; Sử 16 00’ Hóa 9; Địa 30’ 35’- 20' Sáng 05’- 10 35' Toán 00’ 03/5/2014 Toán 6; Toán 14 00’ 14 5'- 15 35' Chiều 16 5'- 16 50’ Sinh 6; Sinh 16 00’ Sáng 05/5/2014 Chiều 06/5/2014 Sáng Sáng 08/5/2014 Chiều Hóa 8; Sinh Lý 8; Lý Lý 6; Lý Anh văn 6; Anh văn Sinh 8; Địa Sử 8; Địa Ngữ văn Tiếng Anh Toán 30’ 00’ 14 00’ 15 15’ 30’ 00’ 30’ 35’ 14 00’ 35’- 20' 5’- 50' 14 5' - 14 50' 15 20'-16 05' 35’- 20' 5’- 50' 35’- 05’ 45’-10giờ 20’ 14 05’ - 15h35’ Báo cáo kết khảo sát: - Sau khảo sát xong đơn vị khẩn trương nhập điểm vào phần mềm, Phòng GD&ĐT thống kê kết phần mềm OMMS - Thời gian thống kê phần mềm sau: + Ngày 12/5/2014: Tổng hợp báo cáo theo mẫu 1, 3, 4, 5, 6, + Vào lúc 14 30 phút ngày 12/5/2014: Nộp tổng hợp báo cáo (theo mẫu đính kèm) qua hộp thư nội đồng chí Võ Đức Liến III Một số vấn đề cần lưu ý: Cấu trúc đề, phân cấp đề: + Cấu trúc đề môn T.Anh từ 20% đến 30% trắc nghiệm lại tự luận; môn khác 100% tự luận + Nội dung kiến thức: Hết chương trình HK II + Thời gian làm bài: Văn, Tốn, 90 phút; mơn lại 45 phút - Sở GD&ĐT đề kiểm tra mơn Tốn 9, N.Văn 9, T.Anh - Phòng GD&ĐT đề mơn: + Lớp 9: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí + Lớp 8: Các mơn Tốn, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh + Lớp 6,7: Các mơn Tốn, Lí, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh - Các mơn: Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh 6, 7, 8: Phòng GD&ĐT đề kiểm tra thiết kế phiếu học sinh làm phiếu kiểm; riêng môn Tiếng Anh mơn Ngữ văn, Tốn lớp 6,7,8,9 đơn vị chuẩn bị giấy cho học sinh làm tờ giấy thi - Các trường học đề môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, GDCD, Công nghệ, Tin học Lịch kiểm tra, chuẩn bị giấy thi, giấy nháp - Lịch kiểm tra áp dụng cho mơn kiểm tra theo đề Sở, Phòng, mơn lại giao cho trường chủ động - Trong kiểm tra, trường chuẩn bị giấy thi môn Ngữ văn, Toán lớp 6,7,8,9 Tiếng Anh (mẫu giấy thi giống giấy thi tuyển sinh vào lớp 10) giấy nháp cho học sinh Quy định xếp phòng thi: * Đối với lớp 9: Sắp xếp phòng thi theo yêu cầu sau: + Phân theo loại đối tượng Giỏi - Khá - TB - Yếu - Kém (do giáo viên môn giáo viên chủ nhiệm đề xuất) + Mỗi loại xếp theo a, b, c, đảm bảo không 24 em/phòng + Tất kiểm tra Tốn, Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9; Tiếng Anh lớp làm tờ giấy kiểm tra (không làm vào đề kiểm tra) Riêng môn Tiếng Anh, học sinh phải ghi rõ số mã đề tờ giấy kiểm tra sau chữ BÀI LÀM Các kiểm tra lại lớp 6, 7, như: Hóa, Lý, Sinh, Địa, Sử, T.Anh làm phiếu kiểm tra * Các mơn đề Phòng GD&ĐT đề xếp theo yêu cầu sau: + Phân theo loại đối tượng Giỏi - Khá - TB - Yếu – Kém chung cho khối lớp (do giáo viên môn giáo viên chủ nhiệm đề xuất) + Mỗi loại xếp theo a, b, c, + Số lượng học sinh phòng thi tùy thuộc vào điều kiện đơn vị Yêu cầu chấm bài: + Tất môn kiểm tra phải cắt phách trước chấm + Tất kiểm tra tổ chức chấm tập trung (khơng mang nhà riêng chấm) + Điểm tồn làm tròn theo quy định Thơng tư 58 + Bảo quản kiểm tra học kỳ thời gian tháng Nhận cơng văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng đơn vị triển khai thực nghiêm túc Nơi nhận: - Như kính gửi (để thực hiện); - Đ/c Trưởng phòng (b/c); - LĐ, CV PGD; - Website; - Lưu: VT, THCS K.T TRƯỞNG PHÒNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG (đã ký) Nguyễn Văn Vững ... không 24 em/phòng + Tất kiểm tra Tốn, Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9; Tiếng Anh lớp làm tờ giấy kiểm tra (không làm vào đề kiểm tra) Riêng môn Tiếng Anh, học sinh phải ghi rõ số mã đề tờ giấy kiểm tra. .. GDCD, Công nghệ, Tin học Lịch kiểm tra, chuẩn bị giấy thi, giấy nháp - Lịch kiểm tra áp dụng cho mơn kiểm tra theo đề Sở, Phòng, mơn lại giao cho trường chủ động - Trong kiểm tra, trường chuẩn... Phòng GD&ĐT đề kiểm tra thiết kế phiếu học sinh làm phiếu kiểm; riêng môn Tiếng Anh mơn Ngữ văn, Tốn lớp 6,7,8,9 đơn vị chuẩn bị giấy cho học sinh làm tờ giấy thi - Các trường học đề môn: Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 , Hướng dẫn kiểm tra học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn