Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 1: Các số có 5 chữ số

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 18:38

Tiết 131: Các số năm chữ số TaiLieu.VN TỐN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số HÀNG TaiLieu.VN Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000 10 000 10 000 000 000 100 100 100 10 1 1 1 TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số HÀNG Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000 10 000 10 000 000 000 100 100 100 10 1 1 1 Viết số: Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số Đọc cặp số sau: 327 45 327 581 96 581 TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số Bài 1: trang 140 Viết( theo mẫu) a, Mẫu: HÀNG TaiLieu.VN Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000 10 000 000 000 000 100 100 10 1 1 3 TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số Bài 1: trang 140 (Viết theo mẫu) a, Mẫu: HÀNG Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000 10 000 000 000 000 100 100 10 1 1 3 Viết số: Đọc số: Ba mươi ba nghìn hai trăm mưòi bốn b, TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số Bài 2: trang 141 Viết (theo mẫu) HÀNG Chục nghìn Nghìn Trăm Viết số Chục Đơn vị 6 5 1 TaiLieu.VN Đọc số Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số Bài 3: (trang 141) Đọc số: 23 116 : Hai mươi ba nghìn trăm mười sáu 12 427 : Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy 116 : Ba nghìn trăm mười sáu 82 427 : Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy Bài 4: (trang 141) TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số Đọc số: 96 512 TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131: Các số chữ số HÀNG Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000 10 000 10 000 000 000 100 100 100 10 1 1 1 Viết số: 42 316 Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu *Thực hành: Bài 1: (trang 140) Bài 2: (trang 141) Bài 3: (trang 141) TaiLieu.VN Bài 4: (trang 141) VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ Các thầy giáo TaiLieu.VN ... TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131 : Các số có chữ số Đọc cặp số sau: 32 7 45 32 7 58 1 96 58 1 TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131 : Các số có chữ số Bài 1: trang 140 Viết( theo mẫu) a, Mẫu: HÀNG... 82 42 7 : Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy Bài 4: (trang 141 ) TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131 : Các số có chữ số Đọc số: 96 51 2 TaiLieu.VN TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131 : Các. .. TaiLieu.VN Đọc số Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai TOÁN Các số đến 100 000 Tiết 131 : Các số có chữ số Bài 3: (trang 141 ) Đọc số: 23 116 : Hai mươi ba nghìn trăm mười sáu 12 42 7 : Mười hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 1: Các số có 5 chữ số, Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 1: Các số có 5 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn