Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 10:20

BÀI DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I/ MỤC TIÊU Giúp HS: - Biết dấu hiệu chia hết cho - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy 1.Ổn định: - Yêu cầu HS ngồi ngắn, chuẩn bị sách để học 2.Kiểm tra cũ: - Nêu dấu hiệu chia hết cho dấu hiệu chia hết cho - GV nhận xét ghi điểm 3/ Bài : a) Giới thiệu - GV ghi bảng b) Tìm hiểu : - GV giao nhiệm vụ cho HS : tự tìm vài số chia hết cho vài số không chia hết cho - Cho HS thảo luận nhóm cách nhẩm bảng nhân chia cho - Nếu chia hết cho xếp vào cột bên trái - Không chia hết cho xếp vào cột bên phải Ví dụ: Hoạt động học - Cả lớp thực - HS lên bảng nêu - HS lắng nghe - HS nhắc lại - Thảo luận nhóm bắng cách nhẩm bảng nhân 72 : = 74 : = ( dư ) 18 : = 19 : = ( dư ) 27 : = 28 : = ( dư ) - GV cho HS nhận xét dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho * GV : Đối với dấu hiệu chia hết cho khác với dấu hiệu chia hết cho dấu hiệu chia hết cho ta dựa vào số tận chữ số dấu hiệu chi hiết chia hết cho có tổng chữ số - GV cho HS nêu dấu hiệu chia hết cho in đậm SGK + Bây ta xem dấu hiệu không chia hết cho có đặc điểm gì? - Cho HS tính nhẩm tổng chữ số ghi cột bên phải nêu nhận xét - GV nhận xét chốt Các số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho - Vậy muốn biết số chia hết cho hay không ta vào đâu ? c) Luyện tập: * Bài tập 1: SGK/97 : Hoạt động cá nhân - Cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS dựa vào công thức học để làm tập - Yêu cằ lớp làm vào vở, HS làm vào phiếu học tập - Nêu cách làm để tìm số chia hết cho - HS nhận xét rút rakết luận - HS lắng nghe - HS nêu - HS tính nhẩm nêu - Bạn nhận xét bổ sung - Vào tổng cùa vhữ số - HS nêu - Cả lớp làm vào vở, HS làm vào phiếu - HS dán kết quả, HS khác nhận xét - HS giải thích - HS đọc kết - GV thu chấm nhận xét * Bài tập 2: SGK/97 : Hoạt động cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu : Dựa vào dấu hiệu chia hết cho để làm - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS làm vào phiếu học tập - Dụa vào dấu hiệu em có kết - GV nhận xét, chốt * Bài tập : SGK/97 : Tổ chức trò chơi tiếp sức - Mỗi dãy em thi đua tìm viết hai số có ba chữ số chia hết cho - GV nhận xét tuyên dương * Bài : SGK/97 : Hoạt động nhóm - Gọi HS đọc đề - u cầu nhóm đơi thảo luận để tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống tạo thành số chia hết cho - Giải thích cách làm tập - GV nhận xét chung 4/ Củng cố : - Nêu lại dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho 5/ Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị dấu hiệu chia hết cho - HS nêu - Cả lớp làm vào vở, HS làm vào phiếu - HS dán kết quả, HS khác nhận xét - HS giải thích - HS đọc kết - Các em thi đua tìm từ - HS khác cổ vũ - HS đọc đề - Nhóm đơi thảo luận ghi nhanh vào - Đại diện nhóm trình bày, bạn nhận xét - HS giải thích - HS nêu - HS lớp lắng nghe nhà thực ... 74 : = ( dư ) 18 : = 19 : = ( dư ) 27 : = 28 : = ( dư ) - GV cho HS nhận xét dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho * GV : Đối với dấu hiệu chia hết cho khác với dấu hiệu chia hết cho dấu hiệu. .. cho dấu hiệu chia hết cho ta dựa vào số tận chữ số dấu hiệu chi hiết chia hết cho có tổng chữ số - GV cho HS nêu dấu hiệu chia hết cho in đậm SGK + Bây ta xem dấu hiệu khơng chia hết cho có đặc... số chia hết cho - Giải thích cách làm tập - GV nhận xét chung 4/ Củng cố : - Nêu lại dấu hiệu chia hết cho khơng chia hết cho 5/ Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị dấu hiệu chia hết cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn