Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:35

Lớ p4 TO Á N BÀI: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Tốn Kiểm tra cũ Rút gọn tính  a) 28 13 35 b)  25 Nêu quy tắc trừ hai phân số có mẫu số 5  a) 28 13 35 ==  b) 25 = - 13 - 7 5-1 = = 13-7 = = MƠN TỐN LỚP Bài: phép trừ phân số Ví dụ: Một cửa hàng có đường, cửa hàng bán đường Hỏi cửa hàng lại phần đường ? Ta phải thực phép tính:  2 5 10 4 3 12    Qui đồng mẫu số hai phân số:  3 5 15 5 3 15 12 10 12  10 Trừ hai phân số:      15 15 15 15 Toán Phép trừ phân số ( )  Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ hai phân số đó, ) Tốn Phép trừ phân số ( ) Bài 1: Toán 44 11  b) 55 33 5   c) d)  127 53 12  53 75      a)  40 18 40  18 22 b)      48 48 48 48 15 15 15 15 Bài 1: )  d)  Toán 24 14 24  14 10      c) 21 21 21 21 d) 25 25  16      15 15 15 15 a)a) Toán Bài 2: Phép trừ phân số ( ) Toán 20 33 20 30 20 10 20 12 20 d)12 12  b) a) c)        16 44 45 16 12 16 16 16 16 16 30  45 30 30 18 30  18 12       b) 45 45 45 45 45 15 Phép trừ phân số ( ) Bài 2: Toán ) 10  12 c) d) 12  12 16 16  13 d)        4 12 12 12 12 10 10 10       12 12 12 12 12 Bài : Trong cơng viên có diện tích trồng hoa viên trồng hoa Hỏi diện xanh, diện tích cơng tích trồng câyxanh phần diện tích cơng viên ? Tóm tắt diện tích : diện tích Hoa xanh: Hoa Cây xanh : ….diện tích ? Bài giải Diện tích trồng xanh chiếm số phần là: 16   35 Đáp số ( diệntích ) 16 35 diện tích Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ hai phân số đó, *Học thuộc qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số *Chuẩn bị sau: Luyện tập ... 22 b)      48 48 48 48 15 15 15 15 Bài 1: )  d)  Toán 24 14 24  14 10      c) 21 21 21 21 d) 25 25  16      15 15 15 15 a)a) Toán Bài 2: Phép trừ phân số ( ) Toán 20 33 20 30... số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó, ) Tốn Phép trừ phân số ( ) Bài 1: Toán 44 11  b) 55 33 5   c) d)  127 53 12  53 75      a)  40 18 40  18 22...    16 44 45 16 12 16 16 16 16 16 30  45 30 30 18 30  18 12       b) 45 45 45 45 45 15 Phép trừ phân số ( ) Bài 2: Toán ) 10  12 c) d) 12  12 16 16  13 d)        4 12 12 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn