Kế hoạch của trường THCS tháng 3 2013

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:22

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM 2013 Thực chương trình: Thực xong chương trình tuần 29,5 (tính đến 31/3/2013) GV cần có kế hoạch dạy bù mơn chậm Dạy học Tiếp tục triển khai kế hoạch ơn tập lớp (3 mơn Văn, Tốn, Anh), phụ đạo HS yếu, tăng cường thời lượng BDHSG để chuẩn bị tham gia thi HSG theo kế hoạch vào tháng HSG huyện 28-3 HSG Tỉnh Yêu cầu CM lên kế hoạch rõ ràng, dài hơn, cụ thể, chủ động Chuẩn bị thi nghề PT vào tháng 3- 2013 theo KH PGD Chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra TV-TB Sở GD : Bộ phận TV-TB Thao giảng 03tiết/ tổ Dự tối thiểu 31 tiết/Giáo viên Chế độ cho điểm 2/3 điểm miệng, Điểm 15 phút, KT 1tiết T.Hành theo PPCT (chấm trả sau tuần) Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn trọng tâm kiến thức theo QĐ16 Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn - Văn - Anh Chế độ kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ khắc phục cân đối chất lượng TBM chất lượng kiểm tra Hoàn thành tất hồ sơ Kiểm định chất lượng GD để Sở GD kiểm tra đánh giá vào ngày 30-3-2013 Yêu cầu CB GV xem trách nhiệm bắt buộc phải hồn thành, khơng có lý đặc biệt Cải tiến lề lối làm việc sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo: Gọn nhẹ, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với mức độ yêu cầu, cải tiến chế độ báo cáo, hội họp nhà trường tổ chức tránh gây phiền hà, thời gian cho đội ngũ (tăng cường khai thác trang thông tin điện tử nhà trường, đặc biệt sử dụng hiệu Webmail triển khai để phát huy gửi thư qua mạng cho toàn trường Xây dựng kế hoạch của: Nhà trường – CM- Tổ CM, Đồn - Đội, Cơng đồn, Lao động- Văn phòng- kế tốn- Thơng báo-Thời khóa biểu để cuối tháng in ấn tất hồ sơ theo yêu cầu để sở đánh giá Thiết lập hộp thư nội nhà trường webmail, yêu cầu tất giáo viên nhận tên đăng nhập mật khẩu, sau phải đổi mật để tăng tính bảo mật Tồn thể GV truy cập theo dõi thực Tiếp tục thực tốt quy chế chuyên môn hồ sơ cá nhân, ghi sổ đầu bài, sổ điểm, sử dụng đồ dùng dạy học, giấc lên lớp, đặc biệt hoàn tất chế độ cho điểm theo quy định chuyên môn Kiểm tra NBTH: Kiểm tra tồn diện: Đc Nguyễn Hương, Tình A, Chung, Nguyệt, Lê Tình B, Viễn Kiểm tra chuyên đề: Thức, Xuyến, Hà B, Đỗ Hương, Hân, Mùi Kiểm tra phần hành: Hải, Nhung, Hiền, (Đồng), Diệp, Mai Lý (Đình Lý) Hoạt động khác Thực nghiêm túc làm việc, lên lớp, vào lớp theo hiệu lệnh quy định Chấp hành quy chế, quy định tháng trước cụ thể: nghỉ việc, nghĩ dạy, nghĩ hội họp( kể họp Tổ CM, Đoàn thể) phải có đơn xin phép đồng ý Hiệu trưởng khơng xin Giữ gìn trật tự trường học, lưu ý chổ để xe CBCNV nơi quy định, giữ vẽ đẹp sinh hoạt vệ sinh văn phòng, xếp bàn ghế, nón mũ, uống nước… Triển khai nghiêm túc đạo sinh hoạt tập thể Các GVCN chào cờ, sinh hoạt giờ, đầu giờ, yêu cầu 100% GVCN lớp có mặt để đạo giám sát học sinh Xác định tinh thần trách nhiệm để thực đạt hiệu nhiệm vụ giao(thận trọng cân nhắc phát ngôn , trò chuyện,… làm ảnh hưởng đến tập thể đơn vị) Chấm dứt tình trạng bỏ giờ, chậm giờ, khắc phục vào điểm kịp thời theo quy định CM (lập biên xử lý không HTNV tháng) Thực nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiều: Chậm lần nhắc nhỡ HĐSP đánh giá hạ bậc xếp loại thi đua Lên kế hoạch kiểm định chất lượng GD Hồng Thủy, ngày 01 tháng 03 năm 2013 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH P HIỆU TRƯỞNG Lê Đình Lý ... HTNV tháng) Thực nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiều: Chậm lần nhắc nhỡ HĐSP đánh giá hạ bậc xếp loại thi đua Lên kế hoạch kiểm định chất lượng GD Hồng Thủy, ngày 01 tháng 03 năm 20 13 NGƯỜI... loại thi đua Lên kế hoạch kiểm định chất lượng GD Hồng Thủy, ngày 01 tháng 03 năm 20 13 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH P HIỆU TRƯỞNG Lê Đình Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch của trường THCS tháng 3 2013 , Kế hoạch của trường THCS tháng 3 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn