Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein -Yahav -Arava -Israel (Khóa luận tốt nghiệp)

54 24 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 08:15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-IsraelĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein-Yahav-Arava-Israel ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ DUY CƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI FARM 83 CỦA VÙNG MOSHAV-EIN YAHAV ARAVA - ISRAEL LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lại hệ thống kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoatạo học.Qua đó, sinh viên raquy trường hồn thiện Hệ đào : Chính kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm Chuyên ngành : Quản lý đất đai đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Khoa : Quản lý Tài nguyên Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nơng Lâm Khóa họcChủ nhiệm khoa : 2015 Thái Nguyên ,Ban Quản–lý2018 tài nguyên trung tâm đào tạo phát triển Quốc Tế Đã cho em hội thực tập Israel em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG Thái nguyên năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ DUY CƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI FARM 83 CỦA VÙNG MOSHAV-EIN YAHAV ARAVA - ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2015 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thu Thùy Thái nguyên năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lại hệ thống kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học.Qua đó, sinh viên trường hoàn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ,Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên Trung tâm đào tạo phát triển Quốc Tế cho em hội thực tập Israel em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp farm 83 vùng moshav Ein-Yahav-Arava-Israel” Trong suốt trình thực tập, em nhận giúp đỡ thầy cô giáo từ bên nhà chủ trang trại nơi em sinh sống học tập Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên thầy, cô giáo môn đặc biệt cô giáo TS: Nguyễn Thu Thùy người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng nhiều song khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2018 Sinh viên Ngô Duy Cương ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 Việt Nam 15 Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất đai Việt Nam năm 2018 19 Bảng 4.1 : Tỉ lệ áp dụng phân bón 33 Bảng 4.2: Dinh dưỡng áp dụng cho trồng 34 Bảng 4.3: Giá thành chi phí vụ 36 Bảng 4.4: Thu nhập ớt thị trường 40 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ Israel Hình 4.1: Bản đờ Trung tâm Arava 25 Hình 4.2: Ảnh từ vệ tinh Moshav Ein Yahav 26 iv DANH MỤC CÁC TỪ,CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ Viết Tắt Moshav Nghĩa Nhiều trang trại sản xuất với diện tích lớn, vừa sản xuất vừa chuyển giao công nghệ Kibbutz Làng nông nghiệp v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tài liệu đất nước Israel 2.2 Tổng quan nông nghiệp Israel 2.2.1 Trái rau củ 2.2.2 Chăn nuôi 2.2.3 Nuôi trồng đánh bắt thủy sản 2.2.4 Hoa 10 2.2.5 Triển lãm công nghiệp , nông nghiệp 10 2.2.6 Canh tác hữu 11 2.3 Cơ sở khoa học thực tiễn đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.4 tình trạng sử dụng đất nông nghiệp giới 12 2.4.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 12 2.5 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Israel 17 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 22 3.3.1 Khái quát trang trại số 83 22 3.3.2 Tình hình sản xuất, chế biến tiêu thụ ớt trang trại số 83 22 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất trang trại số 83 22 3.3.4 Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 vi 4.1 Tổng quan vùng nông nghiệp sa mạc Arava nói chung Moshav Ein Yahav nói riêng 25 4.1.1 Vị trí địa lý vùng nông nghiệp sa mạc Arava 25 4.1.2:Tổng quan Moshav Ein Yahav Arava 26 4.2 Kinh tế, xã hội Moshav Ein Yahav 27 4.3 Sự hình thành phát triển liên kết trang trại số 83 Moshav Ein Yahav 28 4.4 Thực trạng sản xuất ớt Trang Trại số 83 28 4.4.1 Giới thiệu ớt 28 4.4.2 Phương thức sản xuất 29 4.6.2 Đánh giá hiệu xã hội 40 4.6.3 Đánh giá hiệu môi trường 41 4.7 Khả áp dụng mô hình sản xuất Việt Nam 41 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1.Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 44 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Như biết, đất tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng cho người Nó khơng ng̀n khởi đầu cho sống mà tư liệu sản xuất người.Nói tầm quan trọng đất, C.Mac viết:“ Đất phòng thí nghiệm vĩ đại, kho tàng cung cấp tư liệu lao động, vật chất, vị trí để định cư, tảng tập thể”(C.Mac, 1949) Thực tế cho thấy, xã hội ngày phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực, thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày cao Tuy nhiên, đất đai nói chung đặc biệt đất nơng nghiệp nói riêng có hạn chế diện tích lại có nguy bị suy thoái tác động thiên nhiên thiếu ý thức người q trình sản xuất Bên cạnh đó, việc suy giảm đất nơng nghiệp q trình thị hóa diễn ngày mạnh mẽ, khả khai hóa đất lại hạn chế Theo đó, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu Đây coi vấn đề cấp thiết hết quốc gia phát triển kinh tế bền vững tồn người Israel–một quốc gia Trung Đông, bên bờ đông nam Địa Trung Hải bờ bắc biển Đỏ Israel có biên giới với Li-bang phía bắc, với Syria phía đơng bắc, với Jordan phía đơng, giáp với lãnh thổ Bờ Tây Dải Gaza phía đơng tây, với Ai Cập phía tây nam Với diện tích tương đối nhỏ khoảng 20.770 km vuông dân số khoảng triệu dân Tuy nhiên lại có đặc điểm địa lý đa dạng với 60% diện tích sa mạc Thời tiết Israel vô khắc nghiệt biến động nhiều khắp nước, mùa đông Mặc dù với nửa diện tích đất sa mạc, điều kiện khí hậu khắc nghiệt thiếu nước hồn tồn khơng thích hợp cho nơng nghiệp Tuy nhiên, lại nhà xuất lớn giới nông sản đứng hàng đầu công nghệ nông nghiệp.Hiện nông nghiệp chiếm 2.5% tổng GDP 3.6% giá trị xuất Mặc dù lao động nông nghiệp chiếm 3.7% tổng lực lượng lao động nước Israel tự sản xuất 95% nhu cầu thực phẩm, phần lại bổ sung từ việc nhập ngũ cốc, loại hạt lấy dầu, thịt, cà phê, ca cao đường Thung lũng Arava–là phần khơ hạn hoang mạc Negev Nó trải dài từ phía Nam biển Chết đến vịnh Eliat Lượng mưa bình quân khu vực từ 20-50mm năm Nhiệt độ mùa hè bình quân lên tới 40 độ C ban đêm 25 độ C Nhiệt độ mùa đông ban ngày 21 độ ban đêm từ 3-8 độ C Độ ẩm cực thấp chênh lệch nhiệt độ khiến đá phải vỡ vụn mà khắp hoang mạc phủ lớp đá vụn cát đặc thù sa mạc Đây coi “Vườn địa đàng” tạo thung lũng Arava Tổng diện tích đất sử dụng cho canh tác 3.576 Phần lớn điện tích trờng rau (82%), 15% trờng ăn trái 3% trồng hoa (số liệu năm 2014) Ớt loại rau Arava, chiếm đến 50% tổng diện tích khu vực chiếm 60% diện tích trờng rau nói chung Ít biết rằng, sản phẩm rau từ Arava (một nơi khô cằn giới) lại chiếm tới 60% tổng sản lượng xuất rau Israel 10% tổng sản lượng hoa xuất Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn nhu cầu sử dụng đất, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên–trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đồng thời hướng dẫn trực tiếp ThS Nguyễn Thu Thùy, em tiến hành nghiên cứu đề tài:“ Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp farm 83 vùng moshav, Ein Yahav, Arava, Israel” 32 xuất Loại đất 6,0 nên bón vơi để nâng độ pH trước trồng Bổ sung chất hữu làm tăng khả giữ nước cung cấp chất dinh dưỡng khống chất cho đặc tính vật lý trồng 4.4.4 Công nghệ sản xuất -Hệ thống tưới nhỏ giọt: hẹn giờ, máy đo khả tăng trưởng -Về máy móc thiết bị: xe tractor có người lái, đầu kéo dùng để kéo vật hộ trợ cho việc cào xớt đất, phun thuốc, dọn -Dùng việc đóng gói hàng: hệ dây chuyền từ khâu đưa ớt vào, qua bể rửa, lau khô, công đoạn chọn lọc Việc xếp hàng có máy kéo, xếp hàng xe container dùng để chở hàng đến cảng xuất 4.4.5 Nhà cung cấp hạt giống cho trang trại Các giống hạt ớt trồng hạt ớt Neta-Orange Cây giống, mua từ Công ty Syngenta Công ty Hishtil, hai công ty chịu trách nhiệm nảy mầm hạt giống vườn ươm để có tốt cho suất cao Cây ớt sau đưa vào trại sau hai tuần vườn ươm, vào đầu mùa cuối tháng đầu tháng Loại ớt tháng để trưởng thành sau chọn đóng gói quy trình Rotem Grower xuất Bell Pepper họ đến Anh, Nga nước khác châu Âu 4.4.6 Lượng nước tưới tiêu cho ớt Hệ thống tưới: Tưới tiêu quản lý nguồn nước qua trọng ớt Đây giống thuộc họ rễ cạn nên không thể chịu hạn hán Nhu cầu nước đặc biệt cao hoa trái Nhà Ớt cần tưới có dấu hiệu héo vào buổi trưa Với ớt ngọt, rãnh tưới tưới nhỏ giọt khuyến khích Tưới phun nên tránh để lá, hoa, ướt thúc đẩy phát triển bệnh Nếu cần phải sử dụng cách tưới phun nên tưới trước trời tối phải khơ trước đêm xuống 33 Hệ thống tưới nhỏ giọt lắp đặt từng nhà kính nhà lưới với hệ thống tưới tự động, điều khiển từ xa chính người chủ điều khiển Chỉ với phần mềm người chủ có thể điều khiển lượng hệ thống tưới nước tự động cho Lượng nước tưới cho ớt mùa vụ chủ trang trại thống kê 800m3 nước/1 4.4.7 Lượng phân bón Bảng 4.1 : Tỉ lệ áp dụng phân bón Quá trình phát triển ớt Khi bắt đầu phát triển Khi hoa Khi thu hoạch lần đầu Thời lượng bón Liều dùng Tỉ lệ phân bón (kg/ha/ theo ngày ngày) phân bón (kg/ha) 19-19-19+3MgO+TE 105 25 12-6-28+7CaO+TE 12 300 35 12-6-28+7CaO+TE 0-5 35-175 160 12-6-28+7CaO+TE 30-40 lần cuối tùng tổng vụ mùa lượng 21 Khi thu hoạch Tổng 241 4,8006,400 5,2406,980 (Nguồn :Điều tra trang trại) 34 Bảng 4.2: Dinh dưỡng áp dụng cho trồng Quá trình phát Liều dùng (kg/ha) triển ớt Khi bắt đầu phát triển Khi hoa Khi thu hoạch lần đầu N P2O5 K2O CaO 20 20 20 36 18 84 2.1-10.5 9.8-4.9 2.5-12.3 576-768 288-384 1,344-1,792 366-448 636-845 347-432 1,382-1,869 359-481 MgO 3.2 21 Khi thu hoạch lần cuối tùng Tổng vụ mùa 3.2 (Nguồn: điều tra trang trại) - Kiểm soát cỏ dại: Trờng trọt giúp kiểm sốt cỏ dại cách tốt nhất, cần sử dụng thuốc diệt cỏ thích hợp - Bệnh: Mặc dù nhiều loại virut bệnh có thể ảnh hưởng đến ớt, thường khơng thường xuyên Nhiễm nấm có thể điều trị thuốc diệt nấm Người ta điều trị phát có nấm Trước thu hoạch ớt cách ly với thuốc bảo vệ thực vật khoảng 10 - 15 ngày 4.4.8 Dân số lao động trang trại Hàng năm trang trại số 31 32 thường tiếp nhận từ 10-15 sinh viên nam nữ đến từ nhiều quốc gia như: Việt Nam, Lào, Kenya, Nepal, Cambodia (10%)… thường thực tập sinh bố trí chỗ ở, điều kiện sinh hoạt học tập đầy đủ Sinh viên làm việc nhà kính nhà lưới hầu hết chủ trang trại hướng dẫn bảo, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu cách làm hiệu nơng nghiệp 35 Ngồi lực lưỡng lao động chiếm số đông trang trại người lao động đến từ Thái Lan chiếm đến 50%( 40-45 người) họ thường lao động khoảng thời gian 2- năm, bố trí nơi ở, cấp thẻ bảo hiểm Họ thường làm công việc nặng người trực tiếp điều khiển cỗ máy hoạt động cánh đồng ớt Người Ả Rập( chiếm 40%) lực lưỡng lao động chiếm số ít so với người lao động Thái Lan, họ lao động suất điều không xa lạ với mâu thuẫn người Do Thái Ả Rập vì số lao động Ả Rập không bố trí chỗ chủ trang trại tự túc việc sinh hoạt phương tiện di chủn cánh đờng sa mạc, họ hồn tồn khơng tham gia làm thêm cơng việc đóng gói hàng hóa cho việc xuất ớt Tại Moshav nói chung trang trại 31, 32 nói riêng lực lưỡng lao động chủ yếu vùng nông nghiệp hầu hết người dân Thái Lan, người chủ hoàn toàn người Do Thái 4.4.9 Chi phí đầu tư Trong mùa vụ năm 2017, trang trại 83 trờng ớt nhà kính lớn, giá thành thành cho nhà kính 35,000 USD, tổng giá trị để xây dựng nhà kính 280,000 USD Bên cạnh trang trại xây dựng thêm 12 nhà lưới để trồng ớt với già thành 20,000 USD cho nhà, tổng giá thành phải đầu tư 240,000 USD 36 Bảng 4.3: Giá thành chi phí một vụ STT Các loại chi phí Một vụ ( 10 tháng) USD Giống ( khay) 80,000 Nhân công (80 người ) ( 10 920,000 tháng) Phân bón ( bao) 50,000 Thuốc bảo vệ thực vật ( trừ sâu 45,000 , thiên địch…ong để thụ phấn Máy móc ( dầu , phí sửa chữa 20,000 bảo dưỡng máy, hệ thống dâchuyền tự động Đóng gói ,marketing 20,000 Thuế chính phủ 200,000 Tổng chi phí 1.315,000 vụ (Nguồn : Điều tra trang trại) Trong trình sản suất chị phí cho vụ thấy rõ bảng 4.3 Giống trồng khay với tổng giá trị 80,000 USD Với số nhân công 80 người làm việc 10 tháng số tiền công trang trại phải trả 920,000 USD.Bên cạnh cách chi phí thuốc bảo vệ thực vật 45,000 USD, máy móc phục vụ cho q trình sản xuất 20,000 USD, chí phí đóng gói bảo quản 200,000 USD, thuế phủ 200,000 USD 4.5 Thực trạng loại hình sử dụng đất nông nghiệp trang trại ớt số 83: Theo FAO: Loại hình sử dụng đất (LUT – Land Use Type) tranh mô tả thực trạng sử dụng đất vùng đất với phương thức quản lý sản xuất điều kiện kinh tế - xã hội kỹ thuật 37 Qua trình sinh sống học tập làm việc trang trại điều tra loại hình sử dụng đất trang trại Hàng năm trang trại luân canh trồng màu với giống ớt là: OR84707; RE93707 Để hiểu rõ khác biệt loại giống: giống Yl84707 trồng nhà kính với diện tích giống ớt giống ớt cam (giống ớt cam loại giống ớt thân mảnh mai dễ bị gãy so giống ớt đỏ, chính vì ớt cam trờng nhà kính có khả che chắn bảo vệ, giữ vững đồ bền giống RE93707 trồng 12 nhà lưới với diện tích 12 giống ớt túy: ớt đỏ Kiểu sử dụng đất 100% trờng ớt Loại hình sử dụng đất trờng đất có thành phần giới thịt trung bình, tỷ lệ đất cát cao, PH thấp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất thì lại cho sản lượng cực kì tốt: 1000m2 cho 8-9 ớt tương đương nhà kính có diện tích cho 80-90 ớt 4.6 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất ớt trang trại Bảng 4.4: Năng suất thu hoạch ớt theo tháng 1dunam ( 1dunam=1000m2) Giống ớt OR84707 RE93707 Tháng 12 1,85 1,55 Tháng 2,56 1,86 Tháng2 1,94 1,75 Tháng 1,45 1,24 Tháng 0,87 0,62 (Nguồn : Điều tra trang trại) 38 Qua bảng 4.4 có thể thấy suất tháng đầu cao từ hai giống, giống OR84707 1,85 giống RE93707 1,55, thời điểm đạt suất cao tháng với giống OR84707 2,56 giống RE93707 1,86 Sau xuất giảm dần Bảng 4.5: Năng suất sản lượng thu hoạch trang trại 1ha Thời gian Diện tích Năng suất sản lượng ( tấn/ha) gieo OR84707 RE93707 trồng ( nhà kính) ( nhà lưới) (ha) STT Năng Sản Năng Sản suất lượng suất lượng Tháng 12 1,85 18,5 1,55 15,5 Tháng 1 2,56 25,6 1,86 18,6 Tháng 1,94 19,4 1,75 17,5 Tháng 1,45 14,5 1,24 12,4 Tháng 0,87 8,7 0,62 6,2 Tổng 86,6 70,2 (Nguồn : Điều tra trang trại) Qua bảng ta có thể thấy suất nhà kính mang lại hiệu cao so với nhà lưới, vào thời điểm cao tháng 1, ta thấy chênh lệch suất sản lượng 39 70.2 86.6 OR84707 (nhà kính) RE93707 (nhà lưới) Biểu đờ sản lượng 1dunam Qua bảng ta có thể thấy suất vụ nhà kính 86,6 nhà lưới 70,2 nhiên độ chên lệch sản lượng không cao 4.6.1 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại Vậy với tổng diện tích trang trại 20ha cho sản lượng: 692,8 ớt cam 8ha 842,4 ớt đỏ 12ha Tổng sản lượng 20ha: 1535,2 Sản lượng thu từ trang trại chủ yếu xuất sáng Nga, Đức, Anh, Pháp 60% chủ yếu trái ớt xuất đạt to chất lượng tốt để có thể thu với giá thành tốt nhất, số 30% bán siêu thị nước , số ít lại 10% bán chợ Ả Rập với giá rẻ chất lượng nhỏ bé Giá bán thị trường ớt - Xuất USD/ 1kg - Siêu Thị 0,5–1 USD/ 1kg - Chợ 0,2–0,5 USD/ 1kg Sản lượng thu được: Sản lượng/năm (tấn) - Xuất khẩu: 921,120 - Siêu thị: 460,560 40 - Chợ: 153,520 Bảng 4.6: Thu nhập ớt thị trường ( USD = 23,000vnđ) LUT Ớt Sản lượng xuất khẩu ( tấn) 921,120 ( USD) Sản lượng bán siêu thị ( ) Thu nhập bán siêu thị ( USD) Sản lượng bán chợ ( tấn) 1.842,24 460,560 345,42 153,520 Thu nhập xuất khẩu Thu nhập bán chợ ( USD) 53,732 Tổng thu 2.241,39 nhập Vậy ta có thấy với giá thành xuất có lãi xuất 926,392 với hiệu đờng vốn 1.8 lần thì hiệu kinh tế việc trồng ớt sa mạc kì tích đánh giá cao khả năng, kĩ thuật sử dụng hiệu đất cát sa mạc dân Do Thái 4.6.2 Đánh giá hiệu xã hội Hiệu xã hội đánh giá thông qua tiêu, mức thu hút lao động, nhu cầu sử dụng lao động, tạo việc làm kiểu sử dụng đất, giá trị ngày công lao động nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời phát triển sản xuất hàng hóa, mức độ phù hợp với lực sản xuất nông hộ, trình độ điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Để nghiên cứu hiệu mặt xã hội q trình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp thơng qua kiểu sử dụng đất, em tiến hành so sánh mức độ đầu tư lao động hiệu kinh tế bình qn cơng lao động kiểu sử dụng đất tồn cộng đờng Nếu quy đổi số tiền việt nam thì khoản tiền lớn, người dân Israel số tiền nhỏ, nhiên sức hút người dân lao động 41 Israel chưa giảm, họ dường dùng dân lao động chủ yếu đến từ Châu Á Tại trang trại 83 năm 2017-2018 có đến 60 người lao động đến từ châu Á 20 người Ả rập có 10 tu nghiệp sinh từ trường đại học giới, bao gồm sinh viên đến từ đại học nông lâm Thái Nguyên Nhìn chung nguồn lao động trang trại nói riêng tồn moshav nói chung tiếp nhận, tạo điều kiện việc làm cho người dân Châu Á đến làm, thu hút người lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân loại 4.6.3 Đánh giá hiệu môi trường Trong thực tế, tác động môi trường diễn phức tạp theo nhiều chiều hướng khác nhau, trồng phát triển tốt phù hợp với đặc tính, chất lượng đất Tuy nhiên, trình sản xuất hoạt động người sử dụng hệ thống trồng tạo nên ảnh hưởng khác đến mơi trường Thế để nói đến mơi trường làm việc trang trại ớt số 31,32 thì mơi trường ln tình trạng an toàn Với tỉ lệ che phủ cao, khả cải tạo đất cao, ô nhiễm môi trường thuốc bảo vệ thực vật thấp Đối với ớt việc sâu ăn hay ăn khơng có Nhưng ớt lại hay bị nhện chuột ăn quả, vì chủ trang trại xử lí vấn đề việc phun thuốc giải thuốc trang trại trình phát triền, phun thuốc tăng trưởng định kì nhằm tạo suất đạt hiệu tối ưu cho trồng Vì việc trồng ớt Moshav Ein Yahav đạt hiệu suất cao vùng 4.7 Khả áp dụng mô hình sản xuất Việt Nam 42 4.7.1 Thuận lợi - Điều kiện tự nhiên: Đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới, giới trẻ tiếp cận với công nghệ cao ngày nhiều giúp thay đổi suy nghĩ nơng nghiệp theo hướng tích cực - Có đạo, quan tâm, đầu tư nhà nước doanh nghiệp lớn tới lĩnh vực nông nghiệp Được chuyên gia công nghệ cao trang trại hướng dẫn kinh nghiệm trồng - Thị trường tiêu thụ rộng lớn( nước), giá thành cao thu hời vốn nhanh 4.7.2 Khó khăn - Chi phí đầu tư cao (nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, giống tốt…), cơng nghệ chủn giao chậm, q trình vận hành gặp trục trặc kỹ thuật, phải nhiều thời gian xử lý cố - Khi đưa vào áp dụng quy trình sản xuất nhiều khó khăn, ảnh hưởng thời tiết, mùa vụ, dịch bệnh phát sinh - Tình trạng sản xuất manh mún, ruộng đất bị chia cắt nhỏ lẻ dẫn đến khó có thể hình thành nên việc sản xuất với quy mơ lớn trang trại 83 nhiều trở ngại Trình độ người nông dân nhiều nơi chưa bắt kịp kiến thức sản xuất nông nghiệp với công nghệ cao - Việc liên kết bước sản xuất thị trường tiêu thụ yếu, dẫn đến rủi ro cao việc không tiêu thụ sản phẩm 4.7.3 Bài học kinh nghiệm - Áp dụng biện pháp sinh học diệt trừ bệnh hại trồng - Tổ chức nhiều đợt cho người dân thực tế khu thí điểm để nâng cao kiên thức - Nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch việc ý khâu đóng gói sản phẩm 43 Căn theo điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc biệt khí hậu thuận lợi Việt Nam mơ hình có tiềm áp dụng Hiện nay, có số nơi Đà Lạt, Vĩnh Phúc trồng thử nghiệm nhiều năm cho sản lượng thu nhập tương đối ổn định cho nông dân Tuy nhiên, để áp dụng trờng ớt Việt Nam đòi hỏi người nông dân phải đầu tư chi phí cao vào làm nhà kính, nhà lưới, nguồn giống đảm bảo, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lồi thiên địch kỹ thuật canh tác tại, có quan tâm, giúp đỡ phủ việc áp dụng mơ hình nước ta đơng đảo nông dân ủng hộ Hiện nay, với đầy đủ kỹ thuật, nghiên cứu công nghệ đại, người nông dân trẻ cố gắng đưa ớt ngày trở thành nông sản phổ biến Việt Nam áp dụng trờng rộng rãi tồn lãnh thổ nước ta Do vậy, khả áp dụng mơ hình trờng ớt nhà kính, nhà lưới có tính khả thi cao áp dụng Việt Nam 44 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Qua nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Trang trại số 83, em rút số kết luận sau: Ein yahav moshav Sa mạc thuộc miền nam Israel, gần Đường 90, cách Eilat 120 km phía nam Nó nằm phía bắc Sapir phía nam Tzukim Trong trang trại số 83 trang trại có quy mơ lớn Moshav trồng Ớt Về hiệu sử dụng đất nông nghiệp trang trại số 83: Dựa vào kết nghiên cứu thấy đất nông nghiệp trang trại sử dụng hiệu quả, kiểu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp là: Giống trồng ớt cam ớt đỏ Để nâng cao hiệu sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững thì việc đặt lên hàng đầu đất nước Do Thái việc mở rộng quy mô vùng , bảo vệ cải tạo đất, tạo khu trờng có khả chống chịu sức gió sa mạc, ln tạo làm giống cho suất, hiệu cao nhất, trình sử dụng phải gắn liền với bảo vệ cải tạo đất 5.2 Kiến nghị Về phía nhà trường cần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận nhiều với mơ hình nơng nghiệp công nghệ cao Israel, phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu trường Đối với cấp quyền xem xét tạo điều kiện phát triển ớt (một giống mang lại hiệu kinh tế xã hội môi trường lớn) Việt Nam Đối với sinh viên ,những người nông dân tương lai có điều kiện cần phải học tập , rèn luyện thân tạo phát triển kỹ thuật mới, học hỏi kinh nghiệm từ người thầy , dựa vào tảng 45 để có thể phát huy theo hướng tích cực , tạo giống khả canh tác cho hiệu cao vùng đất nhiệt đớt Việt Nam Sau trình thực tập nghiên cứu farm 83 vùng moshav ein yahav, arava, Israel em thấy mô hình trồng ớt điều kiện khí hậu khắc nhiệt Israel có thể áp dụng mơ hình số vùng có khí khậu khắc nhiệt tương tự như: Quảng Bình, Bình Thuận, tỉnh vùng Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ trở nên khơ, nóng 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Thế Đặng, 1999, Giáo trình Đất, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Lương Văn Hinh, 2003, Giáo Trình Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đai (Giáo Trình Dùng Cho Hệ Đại Học), Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Văn Lang, 1995, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tuyển chọn xác định kỹ thuật sử dụng máy móc nơng nghiệp phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm Cao Liêm, 1990, Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Hồng, Đề tài 52D.0202 Đào Châu Thu, 2004, Đánh giá tiềm đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tạp chí Khoa học đất số 20,2004 Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Báo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Ðất Kỳ Cuối (2016 - 2020) Cấp Quốc Gia, 2015 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia II Tiếng Anh https://en.wikipedia.org/wiki/Arabah Phương pháp đánh giá đất đai FAO (1976) 10 https://vi.wikipedia.org/wiki/Israel 11 https://en.wikipedia.org/wiki/Paran,_Israel 12 The World Factbook Central Intelligence Agency Ngày 20 tháng 11 năm 2012 ... hiệu sử dụng đất nông nghiệp farm 83 vùng moshav, Ein Yahav, Arava, Israel” 1.2 Mục tiêu đề tài -Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nơng nghiệp đề xuất giải pháp có thể áp dụng đất nông nghiệp. .. sử dụng đất hướng sử dụng bền vững tài nguyên Để đánh giá khả sử dụng đất thông thường đánh giá khía cạnh : - Đánh giá khả thích nghi trồng với đất đai - Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất. .. HỌC NÔNG LÂM NGÔ DUY CƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI FARM 83 CỦA VÙNG MOSHAV- EIN YAHAV ARAVA - ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein -Yahav -Arava -Israel (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại farm 83 của vùng moshav Ein -Yahav -Arava -Israel (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn