Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 17: Thực hành đo độ dài

28 11 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:26

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HẢI CHÂU TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ MƠN TỐN TaiLieu.VN Điền số thích hợp vào chỗ chấm: b 1dm = 10 a) cm 16 b) 1dm 6cm = 10 cm 1m = dm 105 1m 5cm =100 cm 1m = cm TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bài 1/47: Hãy vẽ đoạn thẳng có độ dài nêu bảng sau: ĐOẠN THẲNG TaiLieu.VN ĐỘ DÀI AB 7cm CD 12 cm EG 1dm cm Bài 1/47: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm Hoạt động cá nhân: Vẽ nêu cách vẽ (2 phút ) TaiLieu.VN Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm A 7cm B Cách vẽ 1: - Đặt thước, kẻ đoạn thẳng vạch ghi số đến vạch ghi số - Nhấc thước ra, ghi chữ A B hai đầu đoạn thẳng Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm TaiLieu.VN Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm A 7cm B Cách vẽ 2: - Dùng thước kẻ sẵn đường thẳng Lấy điểm A trùng với vạch ghi số điểm B trùng với vạch ghi số - Nối điểm với nhau, nhấc thước Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm TaiLieu.VN Bài 1/47: Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 12cm C TaiLieu.VN 12cm D Bài 1/47: Vẽ đoạn thẳng EG có độ dài 1dm 2cm - Đơn vị đo độ dài đoạn thẳng EG khác với đơn vị đo độ dài đoạn thẳng CD điểm nào? Đoạn thẳng EG có đơn vị đo - 1dm2cm gồm cm? 12 cm - Vậy độ dài đoạn thẳng CD đoạn thẳng EG nào?2đoạn thẳng TaiLieu.VN Một vài loại thước dùng để đo độ dài: Thước dây TaiLieu.VN Bài 2/47: Thực hành Đo độ dài cho biết kết đo: a) Chiều dài bút em 13cm TaiLieu.VN Bài 2/47: Thực hành Đo độ dài cho biết kết đo: b) Chiều dài mép bàn học em c) Chiều cao chân bàn học em TaiLieu.VN Chiều dài mép bàn học: TaiLieu.VN Chiều cao chân bàn học : TaiLieu.VN Bài 2/47: Thực hành Đo độ dài cho biết kết đo: b) Chiều dài mép bàn học em c) Chiều cao chân bàn học em Thực hành nhóm 4: ( phút) TaiLieu.VN b) Đo độ dài mép bàn học em X TaiLieu.VN c) Đo chiều cao chân bàn học em TaiLieu.VN Bài 2/47: Kết đo: b)Mép bàn học em dài: 110cm c)Chân bàn học em cao: 65cm TaiLieu.VN Muốn đo độ dài đồ vật ta làm nào? Áp sát thước vào vật cần đo, đầu ứng với vạch ghi số 0.Đầu ứng với vạch ghi số nào, độ dài đồ vật TaiLieu.VN Bài 3/47: Ước lượng: Nhóm 1+2 Nhóm 3+4 TaiLieu.VN a) Bức tường lớp em cao khoảng mét? b) Chân tường lớp em dài khoảng mét? Thực hành nhóm 6( phút) Bài 3/47: Kết quả: a) Bức tường lớp em cao: 3m b) Chân tường lớp em dài: m 50 cm TaiLieu.VN Củng cố-Dặn dò: Bài:Thực hành đo độ dài -Tập đo, ước lượng số đồ vật gia đình Bài sau:Thực hành đo độ dài (t2) -Mỗi nhóm chuẩn bị thước thẳng, ê-ke cỡ to TaiLieu.VN TaiLieu.VN Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm A 7cm B Cách vẽ 1: - Đặt thước, kẻ đoạn thẳng vạch ghi số đến vạch ghi số - Nhấc thước ra, ghi chữ A B hai đầu đoạn thẳng Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm TaiLieu.VN ... AB dài 7cm TaiLieu.VN Bài 1/47: Vẽ đo n thẳng CD có độ dài 12cm C TaiLieu.VN 12cm D Bài 1/47: Vẽ đo n thẳng EG có độ dài 1dm 2cm - Đơn vị đo độ dài đo n thẳng EG khác với đơn vị đo độ dài đo n... TaiLieu.VN TOÁN: Thực hành đo độ dài (47) Một vài loại thước dùng để đo độ dài: Thước thẳng TaiLieu.VN Một vài loại thước dùng để đo độ dài: Thước dây TaiLieu.VN Bài 2/ 47: Thực hành Đo độ dài cho... số đo độ dài cho trước, đo n thẳng - Nhấc thước kẻ ra, ghi tên đầu đo n thẳng vẽ Ta đo n thẳng cần vẽ TaiLieu.VN Bài 2/ 47: Thực hành Đo độ dài cho biết kết đo: a) Chiều dài bút em b) Chiều dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 17: Thực hành đo độ dài, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 17: Thực hành đo độ dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn