Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 8: Hình tròn,tâm,đường kính,bán kính

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 20:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP TaiLieu.VN Kiểm tra cũ: 1.Xem lịch năm 2012, cho biết: Ngày Quốc tếTrong thiếu nhi 1năm: tháng thứ mấy? Những tháng có9 30 ngày? Ngàya)Quốc khánh tháng thứ mấy? Những tháng20nào có 31 Nhà b) giáo Việt Nam tháng 11ngày? thứ mấy? Sinh nhật em ngày nào? Tháng nào? Hơm thứ mấy? TaiLieu.VN Bài:Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 1/ Giới thiệu hình tròn Hình tròn tâm O M Bán kính OM A TaiLieu.VN B Đường kính AB M A O 1/Đo nhận xét độ dài OA, OB.Tâm O gọi B đường kính AB OA = OB= ½ AB Tâm O trung điểm đường kính AB 2/Em có nhận xét độ dài đường kính bán kính OM = OA = OB= ½ AB Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính TaiLieu.VN Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính M A O B Trong hình tròn: Tâm O trung điểm đường kính AB Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính TaiLieu.VN 2/ Vẽ hình tròn: a Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa TaiLieu.VN Vẽ hình tròn tâm O bán kính cm + Mở rộng compa đo thước kẻ khoảng cách 2cm + Đánh dấu tâm O + Đặt đầu có đinh nhọn vào tâm O, đầu có bút chì quay vòng vẽ thành hình tròn cm TaiLieu.VN O Thực hành: Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kínhhình tròn: P C M O N Q Bán kính: OM, ON, OP, OQ Đường kính: PQ, MN TaiLieu.VN A I O B D Bán kính:OA, OB Đường kính: AB Bài 2: Em vẽ hình tròn: a) Tâm O, bán kính cm b) Tâm I, bán kính cm + Mở rộng compa đo thước kẻ khoảng cách … cm + Đánh dấu tâm… + Đặt đầu có đinh nhọn vào tâm … đầu có bút chì quay vòng vẽ thành hình tròn TaiLieu.VN Tâm O, bán kính cm cm TaiLieu.VN b) Tâm I, bán kính cm cm I TaiLieu.VN Bài 3: Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau: M C O D TaiLieu.VN OC > OD S OC < OM S OC = ½ CD Đ AI NHANH- AI ĐÚNG TaiLieu.VN K M HÌNH TRỊN CĨ: C -Tâm … - Có… bán kính Bán kính:… N Có … đường kính Đường kính:… O D L TaiLieu.VN - MN … CD K M HÌNH TRỊN CĨ: C -Tâm O - Có bán kính Bán kính:OM,ON,OK, Có đường kính N Đường kính:MN,KL O D L TaiLieu.VN - MN > CD TaiLieu.VN ... M HÌNH TRỊN CĨ: C -Tâm … - Có… bán kính Bán kính: … N Có … đường kính Đường kính: … O D L TaiLieu.VN - MN … CD K M HÌNH TRỊN CĨ: C -Tâm O - Có bán kính Bán kính: OM,ON,OK, Có đường kính N Đường kính: MN,KL... thành hình tròn cm TaiLieu.VN O Thực hành: Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có hình tròn: P C M O N Q Bán kính: OM, ON, OP, OQ Đường kính: PQ, MN TaiLieu.VN A I O B D Bán kính: OA, OB Đường kính: ... đường kính AB 2/Em có nhận xét độ dài đường kính bán kính OM = OA = OB= ½ AB Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính TaiLieu.VN Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính M A O B Trong hình tròn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 8: Hình tròn,tâm,đường kính,bán kính, Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 8: Hình tròn,tâm,đường kính,bán kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn