Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

19 13 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:34

MƠN: TỐN TIẾT:140 ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH: XĂNG - TIMÉT VNG Trường Tiểu học Láng Thượng Tốn Kiểm tra cũ Em so sánh diện tích hình trên? Để đo chu vi hình ta dùng đơn vị nào? Và để đo diện tích hình người ta dùng đơn vị đo diện tích Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét-vng Một đơn vị đo diện tích thường gặp xăng-ti-mét vng Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng cm2 cm • Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn: xăng-ti-mét vng • Xăng-ti-mét vng diện tích hình vng có cạnh dài cm •Xăng-ti-mét vng viết tắt là: cm Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng cm :xăng-ti-mét cmvuơng Cm dùng để làm gì? Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng cm Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn: xăng-ti-mét vng Diện tích hình vng xăng-ti-mét vng Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vuông Luyện tập: Bài tập 1: Viết (theo mẫu): Đọc Năm xăng-ti-mét vuông Viết cm2 Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vng 120 cm2 Mợt nghìn năm trăm xăng-ti-mét vng 1500 cm2 Mười nghìn xăng-ti-mét vng 10 000 cm2 Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng Bài tập 2: a) Viết vào chỡ chấm (theo mẫu): •Hình B gờm vng cm2 •Diện tích hình B bằng cm2 •Hình A gờm vng 1cm2 Diện tích hình A cm2 A 1cm2 B Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng Bài tập 2: a) Viết vào chỡ chấm (theo mẫu): •Hình B gờm vng cm2 •Diện tích hình B bằng cm2 •Hình A gờm.6 vng 1cm2 •Diện tích hình A bằng 6cm2 A 1cm2 B b) So A với diện tích hình b)sánh Diệndiện tích tích hìnhhình A bằng diện tích hình B.B Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng Bài tập 3: Tính ( theo mẫu): Tốn Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng Bài tập 3: Tính ( theo mẫu): Mẫu: cm2 + cm2 = cm2 a) 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2 40 cm – 17 cm = 23 cm2 2 cm2 x = cm2 b) cm2 x = 24 cm2 32 cm2 : = cm2 Toán Tiết: 140 Đơn vị đo diện tích: Xăng – ti – mét vng Bài tập Đề : Tờ giấy màu xanh có diện tích 300 cm2, tờ giấy màu đỏ có diện tích 280 cm2 Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn diện tích tờ giấy màu đỏ xăng-ti-mét vng? 14 Tốn Tiết: 140 Đơn vị đo diện tích: Xăng – ti – mét vuông Bài tập Tóm tắt: Tờ giấy màu xanh có diện tích: 300cm2 Tờ giấy màu đỏ có diện tích: 280cm2 Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn diện tích tờ giấy màu đỏ … cm2 ? Bài giải Diện tích tờ giấy màu xanh lớn diện tích tờ giấy màu đỏ là: 300 - 280 = 20 ( cm2) Đáp số : 20 cm2 15 Mở cổng thành cứu Công chúa - Thể lệ, luật chơi cách chơi sau: + Ở mỗi cổng thành bị đóng chắn câu hỏi + Để cứu Công chúa bạn phải chọn đáp án mỗi câu hỏi cổng thành mở + Bạn phải trả lời câu hỏi cổng thành cứu Cơng chúa + Nếu bạn chọn sai cổng thành không mở không cứu công chúa Ai cứu tơi với Cổng số Đọc: a cm 2: Xăng- ti- mét vuông b cm 2: Xen- ti- mét vuông c Cả cách đọc Rất Rất tiếc tiếcsai sai rồinhững Cảm ơnrồi c Cả Cách viết đơn vị đo diện tích là: b cm a cm đơn vị đo diện tích dũng sĩ2 tài giỏi b cm đơn vị đo độ dài Cổng số a cm Cổng số c cm2 Rất Rấttiếc tiếcsai sairồi Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng •Xăng-ti-mét vng diện tích hình vng có cạnh dài cm •Xăng-ti-mét vng được viết tắt là: • cm2: xăng-ti-mét vuông cm 19 ... Xăng-ti-mét vng Bài tập 3: Tính ( theo mẫu): Toán Đơn vị đo diện tích Xăng-ti-mét vng Bài tập 3: Tính ( theo mẫu): Mẫu: cm2 + cm2 = cm2 a) 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2 40 cm – 17 cm = 23 cm2 2 cm2... = 23 cm2 2 cm2 x = cm2 b) cm2 x = 24 cm2 32 cm2 : = cm2 Toán Tiết: 140 Đơn vị đo diện tích: Xăng – ti – mét vuông Bài tập Đề : Tờ giấy màu xanh có diện tích 30 0 cm2, tờ giấy màu đỏ có diện tích... diện tích tờ giấy màu đỏ xăng-ti-mét vng? 14 Tốn Tiết: 140 Đơn vị đo diện tích: Xăng – ti – mét vng Bài tập Tóm tắt: Tờ giấy màu xanh có diện tích: 30 0cm2 Tờ giấy màu đỏ có diện tích: 280cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông, Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn