Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2

9 41 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 10:24

Chương ba dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, giới thiệu hình bình hành dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, Toán Dấu hiệu chia hết cho a) Ví dụ: b) Dấu hiệu chia hết cho Các số có chữ số tận ; ; ; ; chia hết cho Chú ý : Các số có chữ số tận ; ; ; ; khơng chia hết cho c) Số chẵn, số lẻ - Số chia hết cho số chẵn Chẳng hạn : ; ; ; ; ; ;156 ; 158 ; 160 ; số chẵn - Số không chia hết cho số lẻ Chẳng hạn : ; ; ; ; .;567 ; 569 ; 571 ; số lẻ LUYỆN TẬP THỰC HÀNH Trong số 35 ; 89 ; 98 ; 1000 ; 744 ; 867 ; 7536 ; 84683 ; 5782 ; 8401 : a) Số chia hết cho ? b) Số không chia hết cho ? Bài làm a) Các số chia hết cho là: 98; 1000; 744; 7536; 7582 b) Các số không chia hết cho là: 35; 89; 867; 84683; 8401 a) Viết bốn số có hai chữ số, số chia hết cho b) Viết hai số có ba chữ số , số không chia hết cho 3 a) Với ba chữ số ; ; viết số chẵn có ba chữ số, số có ba chữ số b) Với ba chữ số ; ; viết số lẻ có ba a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm: 346 348 350 340 ; 342 ; 344 ; .; ; b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm : 8353 8355 8357 8347 ; 8349 ; 8351 ; ; ; .. .Chương ba dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, giới thiệu hình bình hành dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, Toán Dấu hiệu chia hết cho a) Ví dụ: b) Dấu hiệu chia hết cho Các số có chữ... số 35 ; 89 ; 98 ; 1000 ; 744 ; 867 ; 7 536 ; 846 83 ; 57 82 ; 840 1 : a) Số chia hết cho ? b) Số không chia hết cho ? Bài làm a) Các số chia hết cho là: 98; 1000; 744 ; 7 536 ; 75 82 b) Các số không chia. .. ba a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm: 34 6 34 8 35 0 34 0 ; 34 2 ; 34 4 ; .; ; b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm : 835 3 835 5 835 7 8 34 7 ; 8 34 9 ; 835 1 ; ; ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn