Thực hiện công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã vinh tiền huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2016 2017

89 16 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 11:05

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ NGA Tên đề tài: “THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN VINH TIỀN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ NGA Tên đề tài: “THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN VINH TIỀN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 - 2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 – QLĐĐ - N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập thời gian giúp cho sinh viên củng cố kiến thức học nhà trường, ứng dụng kiến thức vào thực tế Đồng thời nâng cao trình độ chun mơn, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, tạo hành lang vững cho sinh viên trường làm tốt cơng việc giao Để đạt mục tiêu trên, trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Vinh Tiền- huyện Tân Sơn- tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2017” Để hoàn thành khóa luận em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên thầy cô giáo truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường Đặc biệt em xin chân trọng cảm ơn hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo TS.Nguyễn Đức Nhuận, cảm ơn tập thể Cán Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ tận tình cho em suốt thời gian thực tập hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Cũng này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán CTY Cổ phần TNMT Phương Bắc nhiệt tình bảo, tạo điều kiện giúp cho em làm quen với thực tế cung cấp số liệu, tài liệu giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy giáo, cô giáo tất bạn sinh viên để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Ma Thị Nga ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Chú giải BNV Bộ nội vụ BTC Bộ Tài CP – NN Cơng văn Chính Phủ CT - TTg Chỉ thị Thủ tướng ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ - CP Nghị Định Chính phủ QĐ - BTNMT Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường QĐ - TCĐC Quyết định Tổng cục Địa TT - BTNMT Thơng tư Bộ Tài nguyên Môi trường TT - TCĐC Thông tư Tổng cục Địa TTg - CP Thủ tướng Chính phủ TTLT Thông tư liên tịch UBND Uỷ ban nhân dân VPĐKQSD Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng XHCN hội chủ nghĩa iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết cấp GCNQSDĐ loại đất nước đến tháng năm 2014 25 Bảng 2.2: Kết cấp GCNQSDĐ nước đến năm 2016 26 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Vinh Tiền năm 2017 39 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp số hộ gia đình, cá nhân tham gia kê khai cấp GCNQSDĐ xóm thuộc Vinh Tiền năm 2017 48 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp số hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 52 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp số hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 55 Bảng 4.5 Một số ví dụ trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 60 Bảng 4.6 Tổng hợp số hồ sơ cấp GCNQSD xóm thuộc Vinh Tiền năm 2017 62 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 Hình 4.1: Biểu đồ cấu diện tích đất Vinh Tiền năm 2017 41 v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC HÌNH iv PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa việc thực đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.1 Cơ sở khoa học công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.2 Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2 Cơ sở pháp lý công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2.1 Các văn pháp lý Nhà nước liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2.2 Những quy định công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11 2.2.3 Trình tự, thủ tục hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất xã, phường, thị trấn (Chính phủ, Nghị định 43/2014/NĐ-CP) 21 2.3 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước địa bàn tỉnh Phú Thọ 24 vi 2.3.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 24 2.3.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 26 2.3.3 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ 28 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Vinh Tiền- huyện Tân Sơn- tỉnh Phú Thọ 30 3.3.2 Sơ lược công tác quản lý sử dụng đất đai Vinh Tiền 30 3.3.3 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Vinh Tiền 30 3.3.4 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 Vinh Tiền 30 3.3.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc phục 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 31 3.4.1 Nghiên cứu văn pháp luật văn luật 31 3.4.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu 31 3.4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp viết báo cáo 31 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Vinh Tiền- huyện Tân Sơn- tỉnh Phú Thọ 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2.Điều kiện kinh tế 34 vii 4.1.3 Điều kiện hội 35 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội 36 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn Vinh Tiền 37 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 37 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 41 4.2.3 Hiện trạng sở vật chất nhân lực 44 4.3 Thực công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Tỉnh Phú Thọ năm 2017 44 4.3.1 Quy trình cấp GCNQSDĐ địa bàn tỉnh Phú Thọ 44 4.3.2 Kết trình thực cơng tác cấp GCNQSDĐ thôn địa bàn Vinh Tiền năm 2017 47 4.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất Vinh Tiền 66 4.4.1 Thuận lợi 66 4.4.2 Khó khăn 67 4.5 Giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Vinh Tiền 67 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Như biết đất đai tài sản vô quý giá quốc gia, điều kiện để hình thành phát triển đất nước hội ngày phát triển nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng cao, đất đai lại có hạn ngày trở nên quý giá Đặc biệt năm gần đây, sách mở cửa kinh tế Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước dẫn đến việc xây dựng sở hạ tầng diễn ạt, với nhu cầu sử dụng đất đai cho hoạt động nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày phát triển dẫn đến việc giảm đất nông nghiệp ngày mạnh Trong nhu cầu lương thực ngày tăng cao Dân số ngày tăng mà diện tích có hạn Điều làm cho việc phân bổ quỹ đất vào mục đích khác ngày trở nên khó khăn, đất đai sử dụng lãng phí, hiệu nảy sinh nhiều tiêu cực, quan hệ đất đai thay đổi với tốc độ nhanh chóng ngày phức tạp Xuất phát từ yêu cầu thực tế phát triển hội nhập, Đảng Nhà nước quan tâm tới việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Đất đai Luật Đất đai năm 1988 đời trước phát triển không ngừng kinh tế thị trường, năm đưa vào sử dụng bộc lộ nhiều hạn chế công tác quản lý Luật Đất đai năm 1993 đời nhằm khắc phục hạn chế Luật đất đai 1988, 10 năm sửa đổi bổ sung lần vào năm 1998 năm 2001 để đáp ứng yêu cầu phát triển Sự đời Luật Đất đai năm 2003 tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước nắm quỹ đất người sử dụng đất có điều kiện phát huy tối đa tiềm đất để phát triển xóa đói giảm nghèo Luật đất đai 2013, Quốc hội thơng qua ngày 29/11/2013, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 khắc phục, giải tồn tại, hạn chế phát sinh trình thi hành Luật đất đai năm 2003 có tác động sâu rộng đến trị, kinh tế, hội đất nước, thu hút quan tâm rộng rãi nhân dân 66 4.4 Những thuận lợi, khó khăn công tác cấp GCNQSD đất Vinh Tiền Từ thực tế ta thấy công tác cấp GCNQSD đất Vinh Tiền gặp thuận lợi khó khăn sau: 4.4.1 Thuận lợi Công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn Vinh Tiền đạt kết định, góp phần vào phát triển chung toàn huyện, đạt kết do: - Trong q trình triển khai cơng tác cấp GCNQSDĐ nhận quan tâm, đạo sát UBND huyện Tân Sơn, hướng dẫn chun mơn phòng Tài ngun Mơi trường - Do thành lập văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nên công tác quản lý nhà nước đất đai thực thường xuyên, rõ nét Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực triển khai kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành tốt theo yêu cầu đạo cấp - Tồn có hệ thống đồ địa thuận tiện cho việc cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất Bản đồ địa thành lập năm 2012 người dân kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ dễ dàng độ xác cao - Hiện có số trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ nên công tác cấp GCNQSDĐ đẩy mạnh: máy tính hỗ trợ việc quản lý thơng tin đất (tên chủ hộ, số thửa, số tờ đồ, vị trí đất, diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất); nhập thông tin sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp GCNQSDĐ; sử dụng phần mềm Famis để trích lục, trích đo đồ - UBND thường xuyên tập huấn, bồi thường cho đội ngũ công nhân viên chức cán địa để nâng cao phẩm chất trình độ chun mơn cơng tác cấp GCNQSDĐ - UBND thực theo quy chế cửa, thủ tục cấp giấy theo trình tự tiến hành nhanh gọn 67 - Người dân ý thức vai trò việc đăng ký QSD đất cấp GCNQSDĐ thực công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân 4.4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi Vinh Tiền gặp số khó khăn cơng tác cấp GCNQSDĐ như: - Ruộng đất manh mún nhỏ lẻ, nguồn gốc đất khơng rõ ràng - Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ diễn phức tạp mang tính hội, nhiều thời gian, công sức - Nguồn nhân lực có hạn mà cơng việc nhiều nên kéo dài thời gian cấp GCNQSDĐ - Hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐgồm nhiều giấy tờ khác để chứng minh nguồn gốc sử dụng, đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ có nhiều mục cần kê khai gây khó khăn cho người sử dụng đất Do để hoàn thành hồ sơ hợp lệ đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ đơn giản người dân - Một số trường hợp người dân chưa chấp hành theo quy định Luật Đất đai: tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất, vi phạm quy hoạch gây khó khăn cho công tác cấp GCNQSDĐ 4.5 Giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Vinh Tiền Để công tác cấp GCNQSDĐ đẩy mạnh hoàn thiện tương lai em xin mạnh dạn đưa số giải pháp sau: - Đối với hộ xảy tình trạng tranh chấp đất đai phải phối hợp với ban ngành để giải dứt điểm tình trạng tranh chấp, giải thích thoả đáng cho hộ để tiến hành cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất - Những hộ khơng cấp GCNQSDĐ đất có lấn chiếm tiến hành thẩm định lại diện tích, xác định lại phần diện tích lấn chiếm, làm sở cho việc cấp GCNQSDĐ - Cần tuyên truyền phổ biến rộng kiến thức có liên quan đến Luật Đất đai, văn hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định, Thông tư ) cho người dân 68 nhằm nâng cao trình độ hiểu biết người dân nắm rõ thủ tục nơi thực thủ tục cấp GCNQSDĐ, tầm quan trọng GCNQSDĐ - Kiểm tra, rà soát lại hộ chưa cấp GCNQSDĐ địa bàn, hộ cấp trùng để có kế hoạch triển khai hợp lý 69 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác cấp GCNQSD đất nội dung quan trọng công tác quản lý nhà nước đất đai.Do q trình triển khai cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn thực theo quy định Bộ Tài nguyên & Môi trường, quy định UBND tỉnh Phú Thọ UBND huyện Tân Sơn Để đảm bảo cho cơng tác cấp giấytính dân chủ cơng khai, cơng trường hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận niêm yết danh sách công khai UBND xã; riêng trường hợp hộ gia đình, cá nhân khơng đủ điều kiện cấp giấy ngồi việc cơng khai danh sách UBND gửi thơng báo nói rõ lý cho chủ sử dụng đất biết Trong thời gian thực đề tài Vinh Tiền- huyện Tân Sơn- Tỉnh Phú Thọ kết sau: - Tổng số hộ tham gia kê khai xóm 295 hộ với 2519 đất, tổng diện tích kê khai 2.771.131,5 m2 - Tổng số hộ có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ xóm 238 hộ, 267 hồ sơ với 2122 diện tích đủ điều kiên cấp GCNQSDĐ 2.373.510,9 m2 Trong đó:  Đất nông nghiệp ( gồm đất CLN, LUC, LUK, BHK, NTS): 2033 đất với diện tích 404.784,1 m2  Đất phi nông nghiệp (gồm đất ONT, ONT+CLN): 59 đất với diện tích 33.688,6 m2  Đất lâm nghiệp (đất RSX ): 30 đất với diện tích 1.935.038,2 m2 - Tổng số hộ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ xóm 57 hộ với 397 đất diện tích khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 401.083,1 m2 Lý hộ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ chủ yếu tranh chấp, hồ sơ thiếu, lấn chiếm 70 Trong đó:  Đất nơng nghiệp ( gồm đất CLN, LUC, LUK, BHK, NTS): 372 đất với diện tích 97.817,5 m2  Đất phi nông nghiệp (gồm đất ONT, ONT+CLN): 20 đất với diện tích 11.759,5 m2  Đất lâm nghiệp (đất RSX ): đất với diện tích 291.506,1 m2 5.2 Kiến nghị Qua tìm hiểu công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ địa bàn thời gian qua, em mạnh dạn đưa số đề nghị sau: - UBND Vinh Tiền cần tổ chức thông báo, phổ biến, tuyên truyền sách phấp Luật đất đai tới người dân để họ hiểu rõ ý nghĩa công tác đắng kí đất đai cấp GCNQSDĐ - Đối với trường hợp chưa kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ: trường hợp chưa kê khai, đăng ký đất đai cần có biện pháp tun truyền, vận động đồng thời răn đe bắt buộc phải đăng ký cấp giấy Còn hộ thiếu sót tiến hành rà sốt lại để cấp GCNQSDĐ - Thực tốt công tác tra, kiểm tra để tránh trường hợp vi phạm đồng thời giải dứt điểm trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích - Tiến hành giải thắc mắc, kiến nghị nhân dân đất đai, đảm bảo cho người sử dụng đất đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ - Tăng cường cải cách hành chính, hồn thiện chế cửa, xây dựng văn minh công sở để tạo niềm tin cho nhân dân làm thủ tục 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chính phủ (2014), Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thu tền sử dụng đất Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật đất đai 2013 Chính phủ (2007), Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2009), Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chính phủ (2010), Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi Nghị định 198/2004 thu tiền sử dụng đất Chính phủ (2009), Thơng tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Khắc Thái Sơn ( 2007), Bài giảng quản lý Nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Lợi ( 2007), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nxb Lao động 11 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2014 quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 72 12 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/05/2014 UBND tỉnh Phú Thọ quy định bảng giá đất 05 năm (2015- 2019) địa bàn tỉnh Phú Thọ 13 Quyết định số 39/2016/QĐ- UBND UBND tỉnh Phú Thọ : Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 địa bàn tỉnh Phú Thọ 14.UBND Vinh Tiền (2017), thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2017 Ngày 31/12/2017 15 UBND Vinh Tiền (2017), Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2107; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Điều kiện tự nhiên (https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinh Tiền) 16 Wedsite: http://www.gdla.gov.vn PHỤ LỤC Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Cham Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Trịnh Thị Loan 18 103 506,5 NTS Trịnh Thị Loan 18 77 500,3 CLN Phùng Tăng Sinh 18 99 306,9 LUC Phùng Tăng Sinh 18 97 649,1 LUC Phùng Tăng Sinh 19 27 85,4 LUC Dương Chung Sơn 18 34 395,0 BHK Triệu Văn Hưng 13 369,1 ONT Trịnh Duyên Kì 12 92 125,4 ONT Trịnh Văn Xuân 12 89 167,9 ONT Trịnh Văn Xuân 18 69 839,3 LUC Trịnh Văn Xuân 18 54 228,7 LUC Triệu Văn Tư 13 13 158,1 BHK Triệu Văn Tư 13 431,7 ONT+CLN Triệu Đức Việt 88.380,7 RSX Triệu Đức Việt 25 7.527,9 RSX Dương Chung Lợi 13 124 1.030,0 NTS 10 Trịnh Văn Quý 13 73 87,7 LUC 10 Trịnh Văn Quý 12 50 314,5 BHK 11 Trịnh Duyên Hiệp 13 46 78,7 LUC 11 Trịnh Duyên Hiệp 13 23 374,3 LUC 11 Trịnh Duyên Hiệp 13 32 160,0 LUC Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Sặt Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Trịnh Duyên Tơ 11 135 438,8 ONT+CLN Trịnh Duyên Tơ 11 137 141,7 CLN Trịnh Duyên Tơ 11 148 417,2 ONT+CLN Trịnh Duyên Tơ 17 206,3 LUC Nguyễn Văn Can 619,3 BHK Nguyễn Văn Can 138,9 LUK Nguyễn Văn Can 14 100,8 LUK Trịnh Văn Doanh 12 67 253,6 ONT Triệu Sinh Phủ 11 125 127,3 CLN Trịnh Văn Thông 17 16 581,2 ONT+CLN Lương Triều Tiên 2 95.256,5 RSX Lương Triều Tiên 10 61.599,5 RSX Trịnh Duyên Quyền 10 72 388,7 BHK Trịnh Duyên Quyền 37 11.570,4 RSX Dương Kim An 11 67 369,1 ONT Phùng Văn Quản 12 65 894,8 CLN Phùng Văn Quản 12 20 896,0 BHK 10 Triệu Thị Yên 16 38 552,1 BHK 10 Triệu Thị Yên 16 48 284,3 LUC Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Đồng Giang Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Đặng Xuân Hiền 27 104 261,2 BHK Đặng Xuân Hiền 27 106 601,2 NTS Đặng Xuân Hiền 27 112 965,6 BHK Hà Văn Doãn 28 207 684,2 NTS Hà Văn Quyết 22 590,5 ONT+CLN Hà Văn Trưởng 28 28 2.354,1 CLN Hà Văn Trưởng 28 43 515,1 CLN Hà Văn Trưởng 28 235,3 LUC Đinh Công Lặng 29 182 3.482,0 RSX Đinh Công Lặng 29 170 3573,4 CLN Đinh Ngọc Hà 27 549,4 CLN Hà Văn Thuận 28 192 133,2 BHK Hà Văn Thuận 28 209 505,9 LUC Hà Văn Thuận 28 438 1.115,6 CLN Đinh Văn Đạo 28 434 827,6 CLN Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Đồng Thi Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Đặng Văn Kim 34 63 81,1 LUC Đặng Văn Kim 37 346,7 NTS Đặng Văn Kim 37 13 452,8 ONT+CLN Đặng Hồng Nhơ 34 46 544,6 BHK Hà Văn Thiết 38 28 241,8 ONT Hà Văn Thiết 40 315,7 LUC Bàn Văn Ngoan 34 82 377,9 LUC Bàn Văn Ngoan 38 55 176,3 LUC Bàn Văn Ngoan 31 42 2.053,9 LUC Cao Văn Thủy 41 40 697,3 NTS Cao Thị Chung 37 27 672,3 ONT+CLN Đinh Công Tĩnh 77 43.037,8 RSX Đinh Công Tĩnh 88 45.920,5 RSX Đặng Văn Hương 56 127.713,1 RSX Bàn Xuân Hiến 37 58 818,9 CLN Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Mận Gạo Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Đinh Thị Luận 22 33.126,4 RSX Hà Văn Phương 40 87.125,7 RSX Bàn Xuân Hậu 35 70 1.065,9 CLN Bàn Xuân Hậu 35 78 444,4 ONT+CLN Bàn Xuân Hậu 35 56 108,5 LUC Bàn Xuân Hậu 35 57 180,3 LUC Hà Văn Tuyền 35 104 701,6 CLN Đinh Bá Đặng 35 149 217,2 ONT Hà Văn Tâm 32 67 1.198,0 CLN Hà Văn Tâm 35 28 1.253,1 CLN Hà Văn Tâm 35 21 724,4 NTS Hà Văn Tâm 35 29 438,5 NTS Đinh Công Thu 36 290,0 LUC Đinh Công Thu 36 170,0 LUC Đặng Hồng Nghĩa 35 170 190,9 ONT Lê Thị Bình 21 179 663,3 ONT+CLN Lê Thị Bình 35 133,6 LUC Lê Thị Bình 35 132 705,9 LUC 10 Đinh Công Mùi 131 34.122,1 RSX 11 Nguyễn Văn Dũng 32 480,3 NTS 12 Lê Văn Đoàn 25 1.181,1 CLN Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Bương Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Bàn Văn Dương 39 165 247,7 ONT Bàn Văn Dương 39 91 127,2 LUC Bàn Văn Dương 39 109 190,6 LUC Triệu Văn Linh 39 167 475,1 NTS Triệu Văn Linh 39 121 452,0 LUC Triệu Văn Hạnh 42 125 510,5 ONT+CLN Đặng Văn Sáng 42 99 194,4 CLN Đặng Văn Đoàn 39 200 1.021,3 CLN Đặng Văn Đoàn 39 221 220,4 CLN Đặng Hồng Lan 46 23 189,7 LUC Đặng Hồng Lan 46 24 100,8 LUC Lê Đức Xin 42 103 481,0 CLN Lê Đức Xin 39 96 169,6 NTS Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Đồng Khoai Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Đặng Văn Sinh 48 110 253,6 ONT Bàn Minh Đức 49 15 651,3 ONT+CLN Bàn Minh Đức 45 28 231,4 LUC Bàn Minh Đức 45 40 195,3 LUC Triệu Văn Hồng 48 190 149,3 BHK Lê Văn Hiền 44 46 569,9 LUC Lê Văn Hiền 44 63 236,7 LUC Lê Văn Cường 48 30 272,1 ONT Đặng Văn Sơn 49 42 989,0 CLN Đặng Văn Sơn 49 43 731,4 CLN Đặng Văn Đoàn 105 93.746,8 RSX Bàn Xuân Nguyên 45 165 459,0 NTS Bàn Xuân Nguyên 48 10 268,2 NTS Bàn Văn Hòa 48 62 389,4 ONT 10 Lê Văn Tiến 45 101 100,9 LUC 10 Lê Văn Tiến 45 103 80,4 LUC 11 Đặng Văn Tiến 49 28 344,5 BHK 12 Lê Thị Sinh 41 47 28.088,3 RSX 12 Lê Thị Sinh 43 22 135,1 LUC Kết cấp GCNQSDĐ số hộ xóm Khang Lèn Tên người sử dụng đất, STT chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ Thửa đất Diện tích Mục đích sử đồ số số đất (m2) dụng đất Bùi Văn Thắng 16 105 510,1 ONT+CLN Lê Văn Loan 16 112 592,6 ONT+CLN Nguyễn Tạ Phục 30 33 721,0 BHK Nguyễn Tạ Phục 30 34 173,5 BHK Nguyễn Tạ Phục 31 88 3.255,4 CLN Lê Hồng Phong 30 130 445,4 NTS Lê Thế Dục 31 81 129,0 LUC Lê Thế Dục 31 82 95,4 LUC Đặng Thị Thu 23 21 197,0 ONT Lê Thế Hùy 49 77.364,5 RSX Đinh Công Xanh 23 643,7 ONT+CLN Đinh Công Xanh 30 86 166,5 LUC Đinh Công Xanh 30 87 111,6 LUC Đinh Công Vĩnh 129.017,6 RSX 10 Bùi Văn Chung 23 42 369,7 CLN 10 Bùi Văn Chung 23 44 981,1 CLN 11 Bàn Văn Xuân 23 31 589,5 BHK ... NÔNG LÂM MA THỊ NGA Tên đề tài: “THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VINH TIỀN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 - 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 24 2.3.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 26 2.3.3 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện. .. Nguyên em tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Vinh Tiền- huyện Tân Sơn- tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2017 Để hoàn thành khóa luận em xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã vinh tiền huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2016 2017 , Thực hiện công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã vinh tiền huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn