Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

59 24 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 09:24

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LƯU QUANG ĐẠT Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ TÂN TIẾN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LƯU QUANG ĐẠT Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ TÂN TIẾN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 – QLĐĐ – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Ngô Thị Hồng Gấm Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian quan trọng trình đào tạo kỹ sư trường đại học nhằm học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn Được trí Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo vẽ, thành lập đồ địa tờ số Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Tp Nội Trong trình nghiên cứu viết khóa luận em nhận quan tâm, hướng dẫn nhiều tập thể cá nhân trường Trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thầy cô giáo Khoa Quản Lý Tài Nguyên người truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu thời gian học tập trường Đồng thời em xin cảm ơn cô chú, anh chị cán Công ty TNHH tài nguyên môi trường Gia Linh tạo điều kiện giúp đỡ em trình nghiên cứu giúp em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS Ngô Thị Hồng Gấm giảng viên Khoa Quản Lý Tài Nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu đề tài Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người động viên giúp đỡ em hoàn thành việc học tập nghiên cứu năm học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Lưu Quang Đạt ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt vài thơng số phân mảnh đồ 10 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 14 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Tân Tiến năm 2016 34 Bảng 4.2: Tọa Độ Điểm Lưới 36 Bảng 4.3: Kết số đo điểm chi tiết Tân Tiến 37 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mơ Lưới chiếu Gauss – Kruger Hình 2.2: Mô Phép chiếu UTM Hình 2.3: đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 12 Hình 2.4: Phần mềm xử lý số liệu đo vẽ chi tiết DPSurvey 16 Hình 2.5: đồ cấu tạo máy tồn đạc điện tử 16 Hình 2.6: Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 17 Hình 3.1: đồ lưới khống chế đo vẽ Tân Tiến 27 Hình 3.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 29 Hình 4.1: Mơ tả vị trí địa Tân Tiến 30 Hình 4.2: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 38 Hình 4.3: Q trình xử lí số liệu 38 Hình 4.4: Số liệu điểm đo sau tính tốn tọa độ 38 Hình 4.5: Nhập trị đo Famis 39 Hình 4.6: Xuất điểm chi tiết gồm có tâm điểm số thứ tự điểm 39 Hình 4.7: Một góc tờ đồ q trình nối 40 Hình 4.8: Màn hình cài đặt thơng số tìm sửa lỗi tự động 41 Hình 4.9: Thửa đất sau tạo tâm 42 Hình 4.10: Thao tác đánh số tự động 43 Hình 4.11: Vẽ nhãn 44 Hình 4.12: Giao diện tạo khung đồ 45 Hình 4.13: Tờ đồ địa số sau biên tập hoàn chỉnh 45 Hình 4.14: Giao diện in Microstation 46 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường TT Thông QĐ Quyết định UBND Ủy Ban Nhân Dân UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Th.s Thạc Sĩ GCNQSD Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất BĐĐC Bản đồ địa v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Cơ sở pháp lý 10 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa 11 2.3.1 Các phương pháp thành lập đồ địa 11 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 12 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 12 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 12 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 13 vi 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 14 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 15 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 15 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 16 2.6 Một số phần mềm tin học sử dụng biên tập đồ địa 18 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 18 2.6.2 Phần mềm Famis 19 2.6.3 Phần mềm thành lập đồ địa - TMV.Map (eMap) 23 2.7 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai xây dựng đồ địa Việt Nam 24 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế hội Tân Tiến 26 3.3.2 Thành Lập lưới khống chế đo vẽ 27 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa số Tân Tiến từ số liệu đo chi tiết 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 30 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Tân Tiến 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 31 4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Tân Tiến 33 4.2 Thành lập lưới khống chế 36 4.2.1 Hệ thống lưới khống chế đo vẽ có khu đo 36 vii 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ đồ địa phần mềm DPSurvey, Microstation, Famis phần mềm Emap 36 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 36 4.3.2 Xử lý số liệu 37 4.3.3 Nhập số liệu đo 39 4.3.4 Hiển thị sửa chữa số liệu đo 39 4.3.5 Thành lập vẽ 40 4.3.6 Kết nối với sở liệu đồ 40 4.3.7 Sửa lỗi 40 4.3.8 Chia mảnh đồ 42 4.3.9 Biên tập mảnh đồ địa số 42 4.3.10 Kiểm tra kết đo 46 4.4 In đồ 46 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, thành phần thiếu quốc gia, phát triển mạnh mẽ kinh tế - hội, việc tăng qui mơ dân số, q trình thị hố nhanh đòi hỏi nhà nước phải quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất Bởi vậy, việc sử dụng tờ đồ địa cơng tác quản lý vơ quan trọng Bản đồ địa đồ chuyên ngành đất đai chuyên cung cấp thông tin khơng gian thuộc tính đất, phục vụ thống quản lý nhà nước đất đai BĐĐC sở phục vụ cho nhiều công tác chuyên ngành như: lập hoàn thiện hồ địa chính, đăng ký đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định giá đất Chính vậy, việc xây dựng đồ địa nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp thiết cơng tác quản lý nhà nước đất đai Ngày nay, Công nghệ tin học trở thành công cụ phổ biến, rộng rãi Đảng nhà nước khuyến khích áp dụng vào hầu hết lĩnh vực, nhằm thay dần phương pháp thủ công hiệu Công tác quản lý đất đai Việt Nam bước tiến tới xây dựng hệ thống thông tin đất đai khoa học, dụng tiện xác Việc xây dựng đồ địa từ phần mềm đại phần quan trọng việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai Hiện nay, có nhiều phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai nói chung thành lập đồ địa nói riêng đời ứng dụng rộng rãi như: Mapinfo, Autocard, Microstation, TMV, Vietmapxm, Famis… Trong đó, phần mềm Microstation có nhiều ưu lĩnh vực xây dựng môi trường đồ 36 4.2 Thành lập lưới khống chế 4.2.1 Hệ thống lưới khống chế đo vẽ có khu đo + Lưới khống chế đo vẽ thành lập nhằm tăng dày thêm điểm tọa độ khu đo, đảm bảo đủ điểm trạm đo phục vụ đo vẽ chi tiết đồ + Lưới khống chế đo vẽ thành lập nhằm tăng dày thêm điểm tọa độ khu đo, đảm bảo đủ điểm trạm đo phục vụ đo vẽ chi tiết đồ Bảng 4.2: Tọa Độ Điểm Lưới Số TT Tên điểm Tọa Độ Độ Cao X(m) Y(m) h(m) TT-29 2309505.611 563723.626 16.552 TT-28 2309596.958 563514.104 10.432 TT-27 2309652.659 563385.515 9.741 TT-58 2309751.264 563326.991 7.979 TT-57 2309765.082 563204.290 7.948 TT-72 2309831.464 563083.925 9.109 TT-73 2309986.202 563125.612 7.699 TT-74 2310051.465 563230.389 7.692 TT-78 2310050.399 563294.597 8.49 … … … … … (Nguồn: Công ty Tài Nguyên Môi Trường Gia Linh) 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ đồ địa phần mềm DPSurvey, Microstation, Famis phần mềm Emap 4.3.1 Đo vẽ chi tiết - Sau xác định ranh giới hành chính, ranh giới đất (đánh mốc sơn), từ mốc địa chính, điểm lưới kinh vĩ ta tiến hành sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 230 để đo chi tiết ranh giới đất, công trình xây dựng đất 37 + Đo vẽ đất, cơng trình đất nhà + Đo vẽ thể hệ thống giao thông: Đo vẽ lòng mép đường + Đo vẽ thể hệ thống thủy văn như: lòng mương, mép nước + Đo vẽ vật cố định: cầu, cống, cột điện hướng đường dây + Trong trình đo vẽ, ta kết hợp vẽ họa, lấy thông tin đất, tên địa danh ghi để tránh nhầm lẫn lúc biên tập đồ Bảng 4.3: Kết số đo điểm chi tiết Tân Tiến Điểm đứng máy: TT-23 Người đo: Lưu Quang Đạt Điểm định hướng: TT-22 Chiều cao máy: 1.4 m Chiều cao STT Khoảng cách (m) Góc 196.853 359.5958 1.4 74.156 359.4005 1.4 75.359 355.4548 1.4 63.671 359.2239 1.4 62.662 354.5908 1.4 50.014 359.2235 1.4 39.557 350.5623 1.4 gương (m) (Nguồn: Công ty Tài Nguyên Môi Trường Gia Linh) 4.3.2 Xử lý số liệu Sau hồn thành cơng tác ngoại nghiệp, tiến hành hoàn chỉnh số liệu nhập số liệu vào máy tính tiến hành biên tập thành lập đồ địa Q trình tiến hành sau: - Cấu trúc File liệu từ máy đo điện tử Sau số liệu trút từ sổ đo điện tử sang máy vi tính phần mềm DPSurvey 2.8, t có file số liệu đo 38 Cấu trúc file có dạng sau: Hình 4.2: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử Sử dụng tiện ích : Xử lý số liệu đo vẽ chi tiết DPSurvey ta tính tốn tọa độ XHY điểm đo thông qua số liệu đo đạc số liệu điểm gốc Hình 4.3: Quá trình xử lí số liệu Sau xử lý số liệu điểm chi tiết, tiến hành ghi lại tọa độ điểm đo thành file có txt để đưa điểm đo lên vẽ Hình 4.4: Số liệu điểm đo sau tính tốn tọa độ 39 4.3.3 Nhập số liệu đo Ta tiến hành triển điểm lên vẽ Khởi động Microstation, tạo file vẽ chọn (Select) file chuẩn có đầy đủ thông số cài đặt, gọi ứng dụng Famis > Nạp trị đo - Làm việc với: sở liệu trị đo/Nhập số liệu/Import/ Tìm đường dẫn đến file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ : Hình 4.5: Nhập trị đo Famis Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có txt ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 4.3.4 Hiển thị sửa chữa số liệu đo Để biết thứ tự điểm ta làm sau: Cơ sở liệu trị đo/Hiển thị/Tạo mô tả trị đo /chọn thông số hiển thị Hình 4.6: X́t điểm chi tiết gồm có tâm điểm số thứ tự điểm 40 4.3.5 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ hoạ sử dụng cơng cụ tích hợp chuẩn lớp main DC để nối điểm đo chi tiết.Lần lượt thực công việc nối điểm theo vẽ hoạ tờ đồ khu vực Tân Tiến, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo Hình 4.7: Một góc tờ đồ trình nối 4.3.6 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích phần mềm ta phải tạo topology 4.3.7 Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( không gian ) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình 41 dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.8: Màn hình cài đặt thơng số tìm sửa lỗi tự động Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng 42 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dài đối tượng, cắt đối tượng 4.3.8 Chia mảnh đồ Bản đồ địa phân mảnh theo nguyên tắc mảnh đồ địa gốc thành lập mảnh đồ địa chính, hình thể đất lấy trọn thửa, kích thước khung đồ địa là: 60cm x 70cm.Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ menu Cơ sở liệu đồ / Bản đồ địa / Tạo đồ địa Ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh 4.3.9 Biên tập mảnh đồ địa số a Tạo vùng Từ menu Cơ sở liệu đồ /Tạo Topology / Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào: Cơ sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Hình 4.9: Thửa đất sau tạo tâm 43 b Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ / đồ địa /đánh số tự động -> hộp thoại đánh số tự động Hình 4.10: Thao tác đánh số tự động Sau chọn thông số Ấn vào trường “Đánh số thửa” Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải c Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, sau gán xong lớp thông tin ta kết nối với sở liệu đồ 44 c Vẽ, sửa bảng nhãn * Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Hình 4.11: Vẽ nhãn * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ 45 d Tạo khung đồ địa Từ menu Cơ sở liệu đồ / Bản đồ địa / Tạo khung đồ/ -> Điền, điều chỉnh thông số hộp thoại Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN MT ban hành Hình 4.12: Giao diện tạo khung đồ Hình 4.13: Tờ đồ địa số sau biên tập hồn chỉnh 46 4.3.10 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, in thử đồ tiến hành kiểm tra lần mức độ xác đồ so với thực địa Tìm khả nghi có sai sót hình thể, diện tích, chủ sử dụng, mụch đích sử dụng, sai số chỉnh lý chúng Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4 In đồ Theo quy phạm Bộ Tài ngun & Mơi trường thuộc tính đối tượng định nghĩa vẽ Vì thế, đồ in trực tiếp từ file dgn Cụ thể, bước tiến hành in file đồ tiến hành sau: - Trên hình Microstation, chọn lệnh in cách vào File, chọn Print nhấn tổ hợp phím Ctr+P bàn phím Trên hình xuất giao diện cho phép thực lựa chọn sau: Hình 4.14: Giao diện in Microstation Trên giao diện ta lựa chọn: - Xem trước in: Ấn Preview Refesh ( ) - Giới hạn in: Vào Entity/Fence - Chọn giấy in: Ấn Page setup ( ) - Xác định tỷ lệ in: Ấn chọn Plot Layout xác định tỷ lệ in hộp 47 Scale to: m:cm - Bỏ chế độ in đường bao cách chọn Plot Option/bỏ chọn Fence boundary Plot border * In đồ Chọn biểu tượng Plot ( Plot để tiến hành in ) giao diện in vào File, chọn 48 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở phát huy mặt tích cực hạn chế tối đa khó khăn q trình thực đề tài: “Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc đo vẽ, thành lập đồ địa tờ số Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Nội” đạt số kết sau: + Về điều kiện tự nhiên kinh tế - hội trạng sử dụng đất : Tân Tiến có hệ thống sở hạ tầng phát triển hoàn chỉnh thuận lợi lớn để phát triển kinh tế hội Tuy địa hình có nhiều gò đồi gây khó khăn cơng tác đo đạc + Về Hệ thống lưới khống chế đo vẽ: Lưới gồm điểm địa 213 điểm lưới có độ xác tương đối cao, trải toàn thuận lợi cho việc phát triển trạm đo chi tiết + Về công tác đo vẽ, thành lập đồ địa chính: - Nắm bắt quy trình thành lập đồ địa phương pháp toàn đạc điện tử Sử dụng thành thạo máy toàn đạc để đo điểm chi tiết - Bản mô tả xác định ranh giới, mốc giới đất, sổ nhật ký trạm đo lập mẫu, quy định, có đầy đủ chữ ký xác nhận, đồng ý chủ sử dụng cấp có liên quan - Tổng số tờ đồ địa Tân Tiến 86 tờ Trong có 36 tờ đồ tỷ lệ 1:1000 Sử dụng phần mềm DPSurvey, Microstation, FAMIS thành lập mảnh đồ địa số tỷ lệ 1:1000 Tân Tiến , huyện Chương Mỹ, Tp Nội từ số liệu đo chi tiết Tờ đồ địa số thể 265 đất, in tờ đồ giấy, đảm bảo độ xác đáp ứng tiêu kĩ thuật quy định phạm vi hành tài nguyên môi trường 49 5.2 Kiến nghị - Trang bị hệ thống máy móc đại đơi với đội ngũ cán có trình độ chuyên môn cao để vận hành chúng - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật viên, cán địa nhằm sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước - Trong phạm vi đề tài, tơi có ý kiến nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên cấp, ngành tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chun mơn kiến thức tin học vào công tác thành lập đồ quản lý Nhà nước đất đai 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài nguyên Môi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Nội Cơng ty tài ngun mơi trường Gia Linh, Báo cáo tổng kết kỹ thuật Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Nội Luật Đất đai Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử Thơng số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đồ địa Tổng cục địa chính, hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb 10 Thông số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng năm 2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính” 11 Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 12 Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 ... Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo vẽ, thành lập đồ địa tờ số xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào... tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử đo vẽ, thành lập đồ địa tờ số xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội Trong trình nghiên cứu viết khóa luận. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LƯU QUANG ĐẠT Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ XÃ TÂN TIẾN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tờ số 5 xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn