Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

17 13 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:38

MƠN TỐN LỚP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ CỦA HAI SỐ ĐĨ (Sách tốn trang 150- 151 ) I) Mục tiêu : Giúp HS biết cách giải tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ hai số” II) Hoạt động dạy - học 1) Kiểm tra cũ : - Một học sinh giải số trang149 Đề : Một hình chữ nhật có nửa chu vi 125m, chiều rộng chiều dài Tính chiều dài, chiều rộng hình ? + Kiểm tra kết : ?m Ta có đồ : Chiều rộng : 125 m Chiều dài : : ?m Bài giải Tổng số phần : + = (phần ) Chiều rộng hình chữ nhật : 125 : x = 50 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: 125 – 50 = 75 (m) Đáp số : Chiều rộng : 50 m Chiều dài : 75 m * Hoạt động 1:Tìm hiểu Học sinh đọc đề toán : Hiêu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số ? • HD học sinh phân tích đề tốn : • Số bé biểu thị phần : • Số lớn biểu thị phần : • Ta có đồ : ? • Số bé : • Số lớn : • • • • 24 ? Hiệu số phần : – = (phần) Tìm gía trị phần : 24 : = 12 Số bé : 12 X = 36 Số lớn : 36 + 24 = 60 Đáp số : Số bé : 36 Số lớn : 60 GV : Nêu thêm cách giải gộp bước để tìm sốtìm số phần : 24 : X = 36 - Khi giải toán cần vẽ đồ đoạn thẳng vào giải toán Học sinh đọc đề : Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12m.Tính chiều dài, chiều rộng hình đó, biết chiều dài chiều rộng Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề tốn Bài giải Ta có sỏ đồ : ? Chiều dài : Chiều rộng : 12m ? Theo đồ ? Chiều dài : Chiều rộng : Hiệu số phần : • • • • • • - = (phần) Chiều dài hình chữ nhật : 12 : X = 28 (m) Chiều rộng hình chữ nhật : 28 – 12 = 16 (m) Đáp số : Chiều dài : 28m Chiều rộng : 16m 12m ? Hoạt động Luyện tập: Học sinh đọc yêu cầu đề số Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số Tìm hai số ? • • • • • • Giáo viên hướng dẫn cách làm Vẽ đồ đoạn thẳng Tìm hiệu số phần Tìm sốTìm số lớn Học sinh thảo luận nhóm Bài giải : ? 123 Số bé : Số lớn : ? • Theo đồ ta có hiệu số phần : • – = (phần) • Số bé : 123 : x = 82 • Số lớn : 123 + 82 = 205 Đáp số : Số bé : 82 Số lớn : 205 Học sinh đọc số Mẹ 25 tuổi Tuổi người ? tuổi mẹ Tính tuổi • Trình bày kết Bài giải Ta có đồ : Tuổi : ? tuổi 25 tuổi Tuổi mẹ : ? tuổi Hiệu số phần là: - = (phần) Tuổi : 25 : x = 10 (tuổi) Tuổi mẹ là: 25 + 10 = 35 (tuổi) Đáp số : Tuổi : 10 tuổi Tuổi mẹ : 35 tuổi • Học sinh đọc đề số Hiệu hai số số bé có ba chữ số Tỉ số hai chữ số Học sinh thảo luận nhóm hai số ? Tìm Bài giải • Số bé có ba chữ số 100 Do hiệu hai chữ số 100 • Ta có đồ đoạn thẳng ? Số lớn : 100 Số bé : ? • Hiệu số phần : - = (phần) • Số lớn là: 100 : x = 225 • Số bé : 225 - 10 = 125 • Đáp số : Số lớn : 225 • Số bé : 125 • Hoạt động • Củng cố - dặn : • Nhận xét tiết học NGƯỜI SOẠN NGUYỄN VĂN THỐNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI ... chữ số 100 Do hiệu hai chữ số 100 • Ta có sơ đồ đoạn thẳng ? Số lớn : 100 Số bé : ? • Hiệu số phần : - = (phần) • Số lớn là: 100 : x = 2 25 • Số bé : 2 25 - 10 = 1 25 • Đáp số : Số lớn : 2 25 • Số. .. (phần) Tìm gía trị phần : 24 : = 12 Số bé : 12 X = 36 Số lớn : 36 + 24 = 60 Đáp số : Số bé : 36 Số lớn : 60 GV : Nêu thêm cách giải gộp bước để tìm số bé tìm số phần : 24 : X = 36 - Khi giải toán. .. Tìm số lớn Học sinh thảo luận nhóm Bài giải : ? 123 Số bé : Số lớn : ? • Theo sơ đồ ta có hiệu số phần : • – = (phần) • Số bé : 123 : x = 82 • Số lớn : 123 + 82 = 2 05 Đáp số : Số bé : 82 Số lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn