Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém môn toán

11 44 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 17:43

Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: ) Mục đính u cầu : Toán học môn học ứng dụng nhiều sống, môn học thiếu với Là môn học trừu tượng khó cho người dạy người học Đứng trước yêu cầu cao Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao để dân đưa đất nước ta chuyển từ nước có nông nghiệp sang nước công nghiệp tiến dần kinh tế tri thức Đứng trước thách thức giáo dục lại gánh vác nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi ngày cao để đào tạo người lao động chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội Để làm điều trước hết phải đổi phương pháp dạy phương pháp học Người thầy giữ vai trò người tổ chức , điều khiển giúp học sinh tự tìm tòi, khám phá, phát điều Từ tạo cho em hứng thú , tích cực chủ động biến tri thức nhân loại thành sản phẩm riêng vận dụng vào sống phục vụ cho thân, cho tương lai đất nước Thế việc học toán em học sinh nhiều hạn chế , nhiều em yếu môn toán Vì nhiều nguyên nhân khác nên có phận không nhỏ học sinh trường THCS yếu Do làm để giúp em học tốt môn toán ham thích với môn toán trăn trở suy nghó giáo viên giảng dạy môn toán , lý chọn đề tài để trình bày Khó khăn : Nhằm giúp em học sinh yếu môn toán vươn lên học tập việc nâng giáo viên tiết dạy toán khóa cần phải có Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, môn Tốn hình thức phụ đạo công tác thường gặp số khó khăn sau: - Không có chương trình giáo án có sẵn riêng cho đối tượng - Thời gian học môn theo chương trình quy đònh cần đòi hỏi nhiều nên thời gian học môn toán em có nhiều hạn chế - Theo GD ĐT việc phụ đạo HS yếu nghóa vụ GV 2/ Thực trạng: Khi chưa áp dụng biên pháp , giải pháp giải tỉ lệ học sinh , kết chất lượng hàng năm số học sinh yếu mơn Tốn nhiều số học sinh đạt trung bình trở lên , tỉ lệ học sinh yếu , so với mặt xã hội q chân lệch Nếu khơng có biện pháp , giải pháp giải tỉ lệ số học sinh yếu , trước mắt có nhiều học sinh bỏ học học yếu khơng thích học , dần dễ trở thành khơng khơng có kiến thức mà đứa trẻ khơng có đạo đức , khơng có ích cho xã hội cho gia đình , làm ảnh hưởng xấu đến gia đình , cộng đồng xã hội * Số liệu cụ thể : Đầu vào ( kết năm học 2006 – 2007 ) Yếu 47,50 % , Kém 25,00 % , Tổng tỉ lệ học sinh yếu 72,50 % , số học sinh đạt trung bình trở lên 27,50 % Như tỉ lệ học sinh yếu nhiều gần gấp ba lần số học sinh đạt trung bình trở lên / Giải pháp sử dụng : Khi chưa sử dụng giải pháp , nhắc nhỡ em cố gắng học , kiểm tra thường xuyên tập nhà biện pháp chưa đạt hiểu học sinh học vẹt , chép tập giải sẵn ( sách giải tập ) để đối phó , thực tế khơng hiểu cách giải , khơng nắm vững kiến thức Nguyên nhân: a / Đối với HS : Một số em bò kiến cấp tiểu học , lên lớp mà cộng trừ nhân, chia, bảng cửu chương, chưa thành thạo , quy đồng mẫu hai phân số đơn giản chưa biết quy đồng… Một số học sinh lười học chán học hay hoàn cảnh khách quan dẫn đến học yếu môn toán Vì trường nằm đòa bàn xã nông nên vào vụ mùa thi đa số em phải phụ giúp gia đình ảnh hưởng không nhỏ đến kết học tập em Đời sống văn hóa tinh thần ngày nâng cao, số nhu cầu giải trí: Xem ti vi , chơi điện tử…… Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn Ngày nhiều làm cho số em chưa ý thức việc học bò hút vào b/ Đối với gia đình , đòa phương: Đặc thù vùng miền trình độ dân trí hạn chế nhận thức chưa cao nên phụ huynh không thấy tầm quan trọng việc học , không thục dục động viên em việc học hành ,hoặc khó khân việc hướng dẫn cho em Môt số gia đình không quan tâm,giao khoán hết cho nhà trường,ít kiểm soát việc học hành em c/ Đối với ngành giáo dục: Bệnh thành tích nặng dẫn đến số học sinh ngồi nhầm lớp năm năm học 2006 – 2007 ngành GD phát động thực hai khơng ( Khơng thành tích không tiêu cực ) số học sinh ngồi nhầm lớp chưa triển dể Chương trình sách giáo khoa có nhiều hay chưa phù hợp với trình độ chung học sinh diện đại trà - Đồ dùng học tập thiếu chất lượng không cao không xác - Các trường chạy đua theo thành tích d/ Đối với giáo viên: Đa số giáo viên tận tụy,với công tác giảng dạy,chăm lo cho học sinh mặt hạn chế sau: Phương pháp giảng dạy chưa thực phù hợp với loại học sinh yếu số số lớp đông nên khó cho giáo viên việc giúp đỡ,kèm cặp em yếu Toán Một số giáo viên chưa thực yêu nghề,chưa yên tâm công tác Một số giáo viên chưa sâu tìm hiểu tâm lí học sinh,do việc gần gũi động viên học sinh hạn chế,nên hay chê trách mạt sát học sinh trước lớp,làm ảnh hưởng không nhỏ đến tích cực,hứng thú học tập học sinh,gây nên tâm lí chán học,ngại học toán.Từ học sinh học yếu toán lẽ đương nhiên II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : / Cơ sở lí luận : Đề tài nghiên cứu thực thực tế tiết dạy lớp , cụ thể qua câu hỏi gợi ý giải tập ( từ câu dễ đến câu khó ) , giải tập đơn giản trước giải tập khó khăn phức tạp , cho học sinh làm tập có liên hệ thực tế , Toán nhà Toán học , thơ vể cơng thức Tốn vv Để gây ý hứng thú học mơn Tốn tiết học lớp Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn Sách giáo khoa mơn Tốn nhà xuất GD in ấn tài liệu có xếp kiến thức theo trình tự lơ gích , thống thực chung tồn quốc Nhưng thơng qua sách giáo khoa học sinh khó hiểu vấn đề , đặc thù mơn Tốn , muốn giải Tốn hay giải vấn đề cần liên quan đến nhiều kiến thức củ , nên cần có gợi ý giáo viên Nếu gião viên không gợi ý câu hỏi từ dễ đến khó , học sinh không hiểu sẻ gây cho học sinh chán nản học mơn Tốn , dẫn đến nguy tăng học sinh yếu 2/ Giả thuyết : a ) Phân loại học sinh : Ngay từ đầu năm học,sau khảo sát chất lượng đầu năm giáo viên môn Toán cần phân loại học sinh thông báo cho giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình cụ thể lớp mình.Việc phân loại học sinh để nắm lý yếu Toán hay lười học để có hướng phù đạo phù hợp b ) Họp với gia đình phụ huynh: Tổ chức việc họp phụ huynh có học sinh học yếu môn Toán để thông báo tinh hình có biện pháp phối hợp giúp học sinh vươn lên c ) Chuẩn bò giáo viên nội dung giảng dạy: * Về soạn : - Cần lưu ý hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó phù hợp cho đối tượng học sinh,đặc biệt học sinh yếu để tập trung ý em Ví dụ: Phân tích đa thức: x4 – 9x3 + x2 -9x thành nhân tử Câu hỏi gợi mở: GV : Đa thức hạn tử có nhân tử chung ? HS : Trả lời GV : Đặt x nhân tử chung ngoặc,trong ngoặc hạn tử ? HS : Trả lời : GV : Ta nhóm hai hạng tử ngoặc với để sau phân tích hai hạng tử ( Hai nhóm ) lại có nhân tử chung ? HS : Trả lời : GV : Hãy phân tích tiếp để đa thức thành nhân tử ? HS : Trả lời : Câu hỏi khó hơn; Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn GV : Ngoài cách nhóm ta có cách nhóm khác ? Đế phân tích đa thức ngoặc thành nhân tử HS : Trả lời cách hai GV cần có câu gợi ý cho tập tương đối khó theo trình tự,giúp học sinh giải dần nội dung Toán Ví dụ : Tìm giá trò nhỏ biểu thức : x –2 x + Giáo viên gợi ý : GV : x2 – x + ? = ( x + )2 HS : Trả lời GV : Biểu thức ta viét : x – x + + ? HS : Trả lời GV : Như ta tách = + Biểu thức viết dạng bình phương hiệu cộng với HS : Trả lời GV : Ta nhận thấy ( x -1 ) ≥ ? với x HS : Trả lời GV : Nên ( x -1 ) + ≥ ? vơi x HS : Trả lời GV : Biểu thức có giá trò nhỏ ? x = - Tận dụng tối đa chuyện vui Toán học,lòch sử Toán học,các nhà Toán học liên quan đến dạy để tạo hứng thú cho em Ví dụ :Tính nhanh tổng + +3 + + + + ……… + 99 + 100 Giới thiệu câu chuyện : Cậu bé giỏi tinh toán ( Tiểu sử nhà Toán học Đức Gauxơ ) Ví dụ : Máy bay trực thăng đời năm ? Biết máy bay đời năm a b c d Trong : a không số nguyên tố, ủng không hợp số b số dư phép chia 105 cho 12 c số nguyên tố lẽ nhỏ d trung bình cộng b c Ví dụ : Bài Toán đố vui : Hai bạn Hùng Vân tranh luận với : Hùng nói có hai số nguyên mà tổng chúng nhỏ số hạng ;Vân lại nói có Theo bạn : Ai ? nêu ví dụ Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn Đặc biệt cần có Toán liên hệ với thực tế : Như đo chiều cao mà không cần trèo lên đo ; biết đường kính thân mà không cần chặt thân để đo,có thể đo khoảng cách hai điểm hai bờ sông mà không cần vượt sông để đo vv… * Về giảng dạy : - Đầu tiên phải xây dựng cho em lòng tự tin vào thân để tiến tới học tập tốt môn Toán - Ngôn ngữ giảng cần rõ ràng dễ hiểu , kiến thức ghi bảng ngắn gọn xúc tích dễ hiểu , dễ nhớ - Rút ngắn khoảng cách thầy trò để em thoải mái trao đổi vấn đề thắc mắc - Giảm tối đa chê trách , mặc sát học sinh , tuyên dương kòp thời em yếu có biểu tiến dù nhỏ để đọng em em vươn lên - Cố gắng tìm chổ hổng kiến thức giúp em bù chỗ hổng sai lầm thường gặp Toán ví dụ,các Toán …vvv… Ví dụ 1: Một học sinh rút gọn phân thức : 7x + = 7x GV : Hỏi em rút gọn kết HS : Em rút gọn 7x tử thức với 7x mẩu thức nên kết Trong tình GV thấy sai lầm học sinh , chia số hạng cho thừa so á, giáo viên cần sữa sai cho học sinh Ví dụ2 :Có học sinh viết : x2 – z2 = x + z Nhưng học sinh giải thích sau x– z “ x chia cho x x ; dấu ” –“ chia cho dấu ” – “ dấu ” + ; z chia cho z z Như trường hợp học sinh làm tập kết cách chia lại sai Tận dụng công thức tổng quát ghi ngắn gọn bảng , cho học sinh phát biểu lời Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, môn Tốn - Ví dụ : Dựa vào công thức : A thức ≠ ) B A chung ) B = = A.M ( M đa B M A:N ( N nhân tử B:N Hãy phát biểu lời tính chất phương thức ? Cần cho học sinh yếu thuộc thơ liên quan đến Toán thơ tính diện tích hình thang , thơ tỉ số lượng giác vv… Để học sinh dễ vận dụng làm tập Cuối tiết học,nên dành thời gian cho tập “chạy”để đánh gía mức độ tiếp thu học sinh sở cho giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy d ) Hướng dẫn học : Tổ chức học sinh yếu Toán theo phân loại lớp để phụ đạo ( có điều kiện ) Trường hợp điều kiện sở vật chất , tham khảo dạy tự chọn lớp lớp + Trước hết GV môn Toán cần nghiên cứu đưa số chủ đề thiết thực chương trình cho học sinh đăng kí chủ đề cần học Tùy theo chủ đề đễ phân số tiến cho phù hợp bố trí học tuần hai tiết + Sau tiết phụ đạo,nên kiểm tra học sinh phiếu học tập để đánh giá chất lượng học sinh sở để giáo viên tự điều chỉnh hình thức phụ đạo cho phù hợp Tổ chức nhóm học tập , đôi bạn học tập để em giỏi giúp đỡ bạn “ Học thầy không tày học bạn ” e ) Hướng dẫn học sinh yếu cách tự học : Sau phù đạo cho học sinh yếu , vươn lên cần hướng dẫn em cách tự học môn Toán : Phải đọc kỉ sách giáo khoa trước đến lớp Từ em hiểu phần nội dung trước giáo viên dạy Sau học trường,về cần học lại lí thuyết,làm Toán đơn giản áp dụng kiến thức vừa học giảng thầy cô lớp Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn phần đọng lại tâm trí em , đỡ thời gian học lại.Gần đến ngày học xem lại lần , kiến thức khắc sâu hơn.Còn tập , sau làm tập đơn giản vận dụng kiến thức,học sinh sẻ có đà để giải tập phức tạp Lưu ý học sinh yếu cần phải nắm lí thuyết trước thực làm tập / Qúa trình thử nghiệm hiệu : qua gần ba năm học thực đổi phương pháp dạy học nói chung , thực số giải pháp , biện pháp giải tỉ lệ học sinh yếu mơn Tốn nói riêng , kết chất lượng mơn Tốn khối tơi dạy có phần tiến rõ rệt , tỉ lệ học sinh yếu giảm dần , tỉ lệ học sinh trung bình trở lên tăng dần So với tỉ lệ mặt chung xã hội đẫ tương đối ổn thỏa Số liệu củ thể : NĂM HỌC 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 TỈ LỆ HS YẾU TỈ LỆ HS KÉM TỔNG TỈ LỆ HS YẾU KÉM TỈ LỆ HS – TB TRỞ LÊN 42,50 % 30,05 % 28,76 % 20,50 % 15,03 % 3,42 % 63,00 % 45,08 % 32,18 % 37,00 % 54,92 % 67,82 % Như số học sinh yếu giảm nửa so với ban đầu , số học sinh đạt trung bình trở lên tăng hai lần so với số học sinh đạt trung bình lúc đầu Các thành viên tổ khối , đòan thể ban giám hịêu nhà trường sau giám sát , khảo sát thực nghiệm cho đề tài có tính khả thi cao , đưa vào áp dủng cho trường III/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Kinh nghiệm cụ thể Với tính khả thi đề tài , áp dụng vào q trình dạy học cấp THCS nhân rộng cấp khác phù hợp với tình hình thực tế Đây sáng kiến kinh nghiệm trình dạy học / Sử dụng sáng kiến kinh nghiệm : Để người sử dụng áp dụng ssáng kiến kjinh nghiệm , cần ý phát huy tính độc lập , sáng tạo học sinh, biến trình đào tạo thầy thành trình đào tạo trò tự giải vấn đề đặt Ở cần trọng việc dạy học nêu vấn đề để tao tình gây ý tập trung giải vấn đề kết hợp với số biện , pháp giải pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu nêu Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn 3/ Kết luận kiến nghị : * Kiến nghị : a ) Đối với phụ huynh : Cần quan tâm đến việc học hành em mình,đầu tư nhiều thời gian cho em học , không nên để học sinh phụ giúp nhiều công việc gia đình Cần phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường b ) Đối với đòa phương : Quản lý chặt chẽ điểm kinh doanh Intenet điểm dòch vụ không lành mạnh , làm ảnh hưởng chất lượng học tập học sinh.Đầu tư sở vật chất kòp thời việc dạy học c ) Đối với phòng GD : Tổ chức hội thảo chuyên đề cho giáo viên môn Toán năm học để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán.có chế độ đãi ngộ giáo viên giảng dạy phụ đạo thêm cho học sinh yếu Nên có giáo trình phụ đạo cho học sinh yếu * Kết luận : Đề tài trình bày số biện pháp giải pháp để giảm học sinh yếu môn Toán trường THCS cụ thể trường THCS KỲ KHANG Là giáo viên dạy môn Toán ý thức rõ ràng giảm tỉ lệ học sinh yếu môn Toán vấn đề xúc cần phải thường xuyên thực cách kiên trì Đồng thời giúp thực đề tài cách linh hoạt , phù hợp thực tế đặc biệt , q trình thực tơi mong giúp đỡ , góp ý đồng nghiệp , Ban giám Hiệu nhà trường , cấp ban ngành liên quan Tôi xin chân thành cảm ơn ! Tài liệu tham khảo: • Sách giáo khoa Tóan, sách tập tóan nhà xuất giáo dục • Sách giáo viên Tóan nhà xuất giáo dục • Tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy môn Toán Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn Mục lục I Đặt vấn đề……………………………………………………………… ……… Trang II Giải vấn đề ……………………………………………………… Trang III Bài học kinh nghiệm ………………………………… Trang Nhận xét cuûa BGH …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang 10 Một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn Tốn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… XẾP LOẠI : ……………………… Người Thực hiện: Nguyễn Văn Trung – Trường THCS Kỳ Khang Trang 11 ... giải pháp giải tỉ lệ học sinh , kết chất lượng hàng năm số học sinh yếu mơn Tốn nhiều số học sinh đạt trung bình trở lên , tỉ lệ học sinh yếu , so với mặt xã hội q chân lệch Nếu khơng có biện pháp. .. thực số giải pháp , biện pháp giải tỉ lệ học sinh yếu mơn Tốn nói riêng , kết chất lượng mơn Tốn khối tơi dạy có phần tiến rõ rệt , tỉ lệ học sinh yếu giảm dần , tỉ lệ học sinh trung bình trở... thực tế Đây sáng kiến kinh nghiệm trình dạy học / Sử dụng sáng kiến kinh nghiệm : Để người sử dụng áp dụng ssáng kiến kjinh nghiệm , cần ý phát huy tính độc lập , sáng tạo học sinh, biến trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém môn toán , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn