Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

61 28 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:17

Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN HỊE KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THỊT KHƯƠNG THỊ DUYÊN CAO NGẠN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG VĂN HỊE KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THỊT KHƯƠNG THỊ DUYÊN, CAO NGẠN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K46 - KTNN - N02 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Đỗ Hoàng Sơn Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thạc Sỹ Đỗ Hoàng Sơn thầy trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình ơng bà Ngơ Dỗn Chung - Khương Thị Dun nơi tơi trực tiếp thực tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh Tế & Phát Triển Nông Thôn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho có hội tiếp cận khẳng định bước đầu việc học hỏi, trải nghiệm thực tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới nhà khoa học, nhà nghiên cứu để lại tài liệu nghiên cứu có giá trị, liên quan đến lĩnh vực mà khóa luận tơi đề cập sử dụng làm tiền đề nghiên cứu khóa luận Tôi xin cảm ơn người thân gia đình giúp tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành khóa luận Tơi xin cảm ơn bạn bè gần xa đóng góp nhiều ý kiến q báu để giúp tơi hồn thành khóa luận Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Tác giả Hồng Văn Hòe ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Kết hoạt động SXKD trang trại qua năm 17 Bảng 3.1: Đánh giá nguồn lao động trang trại 20 Bảng 3.2: Đánh giá thực trạng sử dụng đất đai hộ/trang trại 22 Bảng 3.3: Phân tích yếu tố nguồn lực chủ yếu hộ/trang trại 24 Bảng 3.4 Lịch làm vaccine phòng bệnh cho thịt từ nở tới xuất bán (tương đương 1000 con) 26 Bảng 3.5 : Tổng chi phí xây dựng sở cho chăn ni 5000 thịt 30 Bảng 3.6: Bảng chi phí chăn nuôi lứa 5.000 giai đoạn 15/1/2017 – 15/5/2017 31 Bảng 3.7: Doanh thu trang trại chăn nuôi 5.000 thịt giai đoạn 15/1/2017-15/5/2017 32 Bảng 3.8: Chi phí phân bổ 33 Bảng 3.9: Đặc điểm chăn nuôi thịt 34 Bảng 3.10: Thu nhập trang trại năm 2017 34 iii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Giải nghĩa BNN&PTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CCTACN Cung cấp thức ăn chăn nuôi ĐHNL Đại học nông lâm GCN Giấy chứng nhận NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận kinh tế trang trại 2.1.1 Khái niệm trang trại kinh tế trang trại 2.1.2 Tiêu chí xác định trang trại 2.1.3 Các đặc trưng chủ yếu kinh tế trang trại 2.1.4 Vai trò phát triển kinh tế trang trại phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn 2.1.5 Những trở ngại phát triển kinh tế trang trại 10 2.2.Cơ sở thực tiễn kinh tế trang trại 12 2.2.1 Những sách có liên quan đến phát triển kinh tế trang trại 12 2.2.2 Thực trạng phát triển trang trại Việt Nam 15 2.3 Khái quát địa phương, trang trại nơi thực tập 16 v 2.3.1 Khái quát địa phương nơi thực tập 16 2.3.2 Khái quát trang trại chăn nuôi thịt Khương Thị Duyên 16 PHẦN KẾT QUẢ THỰC TẬP ĐẠT ĐƯỢC 18 3.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể trang trại 18 3.1.1 Tìm hiểu nguồn lực chủ yếu trang trại 18 3.1.2 Tham gia trải nghiệm, học tập kỹ thuật chăn ni, cách phòng trị bệnh chăn ni thịt 18 3.1.3 Tìm hiểu trình tổ chức, quản lý điều hành sản xuất trang trại 18 3.1.4 Đánh giá hiệu kinh tế trang trai 19 3.1.5 Tìm hiểu yếu tố đầu vào, đầu trang trại 19 3.1.6 Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức trang trại 19 3.2 Tóm tắt kết thực tập 19 3.2.1 Đánh giá yếu tố nguồn lực chủ yếu trang trại 19 3.2.2 Học tập kỹ thuật chăn ni, cách phòng bệnh chăn ni thịt 24 3.2.3 Kết tìm hiểu trình tổ chức, quản lý điều hành sản xuất trang trại 28 Mối quan hệ hợp tác, liên kết SXKD trang trại 29 3.2.4 Đánh giá hiệu kinh tế trang trai 30 3.2.5 Đánh giá đầu vào đầu SXKD trang trại 35 3.3 Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội thách thức hoạt động trang trại 36 3.3.1 Thuận lợi trang trại 36 3.3.2 Khó khăn trang trại 37 3.3.3 Những hội 37 3.3.4 Những thách thức 38 3.4 Những học kinh nghiệm rút từ thực tế 39 3.4.1 Kinh nghiệm rút từ thực tế cho thân 39 3.4.2 Những điều kiện cần có để phát triển trang trại 39 vi 3.4.3 Yêu cầu cần có chủ trang trại 39 3.4.4 Kỹ thuật cần ý phát phát triển trang trại 40 3.4.5 Quản lý tài chính, lao động 40 3.4.6 Định hướng sản xuất tiêu thụ sản phẩm 40 a, Đầu vào 40 3.5 Một số giải pháp đề xuất cho trang trại chăn nuôi thịt Khương Thị Duyên 42 3.5.1 Những giải pháp chung 42 3.5.1.3 Giải pháp thị trường 43 3.5.2 Những giải pháp cụ thể cho trang trại chăn nuôi thịt 43 PHẦN KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 46 4.1 Kết luận 46 4.2 Khuyến nghị 47 4.1.1 Đối với trang trại 47 4.1.2 Đối với quyền địa phương 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình phát triển nơng nghiệp, cần phải nghiên cứu giải pháp, tìm hướng cho hàng hóa nơng sản Việt Nam Bởi lẽ, sản xuất quy nhỏ theo hướng hàng hóa giản đơn thiếu liên kết bất lợi cạnh tranh gây thua thiệt, rủi ro cho người nông dân Phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp với việc đẩy mạnh liên doanh liên kết sản xuất hàng hóa tăng cường khả cạnh tranh đem lại lợi nhuận cho trang trại Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nơng nghiệp bền vững; có việc làm tăng thu nhập, khuyến khích làm giàu đơi với xố đói giảm nghèo; phân bổ lao động, dân cư xây dựng nông thôn Thực tế nay, bên cạnh trang trại thành cơng nhiều trang trại thất bại, phá sản Hầu hết trang trại nông nghiệp phát triển từ kinh tế hộ, trình độ tổ chức quản lý khả hạch tốn kinh doanh hạn chế phí sản xuất rủi ro thường lớn Để có thơng tin xác trang trại nơng nghiệp, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu trải nghiệm thực tế trang trại Sự phát triển “nóng” thiếu định hướng quy hoạch trang trại nơng nghiệp nói chung trang trại chăn ni nói riêng thời gian qua làm cho nhiều người dân hoang mang, không dám đầu tư, thua thiệt chí phá sản Những thơng tin bò, lợn, gà, trứng… giá, khó tiêu thụ cần “giải cứu” thách thức lớn đòi hỏi trang trại phải có thay đổi Chính vậy, cần có nghiên cứu tìm hiểu thực tế sản xuất hàng hóa trang trại, trải nghiệm với nông dân để tìm hướng đi, giải pháp sát thực hiệu cho phát triển Cao Ngạn thuộc thành phố Thái Nguyên có vị trí địa lý trải dài dọc bờ sơng Cầu, với địa hình phẳng Đất đai tương đối rộng, chủ yếu đất nông nghiệp Cao Ngạn có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - hội Trong năm qua Cao Ngạn, nhiều trang trại chăn nuôi hình thành, phát triển như: hình trang trại Hương – Nghĩa, trang trại Việt – Thắm, trang trại Ngọc – Phượng, trang trại Chung – Duyên, Tuy nhiên, nhiều trang trại khâu tổ chức, quản lý hoạt động có hạn chế, vấn đề đầu tư, xử lý môi trường chưa đảm bảo, rủi ro từ biến động giá thị trường dịch bệnh xảy Việc giúp chủ trang trại tìm yếu điểm hạn chế đưa giải pháp để chăn nuôi quy trang trại hiệu quả, bền vững vấn đề cấp thiết đặt Đối với sinh viên, trình nghiên cứu học tập trang trại vơ cần thiết, giúp sinh viên gọt dũa kiến thức lý luận học, học hỏi thêm kiến thức, kỹ kinh nghiệm sản xuất thực tế Ngoài ra, trao đổi trải nghiệm qua thực tập trang trại giúp sinh viên có nghị lực, tâm tự tin phát triển sinh kế sau Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài: “Tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi thịt Khương Thị Duyên, Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Thông qua thực tế học tập trải nghiệm trang trại chăn nuôi giúp người học tăng cường hiểu biết loại hình sản xuất, có kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh tế trang trại, rèn luyện kỹ nghề nghiệp cần thiết Ngồi ra, thơng qua việc đánh giá phân tích thành cơng, thất bại từ thực tế hoạt động trang trại, người học nắm phương pháp phân tích vấn đề để tìm ngun nhân, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi 39 3.4 Những học kinh nghiệm rút từ thực tế 3.4.1 Kinh nghiệm rút từ thực tế cho thân - Học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi thịt thả vườn trang trại - Biết cách xây dựng chuồng trại cho hợp lý - Nắm số bệnh xảy cách phòng chống bệnh cho giai đoạn - Biết cách chăm sóc giai đoạn cho lớn nhanh nhất, tiêu tốn thức ăn nhất, phòng chống loại bệnh xảy - Có thể hoạch tốn kinh tế tất chi phí phát sinh để chăn ni - Nắm quy luật thời tiết để thả số lượng diện tích cách hợp lý nhất, tránh việc chật thưa ni 3.4.2 Những điều kiện cần có để phát triển trang trại - Đất đai nguồn lực thiếu phát triển trang trại - Nguồn lực người, lao động - Nguồn lực vốn 3.4.3 Yêu cầu cần có chủ trang trại - Một chủ trang trại chăn nuôi thịt cần phải biết điều hành cách nhuần nhuyễn yếu tố sau đây: + Sử dụng đồng vốn + Sử dụng lao động + Sử dụng thiết bị + Nắm bắt nhu cầu thị trường + Có lực quản lý khoa học thơng minh Muốn hội tụ yếu tố trên, cần có điều kiện sau đây: + Phải khát vọng làm giàu từ trang trại + Nắm vững kiến thức chuyên môn + Phải biết quảng bá sản phẩm thu hút khách hàng + Phải có kế hoạch sản xuất, kiểm tra công việc, tránh gặp 40 gỡ, họp hành vơ bổ + Đầu tư thích đáng phù hợp thiết bị phục vụ cho chăn nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm + Ln quan tâm đến nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao + Chủ trang trại không quên đối tác đối thủ + Tạo nhiệt tình làm ăn chủ trang trại người làm việc 3.4.4 Kỹ thuật cần ý phát phát triển trang trại - Có kỹ tổ chức quản lý - Nhạy bén nắm bắt thông tin cần thiết - Nắm kỹ thuật chăn ni (chăm sóc, ni dưỡng, phòng điều trị bệnh) - Ln theo dõi hiệu suất kinh doanh 3.4.5 Quản lý tài chính, lao động Trong quản lý tài cần phải: - Lập kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn - Quản lý vốn trang trại Quản lý lao động: - Có tiêu chí đánh giá cơng việc rõ ràng - Lựa trọn người phân công việc hợp lý cho đối tượng - Thưởng phạt chắn 3.4.6 Định hướng sản xuất tiêu thụ sản phẩm a, Đầu vào - Giá giống: Do đặc thù người Việt Nam ta thường tổ chức lễ hội,sản xuất nông nghiệp theo âm lịch nên việc nhập giống tính theo âm lịch theo giai đoạn có giá giống thấp khoảng từ đầu tháng 2- cuối tháng 3, 20/6- cuối tháng 7, 25/11- cuối tháng 12 Chỉ nên nhập giống lúc giá rẻ hợp lý 41 - Giá thức ăn chăn nuôi giá thuốc thú y: Đây loại mặt hàng có giá phức tạp chưa thực ổn định cần người chăn ni phải có kiến thức tìm hiểu thơng tin thị trường tốt để nắm bắt giá hãng thuốc, hãng thức ăn từ đưa lựa chọn sáng suốt b, Đầu - Theo mùa vụ: Giá thịt đắt vào thời điểm tháng 2, từ 26/4-27/5, 1/12-30/12 Vì giai đoạn thứ đa phần người nuôi ăn tết xong bắt đầu thả giống nên tháng có thịt thị trường, thứ người nuôi Cao Ngạn nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung đến giai đoạn từ 26/4-27/5 vào vụ thu hoạch vải người dân Bắc Giang nơi chăn thịt quy lớn vào giai đoạn người ta khơng có thịt bán tập chung vào vụ thu hoạch vải khiến thị trường thiếu thịt khiến giá tăng, thứ dịp cuối năm nhu cầu thịt để người dân đón lễ tết lớn nên giá thịt tăng theo - Theo nhu cầu thị trường thời gian tới: Thịt ăn truyền thống người Việt Nam đặc biệt thiếu loại đình đám đám cưới hỏi, hội tiệc,đám ma vv… sản xuất thịt vấn có khả phát triển tương lai - Khách hàng tiềm năng: Tiếp tục giữ chặt mối quan hệ với khách hàng cũ, ta cần phải quan tâm đến khách hàng tiềm Đối với sản phẩm trang trại sản phẩm thịt ni theo hướng cơng nghiệp nên nhằm vào khách hàng có thu nhập trung bình khách hàng tiềm - Thị trường theo khu vực địa lý: Hiện trang trại sản xuất chăn nuôi thịt gặp nhiều người nuôi vùng khác cạnh tranh Yên Thế - Bắc Giang hay Sông Công – Thái nguyên vùng họ đăng ký thương hiệu thị trường trình tiêu thụ thành phố lớn Hà Nội, Thái Nguyên vv gặp phải đối thủ cạnh tranh mạnh nên chuyển hướng mở 42 rộng thị trường lên các tỉnh miền núi phía bắc Bắc Kạn, Tuyên Quang vv… có trang trại chăn nuôi thịt nhu cầu người dân lớn 3.5 Một số giải pháp đề xuất cho trang trại chăn nuôi thịt Khương Thị Duyên 3.5.1 Những giải pháp chung 3.5.1.1 Giải pháp sách cho phát triển trang trại - Tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi cho việc đầu tư xây dựng trang trại trang thiết bị ban đầu sản xuất chăn nuôi + Thực đẩy mạnh công tác khuyến nông xây dựng hình trình diễn giúp người dân nhìn thấy hiệu học tập theo + Thực tốt công tác thú y, cán thú y cần làm tốt nhiệm vụ tích cực tiếp cận với người chăn ni tận tình giúp đỡ họ gặp khó khăn, từ giúp người chăn ni yên tâm sản xuất - Đối với vốn kinh doanh: Trên thực tế vốn tự có trang trại chiếm tỷ trọng cao tổng vốn đầu tư Vì vậy, thân chủ trang trại cần có định hướng riêng để giải vấn đề vốn cách lập kế hoạch sản xuất tính tốn kỹ lưỡng việc đầu tư nhằm sử dụng tối đa hiệu nguồn vốn có 3.5.1.2 Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý cho chủ trang trại người lao động trang trại Nhân tố người nhân tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất kinh doanh Từ thực trang phân tích trên, kinh tế trang trại phát triển mang lại hiệu cao, cần thiết phải đặt vấn đề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho chủ trang trại người lao động trang trại + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho chủ trang trại kiến thức 43 kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất, cách tiếp cận với kinh tế thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật - công nghệ mới, đồng thời người lao động trang trại phải huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo họ trở thành lao động có kỹ thuật có tay nghề vững vàng + Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền loại dịch bệnh cách phòng tránh, tổ chức buổi thăm quan trang trại thành cơng ngồi tỉnh giúp người dân có thêm kiến thức học hỏi kinh nghiệm phương pháp chăn nuôi từ trang trại thành công 3.5.1.3 Giải pháp thị trường + Chính quyền địa phương cần phải làm cầu nối, xúc tiến tìm kiếm thị trường cho sản phẩm người chăn nuôi với doanh nghiệp chế biến, giúp người chăn nuôi ký kết hợp đồng cung ứng cách kịp thời với giá thỏa đáng tránh tình trạng thương lái ép giá tăng tính cạnh tranh trang trại + Các trang trại chăn ni phải liên tục thu thập phân tích thơng tin thị trường, qua tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu, thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng + Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mé nay, trang trại phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt dịch vụ mua bán, tích cực tìm cách hạ giá thành để cạnh tranh thành cơng + Kiểm sốt tiêu chuẩn chất lượng, bước quảng bá để tạo lòng tin độ tin cậy chất lượng thịt nhằm xây dựng thương hiệu riêng thịt an toàn địa phương Đây giải pháp lớn, quan trọng có ý nghĩa lâu dài giúp nâng cao giá trị sản phẩm thị trường ổn định 3.5.2 Những giải pháp cụ thể cho trang trại chăn nuôi thịt - Luôn theo dõi sát đàn thực nghiêm túc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, thực theo quan điểm phòng bệnh 44 chữa bệnh chủng ngừa đầy đủ vaccine cho - Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi đặc biệt công nghệ sinh học - Nguồn lao động liên kết với trường đại học Nơng Lâm Thái Nguyên với sinh viên qua đào tạo kỹ lưỡng đến tập việc có lợi cho sinh viên học nhiều kiến thức chuyên ngành lẫn khơng chun có khoản lương định, trang trại có lao độngkinh nghiệm thời gian giạy việc ngắn nhà trường có thêm nơi để gửi sinh viên thực tập - Các chủ trang trại địa phương cần phải ngồi lại với thống quan điểm liên kết lại thành lập hợp tác nơng nghiệp có dấu riêng, lập quỹ riêng bầu người đứng đầu để tiện cho việc mua bán giúp đỡ phát triển đặc biệt tạo thương hiệu riêng hợp tác Khi liên kết trang trại lại với việc giao dịch với công ty thức ăn chăn nuôi hay thuốc thú y vv… vô dễ dàng, người chăn nuôi hưởng lợi nhiều từ chiết khấu thương mại giải tình trạng thiếu vốn mở rộng quy sản xuất - Tại trang trạiKhương Thị Duyên, chủ trang trại xây dựng mối quan hệ hiệu công ty, sở cung ứng đầu vào thương lái thu mua sản phẩm đầu Các công ty cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất, hỗ trợ người chăn nuôi khâu đầu vào giống, thức ăn, thuốc thú y… Các thương lái khách hàng tổ chức thu mua, bao tiêu sản phẩm cho trang trại, dự báo định hướng thị trường cho trang trại sản xuất Tuy nhiên, trang trại cần xây dựng tốt mối quan hệ với nhà khoa học Viện nghiên cứu, Trường đại học, với quyền địa phương quan chuyên môn để tranh thủ giúp đỡ trường hợp bất lợi, khó khăn như: 45 + Chính quyền quan chun mơn có sách hỗ trợ cho SXKD, có nhiều thơng tin, nghiên cứu dự báo cung cầu thị trường, thị trường giới Nhiều chế, sách có lợi cho phát triển trang trại, có lợi cho nơng dân tạo mơi trường pháp lý cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho trang trại chưa chủ trang trại quan tâm + Nhà khoa học có vai trò nghiên cứu giống có khả kháng bệnh tạo giống “độc lạ” nhằm tạo thương hiệu riêng cho người chăn nuôi vùng, hay giúp đỡ người dân trình chăn ni gặp khó khăn Giúp sản phẩm người chăn ni nâng cao tính cạnh tranh thu nhiều lợi nhuận 46 PHẦN KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua trình thực tập trang trại chăn ni thịtKhương Thị Duyên, Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, khóa luận rút số kết luận sau: - Để xây dựng phát triển trang trại người chủ trang trại phải có nghị lực tâm cao khơng ngại khó khơng ngại khổ, khơng cam chịu số phận có ý chí vươn lên làm giàu - Để có kết tốt SXKD, người chủ lao động trang trại phải có kiến thức tốt, khơng ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất Ngoài ra, chủ trang trại cần phải biết xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể, quản lý tài tốt phải ln bám sát nhu cầu thay đổi thị trường để điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp, đảm bảo có lãi - Trang trại chăn ni thịt theo quy trình kỹ thuật áp dụng khoa học công nghệ vào trình sản xuất máng treo, máng uống nước tự động, hệ thống làm mát biện pháp phòng bệnh Tỷ lệ hao hụt đàn trang trại thường xuyên nhỏ 2% - Hiệu chăn nuôi trang trại chăn nuôi thịtKhương Thị Duyên tương đối cao, doanh thu hàng năm 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 360 triệu đồng năm 2017 Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho – lao động Bên cạnh thành công trang trại năm qua, khóa luận hạn chế cần xem xét khắc phục trang trại như: - Xây dựng trang trại chưa thực hợp lý, khu trại gần với nhà gây ảnh hưởng đến môi trường sống gia đình - Tuy có mối quan hệ với công ty, thương lái 47 chưa thật gắn bó chặt chẽ, trang trại cần phải trì tốt quan hệ có, tạo dựng mối quan hệ để SXKD thuận lợi, giảm rủi ro - Trang trại chưa xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể năm sau nhà nước thu hồi đất, chưa phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên gia đình, trai dâu dựa dẫm vào bố mẹ chưa chủ động học hỏi tham gia hoạt động trang trại - Phần diện tích đất trang trại dành cho chăn ni sử dụng hợp lý tận dụng đất trồng lâu năm làm bãi thả Tuy nhiên, số diện tích đất khác trang trại nằm khu khác chưa sử dụng tốt Trang trại nên mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp, đất vườn hiệu sang trồng loại khác có hiệu cao - Mối quan hệ, tương trợ giúp đỡ trang trại chăn nuôi địa bàn xác lập, chủ trang trại thường xuyên gặp gỡ để nắm bắt thông tin, trao đổi kiến thức kinh nghiệm sản xuất Tuy nhiên, mức độ liên kết gắn bó với trang trại chưa thống, thiếu tính bền chặt chưa phát huy tốt hiệu mua sắm đầu vào tiêu thụ đầu - Việc theo dõi cập nhật thông tin thị trường chưa thật khoa học, chưa thường xuyên bối cảnh thị trường đầu vào đầu chăn nuôi thịt biến động mạnh Hạn chế không khắc phục dẫn đến nguy đưa định không chuẩn xác đầu tư lứa 4.2 Khuyến nghị 4.1.1 Đối với trang trại - Chủ trang trại cần nâng cao kiến thức, kỹ quản lý hoạt động SXKD, đặc biệt quản lý tài lao động cho đạt hiệu - Tiếp tục củng cố phát triển thêm mối quan hệ với bên liên quan tinh thần hợp tác, chia sẻ có lợi Các trang trại địa bàn cần liên kết với thành tổ chức HTX, tổ nhóm tương trợ để giúp đỡ hiệu hơn, nâng cao sức mạnh cạnh tranh thị trường 48 4.1.2 Đối với quyền địa phương - Cần tiếp tục hồn thiện sách để hỗ trợ cho trang trại phát triển, đặc biệt sách tín dụng trang trại vay vốn lãi suất ưu đãi thời gian dài Có sách đất đai hợp lý chủ trang trại yên tâm sản xuất - Cung cấp thêm thông tin thị trường cho chủ trang trại để họ chủ động sản xuất tiêu thụ Bên cạnh cần hỗ trợ việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư chế biến để tăng giá trị hàng hóa - Quan tâm đến việc sản xuất chăn nuôi quy trang trại địa bàn xã, tiếp tục hồn thiện hệ thống sở hạ tầng nông thôn, nâng cao hiệu công tác thú y hỗ trợ người dân chăn nuôi - Mở lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý kinh doanh khoa học đồng thời có sách hỗ trợ kinh phí - Xây dựng tạo môi trường thuận lợi để trang trại mở rộng giao lưu hợp tác, liên kết với bên liên quan Tạo điều kiện cho chủ trang trại giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhau, giúp đỡ xây dựng HTX ngành nghề để phát huy hiệu hoạt động SXKD trang trại - Có sách đền bù hợp lý thu hồi đất để chủ trang trại xây dựng phát triển lại ổn định sống 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Công ty TNHH thú y Tồn Cầu – kỹ thuật chăn ni giống DaBaCo Thơng tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Quyết định số 2190/QĐ-UBND định chủ trương đề xuất đầu tư dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hồn thiện hạ tầng thị hai bên bờ sơng Cầu, tỉnh Thái Nguyên II.Tài liệu trích dẫn từ iternet http://docview1.tlvnimg.com/tailieu/2014/20141202/minhminh_2/gt_modun_ 04_phong_va_tri_benh_cho_ga_911.pdf?rand=103209 http://giangvien.net/index.php?language=vi&nv=shops&op=print_pro&id=155 http://www.japfavietnam.com/tin-tuc/tin-tuc-nganh-chan-nuoi/429-thuc-trangva-giai-phap-chan-nuoi-gia-cam-o-cac-tinh-mien-nui-phia-bac http://kenhdaihoc.net/threads/dia-ly-nong-nghiep-cac-hinh-thuc-to-chuc-lanhtho-nong-nghiep.5185/ http://luanvan.co/luan-van/luan-van-tot-nghiep-phan-tich-hieu-qua-chan-nuoigia-cam-va-cac-yeu-to-anh-huong-den-thu-nhap-cua-ho-chan-nuoi-giacam-41148/ http://luanvan.co/luan-van/tieu-luan-kinh-te-trang-trai-56621/ 10 http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=19555 11 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=34 44&print=true 12 http://text.123doc.org/document/642142-co-so-ly-luan-chung-ve-kinh-tetrang-trai.htm 13 http://thepangroup.vn/lien-ket-trong-san-xuat-xu-the-phat-trien-tat-yeu-cuanong-nghiep-hien-dai-phan-vai-4-nha-vi10665.htm#.WEXCB7KLTIV 14 http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien-kinh-te-trang-trai.html 15 http://vafs.gov.vn/vn/2005/07/trang-trai-va-nhung-dac-trung-co-ban-cua-no/ 16 http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien-kinh-te-trang-trai.html PHỤ LỤC (Các hình ảnh trang trại chăn ni thịt Khương Thị Duyên) Trại nuôi 5000 Vườn hồng xiêm thả Vườn hồng xiêm thả Chuẩn bị tiêm Bên chuồng Chủ trang trại Khương Thị Duyên ( áo đỏ ) Trại liên kết với ông Nguyễn Văn Dũng Chuẩn bị thịt ... Xuất phát từ u cầu thực tiễn tơi chọn đề tài: Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái. .. THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN HỊE KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ THỊT KHƯƠNG THỊ DUYÊN,... Mơ hình trang trại gà Hương – Nghĩa, trang trại gà Việt – Thắm, trang trại gà Ngọc – Phượng, trang trại gà Chung – Duyên, 2.3.2 Khái quát trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên Trang Trại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại chăn nuôi gà thịt Khương Thị Duyên, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn