Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

13 43 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:46

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Mơn Tốn - Lớp DIỆN TÍCH HÌNH THOI TẬP THỂ LỚP 4A & GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Bài Bà i Bài1 Toán Diện tích hình thoi n ? ,BD = ? Cho hình thoi ABCD, AC = m B n C A D m Tốn Diện tích hình thoi Cắt hình tam giác AOD cắt tam giác COD Ghép với tam giác ABC hình chữ nhật MNCA M B n A C D m A B m N C Tốn Diện tích hình thoi B n A B M n n n C A m D N C m Diện tích hình thoiABCD … diện tích hình chữ nhật MNCA mx n = Vậy diện tích nhình thoi ABCD n mx n = AC x MA = m x Mà m x =? Tốn Diện tích hình thoi B n A n n D M B N n C A m m Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho C Tốn Diện tích hình thoi B n M n n A N n C A D B m C m mxn = S ? S diện tích hình thoi m , n độ dài hai đường chéo Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2008 Tốn Diện tích hình thoi Bài Tính diện tích của: a) Hình thoi ABCD, với: AC = cm; BD = cm B b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = cm; NQ = cm N M C A D cm S =… P S = 14 … cm Q Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2008 Tốn Diện tích hình thoi Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết Độ dài đường chéo 54m 15 dm dmvà 20 Diện tích là: 50 dm2 Đổi : 4hình m =thoi 40 … dm Diện tích hình thoi 300 dm2 Quan sát hình vẽ chọn câu 2cm B N M 2cm Bài A C Q 5cm P D 5cm Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Tốn Diện tích hình thoi * Hãy chọn vật mà em yêu thích : * Hình thoi có * Hình thoi có * Hình thoi có độ độ dài đường độ dài đường dài đường chéo chéo 20 cm chéo 10 cm cm cm cm diện cm diện diện tích tích hình tích hình hình thoi thoi ?90 cm2 thoi ?40 cm2 ?20 cm2 ... 2cm Bài A C Q 5cm P D 5cm Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Tốn Diện tích hình thoi * Hãy chọn vật mà em u thích : * Hình thoi có * Hình thoi. .. 2008 Tốn Diện tích hình thoi Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết Độ dài đường chéo 54m 15 dm dmvà 20 Diện tích là: 50 dm2 Đổi : 4hình m =thoi 40 … dm Diện tích hình thoi 300 dm2 Quan sát hình vẽ... C Toán Diện tích hình thoi B n A B M n n n C A m D N C m Diện tích hình thoiABCD … diện tích hình chữ nhật MNCA mx n = Vậy diện tích nhình thoi ABCD n mx n = AC x MA = m x Mà m x =? Tốn Diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn