Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 12 2012

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:20

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2012 Thực chương trỡnh: Đảm bảo thực chơng trình tiến độ đến hết tháng đến tuần 19 Tồn tại: Một số đ/c dạy bù chơng trình song chậm Hoạt động dạy học *u ®iĨm: -Thùc hiƯn tốt vi tính hồ sơ, giáo viên tích cực thiết kế giảng giáo án điện tử - GV soạn đầy đủ, cha phát đ/c lên lớp không soạn Về chất lợng soạn thực theo yêu cầu đổi , - Các tiết dạy có hiệu hơn, qua KTNBTH thao giảng thấy nhiều tiến bộ, có nhiều tiết tốt GV có thói quen sử dụng phơng tiện đồ dùng dạy học có hiệu hơn, đặc biệt sử dụng phơng tiện dạy học đại - Bộ phận chuyên môn tiếp tục triển khai chuyên đề đổi chủ đề năm học, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học nh: +Hầu hết giáo viên soạn máy vi tính +Các tiết thao giảng tổ CM áp dụng dạy học chơng trình Power point Các tổ chuyên môn tiến hành tập huấn soạn sử dụng giáo án điện tử nh tổ Hoá Sinh Anh, tổ KHTN Biểu dơng nhiều đ/c tích cực dạy giáo án điện tử - Dự đảm bảo 19tiêt/gv * Tồn tại: - Viêc soạn máy vi tính số giáo viên cha thể trình bày tốt Một số đ/c cha trọng đến hình thức nội dung giáo án, sử dụng giáo án vi tính theo khuôn soạn sẵn nên cha sáng tạo dạy học - Một số đồng chí cha sử dụng triệt để phơng tiện dạy học có, cha mạnh dạn sử dụng giáo án điện tử - Dự đồng nghiệp số giáo viên cha đủ tiêu Công tác chấm chữa cho điểm - Đa số thực kiểm tra,vào điểm kịp thời theo phân phối chơng trình - Tinh thần tự giác vào điểm giáo viên đợc nâng cao trở thành thói quen giáo viên Công tác kiểm tra nội trờng học: Ưu điểm: Hoàn thành tất lọai hồ sơ kiểm tra học kì I Chất lợng đánh giá hồ sơ tốt Tồn tại: Việc hoàn thành số hồ sơ vẩn chậm, có số hồ sơ giáo viên đợc kiểm tra cha ký so với kế hoạch Công BDHSG, phụ đạo HS yếu kém: - Giáo viên chủ động dạy thêm cho HSG - Đã thành lập đội tuyển HSG theo yêu cầu đầy dủ môn, tiến hành bồi dỡng buổi/môn -Tính tự giác tham gia HS bắt đầu tiến Các giáo viên phân công tham gia dạy phụ đạo nhiệt tình, vào lớp - Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, chịu khó su tầm tài liệu để giảng dạy Đã tổ chức thi O lim pic TiÕng Anh qua m¹ng theo kÕ ho¹ch chọn dợc đội tuyển học sinh giỏi bồi dỡng thi huyện * Tồn : Một số đội tuyển giáo viên đăng kí thời gian giảng dạy thiếu kịp thời Một số giáo viên cha chủ động phụ đạo thêm cho học sinh sơ đồ yếu số lớp niêm yết lớp bị HS phá 3.Cụng tỏc khỏc Công tác th viện thiết bị: Tổ công tác th viện vào hoạt động, triển khai tốt công tác mợn trả SGK định kì Hoàn thành loại hồ sơ theo quy định Phòng th viện thiết bị xếp gọn gàng ngăn nắp Tồn tại: Cán th viện cha có th mục giới thiệu sách Việc quản lý sổ bạn đọc cha quy định Thiết bị phục vụ thờng xuyên ,việc bảo quản lao chùi tốt, Hồng Thủy, ngày 01 tháng 01 năm 2013 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ P HIỆU TRƯỞNG Lê Đình Lý ... kế hoạch chọn dợc ®éi tun häc sinh giái båi dìng thi hun * Tồn : Một số đội tuyển giáo viên đăng kí thời gian giảng dạy thiếu kịp thời Một số giáo viên cha chủ động phụ đạo thêm cho học sinh sơ... môn, tiến hành bồi dỡng buổi/môn -Tính tự giác tham gia HS bắt đầu tiến Các giáo viên phân công tham gia dạy phụ đạo nhiệt tình, vào lớp - Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, chịu khó su...Việc hoàn thành số hồ sơ vẩn chậm, có số hồ sơ giáo viên đợc kiểm tra cha ký so với kế hoạch Công BDHSG, phụ đạo HS yếu kém: - Giáo viên chủ động dạy thêm cho HSG - Đã thành lập đội tuyển HSG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 12 2012 , Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 12 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn