Y3 TLS khám bụng ths trần quang trung

45 13 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 00:34

KHÁM BỤNG Ths.Bs Trần Quang Trung MỤC TIÊU Nắm vững nguyên tắc khám bụng Biết cách phân chia giải phẫu vùng bụng Biết thực kĩ nhìn, nghe, gõ, sờ khám bụng NGUYÊN TẮC KHÁM BỤNG Luôn kết hợp khám tồn thân để đánh giá Ln đủ bước: Nhìn – Nghe – Gõ – Sờ Hỏi bệnh sử & triệu chứng năng: Quan trọng Luôn tránh gây đau, khó chịu cho người bệnh CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT PHÒNG KHÁM (theo chuẩn): Đủ ánh sáng Nhiệt độ phù hợp Dụng cụ bản: ống nghe THỰC TẾ … … TUY NHIÊN NHÌN - SỜ - GÕ – NGHE ! Những kĩ lâm sàng giúp chẩn đốn xác HỎI BỆNH ĐAU BỤNG • Vị trí • Tính chất • Hƣớng lan • Yếu tố làm tăng, làm giảm • Triệu chứng kèm • Tƣ giảm đau • Tiền sử KHÁM BỤNGKhám tổng quát • • • • Quan sát chung Lòng bàn tay Mặt, kết mạc Cổ Khám bụng     NhìnSờGõNghe- NHÌN TỔNG QUÁT • Dinh dƣỡng • Da niêm bạc màu • Vàng da • Mảng sắc tố • Tâm thần kinh (bệnh não gan) BÀN TAY • Móng tay • Dùi trống (Clubbing) • Dẹt, lõm, có khía NP MURPHY • Đau HSP • Đau tăng hít sâu • Khi ấn + hít sâu: bn ngƣng thở đau: (+) • Không làm gan lớn, túi mật lớn DẤU BLUMBERG • Dấu giảm áp • Đau nhói nhiều thả tay > đè • Viêm phúc mạc (RTV ) MCBURNEY’S POINT CÁC ĐIỂM, VÙNG ĐAU KHÁC • Cạnh ức P • Đầu tụy- ống mật chủ (Chaufard- Rivet) • Đi tụy (Mallet Guy) • Thân tụy (Mayo Robson) • … DẤU SĨNG VỖ - FLUID THRILL  Áp lòng bàn tay ngƣời khám bên thành bụng trái  Nhờ bn/ ngƣời phụ đặt bờ bàn tay đƣờng  Vỗ nhẹ thành bụng P  Nếu có cảm giác sóng nƣớc lòng bàn tay P: sóng vỗ (+): TDMB tự GÕ BỤNG- PERCUSSION GÕ Cần luyện tập để gõ cử động cổ tay ! Đốt xa ngón bàn tay phải gõ vng góc lên phần gần đốt xa ngón bàn tay trái GÕ TRÊN NHIỀU BỀ MẶTLUYỆN GÕ + NGHE GÕ BỤNG: PERCUSSION • Vùng đục trƣớc gan • U ổ bụng • Gan lớn GÕ PHÁT HIỆN BÁNG NGHE Thực TRƢỚC sờ, gõ bụng  Nghe: - Nhu động ruột - Các động mạch lớn bụng (ĐM chủ, ĐM thận, ĐM chậu) Chú ý: - Làm ấm tai nghe NGHE- AUSCULTATION • Tiếng thổi động mạch (ĐMC, ĐM thận) • Tiếng thổi bề mặt gan • Âm ruột (liệt ruột, tắc ruột ) Đi từ HCP Hít thở sâu, nhịp nhàng Di chuyển bàn tay lên Cố gắng cảm nhận bờ dƣới gan Gõ: bờ gan KHÁM GAN KHÁM LÁCH TĨM LẠI Nhìn: Phát dấu hiệu trông thấy từ thành bụng Sờ: Sờ nông, sờ sâu (bao gồm sờ gan, sờ lách, sờ thận) Gõ: Đánh giá hơi, dịch, xác định kích thƣớc gan, lách Nghe: Đánh giá nhu động ruột, âm thổi động mạch lớn vùng bụng Ghi nhớ số điểm đau bệnh lý quan trọng Ln phối hợp NHÌN –- SỜ – GÕ - NGHE Luôn kết hợp khám vùng bụng với đánh giá toàn thân Hỏi kĩ bệnh sử, triệu chứng, kết hợp với khám lâm sàng xác => Chất lượng chẩn đoán lâm sàng ...MỤC TIÊU Nắm vững nguyên tắc khám bụng Biết cách phân chia giải phẫu vùng bụng Biết thực kĩ nhìn, nghe, gõ, sờ khám bụng NGUYÊN TẮC KHÁM BỤNG Ln kết hợp khám tồn thân để đánh giá Ln đủ bước:... KHU Ổ BỤNG CÁC CƠ QUAN TRONG Ổ BỤNG Tại vùng khám, khoang bụng có quan gì? DẤU CULLEN & TURNER TRONG VIÊM TỤY CẤP SẸO MỔ CŨ SỜ BỤNG- PALPATION - Tình trạng thành bụng - Điểm đau tiêu hóa - Khám. .. làm giảm • Triệu chứng kèm • Tƣ giảm đau • Tiền sử KHÁM BỤNG • Khám tổng quát • • • • Quan sát chung Lòng bàn tay Mặt, kết mạc Cổ  Khám bụng     NhìnSờGõNghe- NHÌN TỔNG QT • Dinh dƣỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Y3 TLS khám bụng ths trần quang trung , Y3 TLS khám bụng ths trần quang trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn