Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 10:20

BÀI DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I Mục tiêu: - Giúp H nhận biết dấu hiệu chia hết cho - Vận dụng dấu hiệu để tìm, nêu số chia hết không chia hết cho II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập - HS : SGK, ô li III Các hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tiến hành A Kiểm tra cũ: - H lên thực , lớp làm vào 5P nháp 2H Bài trang 96 - H nêu dấu hiệu chia hết cho 2, B Bài mới: 1H Giới thiệu bài: - G nêu yêu cầu tiết học 1P Dấu hiệu chia hết cho : - G yêu cầu H nêu phép chia 7P chia hết cho phép chia không chia hết cho - H nhận xét để nêu * Những số có tổng chữ số chia 4H dấu hiệu chia khơng chia hết cho chia hết cho hết cho - GKL: Thực hành: 20P - H nêu yêu cầu * Bài trang 97 - G gợi ý H dựa vào dấu hiệu chia - Trong số sau: hết + số chia hết cho 9? - H thực theo nhóm đôi, nêu * Bài miệng - Trong số sau: + số không chia hết cho 9? * Bài 3: Viết hai số có ba chữ số chia hết cho * Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào trống để số chia hết cho Củng cố dặn dò: 2P Làm tập - H tự làm vào vở, H ngồi gần kiểm tra lẫn nhau, lên bảng chữa 2H - G giúp đỡ H yếu - H làm theo nhóm đơi, trình bày 3H - H+G: Nhận xét, bổ sung, Đánh giá - H làm theo nhóm, trình bày 4N - H+G: Nhận xét, bổ sung, Đánh giá - H nêu dấu hiệu chia hết cho - H+G hệ thống ND bài, nhận xét tiết học ...+ số không chia hết cho 9? * Bài 3: Viết hai số có ba chữ số chia hết cho * Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để số chia hết cho Củng cố dặn dò: 2P Làm tập -... nhóm đơi, trình bày 3H - H+G: Nhận xét, bổ sung, Đánh giá - H làm theo nhóm, trình bày 4N - H+G: Nhận xét, bổ sung, Đánh giá - H nêu dấu hiệu chia hết cho - H+G hệ thống ND bài, nhận xét tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn