Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 17:37

MƠN TỐN LỚP Nhân số với tổng Tiết 56: Nhân số với tổng Tính so sánh giá trị hai biểu thức x (3 + 5) 4x3+4x5 Ta có: x (3 + 5) = x = 32 x + x = 12 + 20 = 32 Vậy: x (3 + 5) = x + x Khi nhân số với tổng, ta nhân số với số hạng tổng, cộng kết lại với a x (b + c) = a x b + a x c n ệ y u L p ậ t Tiết 56: Nhân số với tổng Tính giá trị biểu thức viết vào trống (theo mẫu) axb+axc a b c a x (b + c) x (5 + 2) = 28 x (4?+ 5) = 27 x + 3?x = 27 6 x (2?+ 3) = 30 x (2 +?3) = 30 x + x = 28 Tiết 56: Nhân số với tổng a) Tính hai cách : 36 x ( + ) ; 207 x (2 + 6) ; Bài làm : Cách : 36 x ( + ) = 36 x 10 = 360 207 x (2 + 6) = 207 x = 1656 Cách 2: 36 x ( + ) = 36 x + 36 x = 252 + 108 = 360 207 x (2 + 6) = 207 x + 207 x = 414 + 1242 = 1656 Tiết 56: Nhân số với tổng b) Tính hai cách ( theo mẫu): Mẫu: 38 x + 38 x 4= ? Cách : 38 x + 38 x = 228 + 152 = 380 Cách 2: 38 x + 38 x x 38 + x 62 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380 ; 135 x + 135 x Tiết 56: Nhân số với tổng Bài làm x 38 + x 62 ; 135 x + 135 x Cách : x 38 + x 62 = 190 + 310= 500 135 x + 135 x = 1080 + 270 = 1350 Cách 2: x 38 + x 62 = x (38 + 62) = x 100 = 500 135 x + 135 x = 135 x (8 + 2) =135 x 10 = 1350 Tiết 56: Nhân số với tổng Tính so sánh giá trị hai biểu thức : ( + 5) x x + x Từ kết so sánh , nêu cách nhân tổng với số (3 + 5) x 3x4+5x4 Bài làm : = x = 32 = 12 + 20 = 32 Muốn nhân tổng với số , ta nhân số hạng tổng với số cộng kết lại với Tiết 56: Nhân số với tổng ÁP DỤNG TÍNH CHẤT NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG ĐỂ TÍNH (THEO Mẫu : a) 26 x 11 35 x 101 36 x 11 = 36 x (10 + 1) = 36 x 10 + 36 x = 360 + 36 = 396 Bài làm : a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 260 + 26 = 286 35 x 101 = 35 x (100 + 1) = 350 + 35 = 385 b) 213 x 11 123 x 101 b) 213 x 11 = 213 x (10 + 1) = 2130 + 213 = 2343 123 x 101 = 123 x (100 + 1) = 1230 + 123 = 12423 e h T d n a ... tổng với số (3 + 5) x 3x4+5x4 Bài làm : = x = 32 = 12 + 20 = 32 Muốn nhân tổng với số , ta nhân số hạng tổng với số cộng kết lại với Tiết 56: Nhân số với tổng ÁP DỤNG TÍNH CHẤT NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT... = 25 2 + 108 = 360 20 7 x (2 + 6) = 20 7 x + 20 7 x = 41 4 + 1 24 2 = 1656 Tiết 56: Nhân số với tổng b) Tính hai cách ( theo mẫu): Mẫu: 38 x + 38 x 4= ? Cách : 38 x + 38 x = 22 8 + 1 52 = 380 Cách 2: ... 56: Nhân số với tổng Tính so sánh giá trị hai biểu thức x (3 + 5) 4x3+4x5 Ta có: x (3 + 5) = x = 32 x + x = 12 + 20 = 32 Vậy: x (3 + 5) = x + x Khi nhân số với tổng, ta nhân số với số hạng tổng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn