Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂU DƯƠNG LÂN TaiLieu.VN NỘI NỘI DUNG DUNG TRÌNH TRÌNH BÀY BÀY  KIỂM TRA BÀI CŨ  GIỚI THIỆU BÀI MỚI  HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG  CỦNG CỐ BÀI TaiLieu.VN • KIỂM TRA BÀI CŨ 19 x 114 TaiLieu.VN 37 x 222 54 x 324 25 x 150  GIỚI THIỆU BÀI MỚI 18 Xe TaiLieu.VN x = 18 : Khi lấy tích chia cho thừa số ta thừa số TaiLieu.VN = x = 6 : = x = 12 12 : = x = 18 18 : = x = 24 24 : = x = 30 30 : = x = 36 36 : = 6 x = 42 42 : = x = 48 48 : = x = 54 54 : = x 10 = 60 60 : = 10 TaiLieu.VN Nhận xét LUYỆN LUYỆN TẬP TẬP  1)a- Tính nhẩm: Gv tổ chức chơi đố bạn 42 : = : = 24 : = 30 : = 54 : = : = 36 : = 60 : = 10 TaiLieu.VN LUYỆN LUYỆN TẬP TẬP  1) b -Tính nhẩm: Gv tổ chức trò chơi gọi bạn 24 : = 24 = 24 : = x 6 x x = 12 12 : = 12 : = = 54 x = 54 : = : = 54 : = 6 : = TaiLieu.VN Hoạt động cá nhân LUYỆN LUYỆN 2-Bài toán: Một sợi dây đồng dài 48 TẬP cm cắt thành TẬP đoạn nhau.Hỏi đoạn dài xăng-ti-met? Tóm tắt 48 cm ?cm TaiLieu.VN Giải Độ dài đoạn dây là: 48 : = (cm) Đáp số : cm Hoạt động nhóm đơi LUYỆN LUYỆN TẬP TẬP 3-Bài toán: Một sợi dây đồng dài 48 cm cắt thành đoạn nhau, đoạn dài cm Hỏi sợi dài dây đồng cắt thành đoạn? 48 cm 6cm đoạn ? Giải Số đoạn dây đồng là: 48 : = (đoạn) TaiLieu.VN Đáp số : đoạn CỦNG CỦNG CỐ CỐ ĐI TÌM KẾT QUẢ ĐÚNG = = = = = 6: = 12 : = 42 : = 54 : = 0: = 60 : = = TaiLieu.VN = = = = 10 LUYỆN TẬP BẢNG NHÂN VÀ CHIA TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... lấy tích chia cho thừa số ta thừa số TaiLieu.VN = x = 6 : = x = 12 12 : = x = 18 18 : = x = 24 24 : = x = 30 30 : = x = 36 36 : = 6 x = 42 42 : = x = 48 48 : = x = 54 54 : = x 10 = 60 60 : = 10... chơi đố bạn 42 : = : = 24 : = 30 : = 54 : = : = 36 : = 60 : = 10 TaiLieu.VN LUYỆN LUYỆN TẬP TẬP  1) b -Tính nhẩm: Gv tổ chức trò chơi gọi bạn 24 : = 24 = 24 : = x 6 x x = 12 12 : = 12 : = = 54... BÀY BÀY  KIỂM TRA BÀI CŨ  GIỚI THIỆU BÀI MỚI  HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG  CỦNG CỐ BÀI TaiLieu.VN • KIỂM TRA BÀI CŨ 19 x 114 TaiLieu.VN 37 x 22 2 54 x 32 4 25 x 150  GIỚI THIỆU BÀI MỚI 18 Xe TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn