Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

12 11 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:03

Chào mừng quý thầy cô đến dự Lớp 3B HÁT TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Đặt tính tính : 3546 +2145 6475+ 805 6352+ 1241 ( dãy 1) ( dãy 2) ( dãy 3) TaiLieu.VN + 3546 2145 5691 TaiLieu.VN + 6475 805 6352 + 1241 7280 7593 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 8652 – 3917 = ?4 73 8652 *2 3917 ; viết 73 không trừ 12 trừ 5 nhớ ; viết *1 thêm ; trừ *6 không trừ ; lấy 16 trừ ; viết *3 TaiLieu.VN ; lấy nhớ thêm ; trừ ; viết **Lưu ý : Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có bốn chữ số : ta viết số bị trừ, viết số trừ cho chữ số hàng thẳng cột với Đặt dấu trừ bên trái hai số ,dùng thước gạch ngang, trừ từ phải sang trái TaiLieu.VN Bài 1: Tính TaiLieu.VN _ 6385 2927 34 _ 7563 _ 8090 3561 _ 7131 0959 924 2637 4908 2655 Bài : Đặt tính tính 9996 33 TaiLieu.VN 6669 2340 1828 B 512 Bài : Một cửa hàng có 4283m vải, bán 1635m vải Hỏi cửa hàng lại mét vải? Tóm tắt : Giải : Có : 4283m Số mét vải cửa hàng lại: Đã bán:1635m 4283 – 1635 = 2648 (m) Còn lại :… m ? Đáp số: 2648 m TaiLieu.VN Bài : Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm , xác định trung điểm O đoạn thẳng A TaiLieu.VN O B Củng cố – dặn dò TaiLieu.VN CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY, CÔ TaiLieu.VN ... *2 39 17 ; vi t 73 không trừ 12 trừ 5 nhớ ; vi t *1 thêm ; trừ *6 không trừ ; lấy 16 trừ ; vi t *3 TaiLieu.VN ; lấy nhớ thêm ; trừ ; vi t **Lưu ý : Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có bốn chữ số. .. tính : 35 46 +2145 6475+ 805 635 2+ 1241 ( dãy 1) ( dãy 2) ( dãy 3) TaiLieu.VN + 35 46 2145 5691 TaiLieu.VN + 6475 805 635 2 + 1241 7280 75 93 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 8652 – 39 17 = ?4 73 8652... ta vi t số bị trừ, vi t số trừ cho chữ số hàng thẳng cột với Đặt dấu trừ bên trái hai số ,dùng thước gạch ngang, trừ từ phải sang trái TaiLieu.VN Bài 1: Tính TaiLieu.VN _ 638 5 2927 34 _ 7563
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000, Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn