Đề cương chi tiết Kinh tế môi trường HVTC

24 41 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 01:47

đề cương chi tiết và đầy đủ môn kinh tế môi trường theo chương trình của Học viện Tài Chính by Meowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG CÂU 1: Các đặc trưng môi trường + Khái niệm: Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn phát triển người sinh vật + Các đặc trưng mơi trường: (4) (1) Mơi trường có cấu trúc phức tạp: - Môi trường bao gồm nhiều yếu tố cấu thành khác - Mỗi yếu tố cấu thành cấu tạo nhiều thành phần khác nhau, thành phần cấu tạo có nguồn gốc, chất khác nhau, bị chi phố qui luật khác mối quan hệ tương tác, đa chiều => Tạo nên tính thống hệ, giúp hệ tồn phát triển - Môi trường biến động không ngừng, cần thay đổi nhỏ yếu tố môi trường làm ảnh hưởng tới yếu tố khác - Ý nghĩa: • Cho thấy hệ mơi trường có phân hóa sâu sắc theo khồn gian thời gian Vì vậy, muốn khai thác, sử dụng mơi trường cách hợp lý hiệu phải xuất phát từ đặc điểm, cấu trúc hệ mơi trường • Cho thấy tính biểu tính cấu trúc phản ứng dây chuyền Vì vậy, khai thác, sử dụng mơi trường phải đảm bảo trì mối liên kết thành phần mơi trường (2) Mơi trường có tính động: - Các thành phần hệ thống môi trường vận động phát triển không ngừng trạng thái cân động Do thay đổi cấu trúc hệ làm cho hệ lệch khỏi trạng thái cân cũ để thiết lập trạng thái cân - Ví dụ: Sinh vật từ môi trường sống nước chuyển sang môi trường cạn Khi gặp hạn hán SV phải thay đổi điều kiện sống để thích ứng, tồn vs môi trường cạn - Ý nghĩa: Giúp người nắm vững qui luật môi trường để vận dụng qui luật tác động vào môi trường theo hướng có lợi cho người, vừa đảm bảo hiệu mơi trường (3) Mơi trường có tính mở: - Mơi trường nhạy cảm với biến động bên ngồi, mơi trường có liên kết chặt chẽ thành phần mang tính chất khép kín tạo độc lập với môi trường - - Ở thời điểm có xâm nhập nguồn lượng vật chất đồng thời có thất thoát, lượng vật chất khác => làm cho môi trường thay đổi trạng thái cân Ý nghĩa: • Giúp trì cải thiện cấu thành phần môi trường theo hướng có lợi cho phát triển bên hệ mơi trường tương lai • Cho thấy vấn đề mơi trường giải tốt có hợp tác vùng, quốc gia khu vực giới (4) Mơi trường có khả tự tổ chức điều chỉnh: - Tự tổ chức điều chỉnh khả vượt trội hệ thống có cấu trúc tốt, tổ chức khoa học linh hoạt, hoạt động hiệu không cần can thiệp từ bên ngồi - Mơi trường tự thay đổi mà khơng cần có tác động - Tuy nhiên, khả tự tổ chức, điều chỉnh hệ mơi trường có giới hạn - Ý nghĩa: • Qui định mức độ, phạm vi tác động người vào môi trường nhằm trì khả tự phục hồi tài nguyên tái tạo, trì khả tự làm môi trường + Con người không can thiệp thô bạo vào Tự nhiên - Khai thác sử dụng TNTN ngưỡng cho phép hợp lí, hiệu - Tuân theo qui luật tự nhiên - Nếu người khai thác bừa bãi, không tuân theo qui luật tự nhiên, khơng khai thác có khoa học => làm khả tự tổ chức điều chỉnh môi trường, làm nghèo kiệt thành phần hữu ích mơi trường Câu 2: Trình bày chức môi trường: (1) Tạo không gian sống: - Trong hoạt động sống người cần có khơng gian sống với đặc trưng qui mô, chất lượng cho phép, đảm bảo người sinh sống - Cần có mặt để xây dựng khơng gian sống phục vụ cho trình sản xuất, hoạt động Kinh tế, phát triển => Có trình phát triển KT-XH diễn thuận lợi (2) Môi trường cung cấp TNTN: - Phục vụ nhu cầu thiết yếu người Khơng khí, nguồn thức ăn, tài nguyên nước để phục vụ sinh hoạt - Phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển: • Khống sản cho ngành cơng nghiệp • Ngun vật liêu: phục vụ sx nông nghiệp, công nghiệp xây dựng • Đất đai: trồng trọt, cung cấp không gian để sx, thủy hải sản, nước khí hâu đất đai phục vụ cho nông nghiệp, núi non cối phục vụ cho ngành du lịch… - - Thực trạng việc sử dụng tài nguyên TN: Đang trạng thái khan • Trữ lượng TNTN có hạn • Khai thác q mức, khơng có kế hoạch phù hợp=> Cạn kiệt số loài tuyệt chủng Giải pháp: • Có kế hoạch khai thác sử dụng tài nguyên, thiên nhiên cách hợp lí hiệu • Biết tiết kiệm nguồn TNTN, sử dụng hợp lí để phát triển kinh tế bền vững, ổn định (3) Môi trường nơi chứa đựng, hấp thụ, trung hòa chất độc thải: - Nguồn gốc chất thải: • Hoạt động sinh hoạt tạo chất thải sinh hoạt • Hoạt động sản xuất: chất thải cơng nghiệp, nơng nghiệp - dạng bản: • Chất thải rắn: loại khó phân hủy • Chất thải lỏng • Chất thải khí - Khả chứa đựng, hấp thụ, trung hòa chất thải mơi trường có giới hạn - ĐK đảm bảo: • W< A mơi trường hấp thụ trung hòa W Lượng chất thải vào môi trường A Khả hấp thụ mơi trường • W>A mơi trường khơng hấp thụ trung hòa Cả chức quan trọng Bảo vệ mơi trường bảo vệ chức môi trường Câu 3: Điều kiện cân sinh thái môi trường - Khái niệm: Hệ sinh thái hệ thống loài sinh vật sống chung phát triển môi trường định tương tác lẫn với mơi trường (dưới nước, cạn, rừng ngập mặn) - Cân sinh thái: trạng thái ổn định tự nhiên hệ sinh thái, hướng tới thích nghi cao sv với điều kiện sống mơi trường - Điều kiện cân sinh thái: • ĐK cần: phải trì dc cân thành phần cấu trúc hệ sinh thái Từ tạo trạng thái CB thể-mơi trường hệ sinh thái • ĐK đủ: Khi hệ sinh thái có cân thể-môi trường thành phần hệ, thành phần hữu sinh phải có thích nghi sinh thái đối vs môi trường Câu 4:Tác động phát triển với môi trường  Khái niệm: Môi trường: Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn phát triển người sinh vật • Phát triển: trình nâng cao đời sống vật chất tinh thần người cách nâng cao sản xuất, tăng cường… hoạt động văn hóa xã hội  Tác động phát triển với môi trường (3) Khai thác sử dụng tài nguyên - Là vấn đề tất yếu, sở tảng phát triển người - Thực trạng việc khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên • Con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên thành phần môi trường cách mức dẫn tới nguy cạn kiệt nguồn TNTN biến số loại tài ngun TN • Ví dụ Tài ngun nước: Sd cho sinh hoạt, múc tiêu thụ 110l/ ng/ngày Mỗi ngày giới dùng xấp xỉ 800 tỉ l nước tương đương 800 tỉ m3 nước => Dự đốn tới năm 2025 có tỉ người giới bị thiếu nước • TN rừng: giới nay, 80 % tài nguyên rừng bị mất, VN 80% rừng ngập mặn bị phá hủy để ni tơm xuất • TN đất: giới có khoảng 12 triệu đất bị thối hóa sa mạc hóa • TN sinh vật: Hiện 1/3 lồi SV bị tuyệt chủng • Dân số ngày tăng => nhu cầu sử dụng tài nguyên TN ngày cao Nguy cạn kiệt nguồn tài ngun thiên nhiên, suy thối xuống cấp mơi trường ngày cao - Giải pháp: • Phải có kế hoạch sử dụng, khai thác TNTN cách hợp lí, hiệu • Có cơng tác bảo tồn, tái tạo TNTN Đặc biệt TNTN có khả tái sinh • Thải chất thải vào môi trường - Mọi hoạt động sống sinh hoạt, sản xuất người tất trình - - sản xuất tạo chất thải Theo định luật bảo toàn vật chất lượng, sử dụng TNTN tạo nhiêu chất thải Chất thải môi trường ngày nhiều khó phân hủy, chất thải rắn Ví dụ: Chất thải q trình sản xuất thuốc trừ sâu Khó phá hủy gồm hợp chất hữu có mạch vòng khó phân hủy gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường Chất thải qt sinh hoạt Túi nilon Chất thải y tế Bản chất việc đưa chất thải vào môi trường: đưa vào mơi trường loại chất thải xấu, khơng giá trị hữu ích, mà lại ảnh hưởng xấu tới thành phần khác môi trường Nếu w>a gây ô nhiễm môi trường làm suy giảm, triệt tiêu chức thứ môi trường Giải pháp • Phân loại rác: rác tái chế sư dụng: làm sản phẩm khác, thu mua để sản xuất • Sử dụng đầu q trình sản xuất trc biến thành đầu vào qt sx khác Mô hình VAC Rác thải hữu cơ: Tiến hành chơn lấp + Ưu tiên sử dụng sp thân thiện với môi trường + Áp dụng khoa học công nghiệp việc sử lí chất thải Tác động trực tiếp tới tổng thể mơi trường Theo chiều: Tích cực tiêu cực - Tích cực • Trồng caay phủ xanh đất trống đồi trọc cải tạo hệ sinh thái rừng • Cải tạo vùng đất khơ cằn thành vùng đất có khả phát triển, canh tác - Tiêu cực • Phá rừng, san đồi, lấp ao hồ để xây dựng khu công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà • q trình cn hóa đại hóa, thị hóa son hành vs qtrinh phát triển gây tác động nguy hại vs môi trường - Giải pháp • Chưa có giải pháp thiết thực cụ thẻ nào, khuyến khích phát huy nhữn tác đơng tích cực ngăn chặn hành vi tác động tiêu cự tới môi trường Câu 5: Mối quan hệ môi trường Phát triển  Khái niệm: - Khái niệm môi trường: Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn phát triển người sinh vật - Kn phát triển: trình nâng cao đời sống vật chất tinh thần người cách nâng cao sản xuất, tăng cường hoạt động văn hóa xã hội  MQH môi trường phát triển: Về hình thức: MQH qua lại, chặt chẽ, thường xuyên lâu dài - Tác động môi trường tới phát triển: Môi trường tiền đề, nguồn lực cho phát triển • Mơi trường ảnh hưởng tới loại hình, qui mơ, cấu phát triển => diện nguồn tài nguyên thiên nhiên tiền đề cho việc lựa chọn loại hình sx • Tuy nhiên, mơi trường gây cản trở trình phát triển (các tượng thời tiết bất thường, thiên tai,…) - Tác động PT tới môi trường: Phát triển nhân tố việc khai thác, sử dụng, tác động làm biến đổi mơi trường - Tích cực: • Thơng qua khai thác sử dụng tài nguyên TN phát triển tôn vinh giá trị thực tế môi trường thơng qua việc tạo sản phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu người phát triển biến TNTN thành tài sản quí báu mà thiên nhiên ban tặng cho người • phát triển làm cho tài nguyên TN ngày giàu có, đa dạng phong phú thơng qua việc tìm kiếm tài ngun thiên nhiên áp dụng khoa học công nghệ Tiêu cực: • Làm nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường, biến chất thành phần Mơi trường • Cạn kiệt, suy giảm nguồn tntn, +> biến số nguồn tài nguyên thiên nhiên • - Về nội dung: MQH ngày phát triển mạnh mẽ, phức tạp sâu sắc mở rộng: - Môi trường ngày có ý nghĩa nhiều phát triển: Vì thành phần mơi trường, số loại hình tài nguyên, số lượng loại tài nguyên người khai thác, sử dụng ngày tăng - Ngược lại, tác động phát triển đến môi trường ngày mạnh mẽ cường độ, phức tạp, sâu sắc tính chất ngày mở rộng qui mơ • Nhờ có q trình phát triển mà nguồn TNTN phát ra, nhiều tính chất cơng dụng TNTN thành phần phát hiện, gia tăng tiềm kinh tế mơi trường • Nhờ có phát triển khoa học công nghệ, nhiều nguồn nhiên vật liệu thô dễ khai thác thác chế biến Ví dụ Trước VN sản xuất dầu thô, nhờ phát triển khoa học công nghiệp mà sx dầu tinh • Phế liệu, phụ liệu tái chế sử dụng • Với qui mô khai thác ngày tăng, sản lượng ngày lớn: Trước khai thác bề mặt khai thác sâu lòng đất, khai thác vùng xa xôi… Để tận dụng triệt để nguồn tài nguyên Thiên nhiên mà thiên nhiên ban tặng cho người => Tác động phát triển tới môi trường ngày mạnh mẽ, mở rộng vs cường độ cao => Kết luận: MQH môi trường phát triển mqh đánh đổi, để dung hòa mqh cần phải có chiến lược phát triển nhằm đạt mục tiêu kinh tế, mục tiêu mơi trường => phát triển bền vững Câu 6: Lý thuyết độ dân số Liên hệ thực tiễn dân số việc khai thác tài nguyên TN bảo vệ mơi trường VN Theo lí thuyết độ dân số quốc gia trải qua giai đoạn:  Giai đoạn 1: Thời kì trước cách mạng cơng nghiệp - Tỉ lệ sinh tỉ lệ tử cao nhiên tỉ lệ sinh cao chút - Gia tăng dân số mức thấp, tương đối ổn định tạo cân lãng phí (sinh nhiều, tử nhiều) - Tác động tới môi trường: Tăng theo qui mô chưa có biến đổi làm ảnh hưởng nhiều tới chất lượng mơi trường  Giai đoạn Thời kì cách mạng công nghiệp: - Đời sống xã hội gia tăng, tỉ lệ sinh tăng đột biến, tỉ lệ tử giảm tỉ lệ trẻ nuôi - cao Tuổi thọ ngày tăng Gia tăng dân số cách nhanh chóng  Bùng dân số  Dân số gia tăng, chất lượng cs nâng cao, sản xuất phát triển, việc đẩy mạnh khai thác dụng tài nguyên TN, gia tăng chất thải vào môi trường  Đây thời kì dân số có ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường  Giai đoạn 3: Thời kì sau cách mạng cơng nghiệp - Do ảnh hưởng tiến trình cơng nghiệp hóa, điều kiện kinh tế -Xh cải thiện nên - tuôi thọ người tb cao, tỉ lệ tử thấp đồng thời nhờ có can thiệp phủ phát triển nhận thức người dân vấn đề dân số gia đình : Gia tăng Dân số tự nhiên khơng tăng mà có xu hướng giảm => trạng thái ổn định với tiết kiệm Áp lực dân số tới môi trường giải nhờ công nghệ đại thu gom xử lí chất thải  Kết luận  Theo trình cơng nghiệp, dân số quốc gia tất yếu từ trạng thái cb lãng phí sang trạng thái cân tiết kiệm tương ứng với giai đoạn có giai đoạn mà dân số có tác động xấu tới mơi trường chen vào giai đoạn bùng nổ dân số hoạt động tăng cường khai thác TNTN làm suy thối mơi trường  VN cuối giai đoạn Câu 7: Tác động gia tăng dân số nhanh tới khai thác sử dụng tài nguyên TN bảo vệ môi trường  Tác động môi trường gia tăng dân số mô tả qua công thức tổng quát sau: I = P A T - Trong đó: I - Cường độ tác động dân số đến môi trường P - Qui mô dân số A - Mức tiêu thụ tài nguyên đầu người T - Công nghệ (quyết định mức độ tác động đến môi trường đơn vị tài nguyên tiêu thụ) - Kết luận: • Cường độ tác động dân số đến mơi trường tính tồn giới sau: - Các nước phát triển đóng góp chủ yếu yếu tố P T - Trong nước phát triển đóng góp chủ yếu vào yếu tố A • Còn quốc gia, giai đoạn phát triển không dài: - A T có thay đổi khơng lớn, tác động dân số môi trường chịu chi phối lớn P, làm cho gia tăng dân số nhanh trở thành tác nhân gây ảnh hưởng nặng nề đến TNTN MT  Hậu gia tăng dân số nhanh - Gây sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên khai thác mức nguồn tài nguyên thiên nhiên - Tạo nguồn thải tập trung vượt khả tự hấp thụ, trung hòa mơi trường  Giải pháp đảm bảo gia tăng dân số hợp lý: - Mức gia tăng dân số hợp lí - Phân bố lại dân cư sử dụng hợp lí lao động - Lồng ghép vấn đề dân số & môi trường với sách phát triển KT – XH Câu 8: Quan điểm giải pháp phát triển bền vững?  Khái niệm: Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu hệ mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến xã hội bảo vệ môi trường”  Quan điểm phát triển bền vững: (1) Tôn trọng qui luật tự nhiên: Con người gắn liền với môi trường sống ln chịu tác động qui luật tự nhiên (là qui luật tồn khách quan không phụ thuộc vào ý chí người như: Trái đất quay quanh mặt trời - Ý nghĩa: • Nếu tôn trọng qui luật tự nhiên, hướng tự nhiên phát triển theo hướng có lợi cho người • Nếu khơng nhận thức bị tự nhiên “ trả thù” - Giải pháp: Để đẩm bảo phát triển bền vững người cần • Nắm vững đc qui luật tự nhiên • Lựa theo qui luật tự nhiên để khai thác sử dùng, tác động vào môi trường cách phù hợp • Ví dụ: MQH đất rừng nước: rừng phủ xanh tới mùa mưa hạn chế xói mờn, rửa trơi… (2) Tiết kiệm khai thác sử dụng nguồn tài nguyên TN thành phần môi trường - Tiết kiệm không lãng phí sử dụng cách hợp lí khơn ngoan - Phải tiết kiệm • Trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khan • Việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên TN người q mức, khơng có kế hoạch • Nhiều tài ngun TN khơng có khả tái sinh - Biên pháp • Có cơng tác đánh giá nguồn lực có để xác định thành phần khai thác • Điều tra phân tích đánh giá tài nguyên thiên nhiên Về + trữ lượng + qui mô tài nguyên TN + Phần sử dụng cách hiệu + Phần tận thu + phần cần giữ lại cho mai sau • Có quản lí chặt chẽ tài ngun TN Nhà nước phải có hệ thống pháp luật đầy đủ, hồn chỉnh hiệu có tính thực thi cao - Liên hệ • VN việc khai thác tài nguyên TN có nhiều văn liên quan quan quản lí có hệ thơng pháp luật hồn chỉnh mặt thực chưa có tính thực thi cao • Vẫn tồn tình trang khai thác trái phép mức sử dụng TNTN bừa bãi khơng có kế hoạch • Việc quản lí tài ngun thiên nhiên nước ta cần có kế hoạch quản lí chặt chẽ • Cần áp dụng khoa học công nghệ khai thác sử dụng tài nguyên TN để làm giảm hao phí q trình khai thác - (3) Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật cơng nghệ vào q trình sử dụng chế biến TN thiên nhiên - Việc tổng hợp, triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trường hướng tới mơ hình khép kín Ví dụ Mơ hình VAC, nhà máy sản xuất xăng sinh học - Sử dụng nguồn tài nguyên TN thay thế: ưu tiên sử dụng tài nguyên vô hạn thân thiện vs môi trường Ví dụ: Sử dụng sợi cáp quang thay day đồng: Truyền nhanh, tính bảo mật cao chi phí SX lại rẻ - Áp dụng khoa học công nghê đê giảm thiểu mức tiêu hao nguyên vật liệu giảm nguồn chất thải trình khai thác sử dụng tài nguyên TN VD: Mùn cưa làm gỗ ép (4) Tăng cường biện pháp bảo vệ, phục hồi tái tạo tài nguyên TN Cải tạo làm phong phú thêm nguồn tài nguyên Tn thành phần môi trường - Tăng cường công tác giáo dục truyền thông môi trường để bảo tồn, tái tạo tài nguyên TN môi trường - Áp dụng khoa học công nghệ việc bảo tồn, tái tao nguồn tài ngun TN xử lí nhiễm mơi trường, làm giàu có đa dạng nguồn tài nguyên TN - Áp dụng chế tài nghiêm ngặt xử phạt hành trường hợp sử dụng trái phép tài nguyên gây ô nhiễm mơi trường Tóm lại - Với giải pháp trên, người không tạo phát triển bền vững kinh tế xã hội mà tạo phát triển bền vững mặt môi trường - Như người chắn đạt phát triển bền vững Câu 9: Các yêu cầu khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Kn Tài nguyên TN (nghĩa hẹp) toàn nguồn dự trữ vật chất, lượng tự nhiên, mà người khai thác, sử dụng, chế biến để tạo sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu XH - Các yêu cầu: (4) Tạo suất hoạt động khai thác, sử dụng mức cao - Mục đích: Nhằm thu nhiều lượng, nguyên vật liệu thô từ hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên, đồng thời gây hại cho mơi trường - Biện pháp: Thúc đẩy đổi công nghệ, đầu tư công nghệ tiên tiến khai thác tài nguyên thiên nhiên - Ý nghĩa: • Làm hao hụt thấp trữ lượng hay qui mơ tài ngun có • Hạn chế phụ liệu, phế liệu chất thải từ lượng tài nguyên tài nguyên khai thác sử dụng • Giảm bớt thuế tài ngun, giảm chi phí bảo vệ mơi trường, góp phần tăng thêm độ bền vững cho hoạt động khai thác, sử dụng tương ứng 10 Nâng cao không ngừng chất lượng khai thác sử dụng TNTN - Mục đích: tạo nhiều loại sản phẩm với số lượng chất lượng cao nhất, có khả cạnh tranh cao thị trường - Biện pháp: • Khai thác tài ngun khống sản: phải hướng tới chế biến sâu, dứt khốt khơng xuất thơ • Khai thác tài ngun sinh vật: phải chọn mùa, thời điểm, cá thể khai thác • Đối với tài nguyên đất: phải chọn – theo tổ hợp đất – nước – khí hậu – địa hình - Ý nghĩa: • Góp phần tạo thương hiệu cho sản phẩm • Đảm bảo cho việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên liên quan có vị trí khơng thể bỏ qua việc tạo giá trị chuỗi gía trị kinh tế chung • Đảm bảo hiệu cao cho hoạt động khai thác, sử dụng cho mục tiêu bảo vệ, chế tạo nguồn tài nguyên tương ứng Bảo đảm hiệu cao khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Mục đích: Nhằm giảm chi phí khai thác sử dụng tài nguyên; tạo chu kì khai thác, sử dụng tài nguyên khép kín; giảm thiểu tác động tiêu cực trở lại tài nguyên thiên nhiên môi trường - Biện pháp: • Thực tootd cơng tác khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng loại tài ngun • Xác định xác đầy đủ giá trị kinh tế đa dạng nguồn tài nguyên khai thác, sử dụng - Ý nghĩa: Nâng cao hiệu Vf bền vững khai thác auwr dụng TNTN Có trách nhiệm kinh thỏa đáng trước chủ sở hữu TNTN trước hệ mai sau - Mục đích: Đảm bảo hài hòa ba lợi ích: lợi ích doanh nghiệp, lợi ích nhà nước lợi ích cộng đồng địa phương khai thác TNTN; đồng thời đảm bảo cân đối lợi ích với hệ tương lai - Biện pháp: • Thực cơng khai, minh bạch hoạt động khai thác tài ngun • Có trách nhiệm kinh tế trước hệ mai sau  Ý nghĩa: Đảm bảo công khai thác, sử dụng TNTN  phương hướng khai thác sử dụng TNTN - Khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên TN cụ thể qui mô - nước Khai thác sử dụng tổng hợp nguồn tài nguyên TN vùng lãnh thổ 11 - Khai thác sử dụng hiệu loại TNTN vùng cụ thể Câu 10: Trình bày vấn đề khai thác sử dụng nguồn tài nguyên vô hạn  Kn tài nguyên vơ hạn: Là tài ngun tự tái tạo liên tục khai thác sử dụng hợp lý  Phân loại theo nguồn gốc tạo thành: - Năng lượng mặt trời, xạ mặt trời, lượng phát sinh (nl gió, sóng, lượng dòng chảy, lượng sinh khối…) - Năng lượng lòng đất - Năng lượng thủy triều - …  Ưu: - Chi phí sử dụng khơng cao - Thời gian sử dụng lâu dài - Là lượng không tạo chất thải  Nhược: - Mức độ tập trung phân bố không đồng không gian thời gian - Khả khai thác phụ thuộc nhiều vào tự nhiên hiệu suất khai thác không cao - Kỹ thuật khai thác phức tạp, đòi hỏi cơng nghệ cao, chi phí đầu tư lớn  Giải pháp khai thác: (1) Khai thác sử dụng trực tiếp (2) Khai thác dạng chuyển hóa thành lượng điện, sản xuất nhiên liệu (3) Cần tăng không gian, thời gian hiệu suất khai thác (4) Cần có kết hợp, phối hợp khai thác  Mơ hình khai thác: 12 =>Kết luận: - Việc sử dụng nguồn tài nguyên TN vô hạn hướng chiến lược việc cung cấp… - Năng lượng cho sản xt đồng thời góp phần tìm lời giải thích cho tốn bảo vệ mơi trường hướng tới phát triển bền vững Câu 11: Trình bày vấn đề khai thác sử dụng tài nguyên đất  Khái niệm: đất nguồn TNTN có khả phục hồi, lớp ngời     thạch bị biến đổi tự nhiên tác động tổng hợp cuả nước, khơng khí sinh vật Phân loại: theo mục đích sử dụng • Nhóm đất nơng nghiệp • Nhóm đất phi nơng nghiệp • Nhóm đất chưa sử dụng Đặc điểm: - Đất nguồn tài nguyên tái tạo, tự phục hồi độ màu mỡ - Đất nguồn tài nguyên hữu hạn - Mục đích sử dụng đất đa dạng - Cơ cấu địa hình đất đai đa dạng, phức tạp - Chất lượng đất dễ bị biến đổi tùy thuộc vào việc sử dụng quản lý người Vai trò: Đất dạng tài nguyên vật liệu người, đóng vai trò quan trọng sống người: nơi ở, xây dựng sở hạ tầng người mặt để sản xuất nông, lâm nghiệp… Giải pháp: 13 Coi trọng quy hoạch sử dụng đất, kiên sử dụng đất theo mục đích - Chú trọng kết hợp khai thác, sử dụng với bảo vệ, cải tạo đất; đặc biệt trì cải thiện độ phì kinh tế cho loại đất canh tác  Hướng khai thác sử dụng tài nguyên đất: - Sử dụng đất mục đích sở đánh giá tổng hợp cấu tạo đặc trưng đất tai vùng này: • Đất nơng nghiệp: sử dụng tối đa để canh tác phải dành ưu tiên tuyệt đối qui mô, địa điểm cho loại phuc vụ sản xuất chuyên mơn hóa, loại đặc sản • Đất sử dụng để xây dựng thành phố, khu dân cư, trung tâm vùng: Đặc điểm có tảng địa chất ổn định, có khả chịu nén cao địa hình phẳng, vị trí thích hợp - Duy trì cải thiện độ phì kinh tế cho loại đất canh tác hoạt động nuôi trồng đất nơng nghiệp người mà vòng tuần hoàn vật chất lượng vùng đất bị thay đổi => Do tùy thuộc vào loại nuôi trồng cần phải nghiên cứu kĩ để lựa chọn loại phân bón cho phù hợp, bón vào thời điểm thích hợp có biện pháp bổ sung để hoàn trả tốt cho thành phần bị người khai thác sử dụng kể nguyên tố vi lượng đất, dể vừa tạo suất cao sản xuất, vừa cải thiện độ phì tương đối đất giúp có kì sản xuất diễn cách thuận lợi - Câu 12 Khai thác sử dụng tài nguyên nước:  Khái niệm: Nước toàn lượng nước coa thủy vực trái đất mà người sử dụng cho hoạt động dân sinh phát triển kinh tế - xã hội  Phân loại: theo nguồn gốc tạo thành - Nước mưa - Nước biển - Nước bề mặt - Nước ngầm  Đặc điểm: - Nước tài nguyên có khả tái tạo lượng chất - Nước nguồn tài nguyên hữu hạn - Trữ lượng nước phân bố không đồng theo thời gian không gian - Chất lượng nước bị suy giảm khơng khai thác, sử dụng hợp lý - Cùng với gia tăng dân số phát triển kinh tế, tài nguyên nước ngày khan dần phân bố khơng đồng đều, tình trạng khai thác q mức, ô nhiễm nguồn nước…  Vai trò nước: - Nước tài nguyên đặc biệt quan trọng, thành phần thiết yếu sống môi trường, định tồn phát triển bền vững quốc gia Nước sử dụng vào nhiều mục đích khác như: 14 • • • • • • Sử dụng nước cho sinh hoạt Sử dụng nước nông nghiệp Sử dụng nước thủy sản Sử dung nước công nghiệp Sử dụng nước giao thông thủy Sử dụng nước để sản xuất điện  Giải pháp: (1) Duy trì chất lượng nguồn nước ngưỡng cần thiết: - Nước nguồn sông, suối, ao hồ dễ bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt từ khu dân cư - Nc thải từ nhà máy sản xuất - Bị độc dư thừa thuốc bảo vệ thực vật - Hậu nước nhiễm: • Thủy sinh: CHết, giảm khả mức tái tạo tự nhiên • Cây trồng: tưới tiêu: Bị chết, tich tụ hóa chất rau, củ, • Con người sử dụng sinh vật thức ăn hàng ngày (cây trồng vật nuôi) => ảnh hưởng lớn tới sức khỏe ng => Cần có cơng tác trì chất lượng nguồn nước ngưỡng cần thiết đảm bảo cho nguồn nước không bị ô nhiễm gúp hệ ni dưỡng phát triển bình thường đồng thời hỗ trợ hoạt động phát triển (2) Điều tiết hợp lí nguồn nước mùa vùng - Nguồn nước bề mặt nguồn tự nhiên có biến động rõ rệt mùa năm • Dư thừa- mùa mưa • Thiếu hụt- mùa khơ  Việc thiếu hụt hay dư thừa có ảnh hưởng lớn tới khả đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt sản xuất Vào mùa khơ: Tích trữ nước để sử dụng cần thiết, xây dựng hồ chứa nước… Mùa mưa: xây dựng hệ thống cấp thoát nước mùa mưa để xả lũ… Xây dựng hồ chứa nước để tích cho mùa khơ => tránh lũ lụt tượng ngập úng kéo dài Vùng cụ thể: vào đặc điểm khí hậu, thời tiết khu vực, phân hóa lượng nước rơi theo tháng năm, lượng mưa tb năm…để xây dựng phương án dự điều tiết nước thích hợp vùng (3) Khai thác sử dụng nguồn nước ngầm mức hợp lí - So với nguồn nước bề mặt nguồn nước ngầm có chất lượng ổn định có trữ lượng biến động thời điểm, mùa năm, đặc biệt số vùng nguồn nước ngầm có đặc điểm độ tinh khiết hay có hàm lượng khống có lợi cho sức khỏe người  Do vùng này: ta phải tận dụng nguồn nước ngầm để phát triển công nghiệp nước giải khát 15 Tuy nhiên mức độ tái sinh nguồn nước ngầm chậm  Nếu khai thác mức dẫn tới sụt lún tương lai Cần khai thác sử dụng hợp lí nguồn nước ngầm  Tránh khai thác tùy tiện để làm nước sinh hoạt hay nước tưới cho mùa khô - Không khai thác nhiều khả tái tạo tự nhiên làm suy giảm chất lượng nguồn nước - Câu 13: Tại chất lượng mơi trường hàng hóa đặc biệt? Ý nghĩa hàng hóa chất lượng mơi trường?  Chất lượng mơi trường hàng hóa có đầy đủ thuộc tính hàng hóa: - Chất lượng môi trường thỏa mãn nhu cầu cảu người, quan trọng nhu cầu sống tồn - Chất lượng môi trường ngày có phần lao động sản xuất người tạo Khi xác định chi phí q trình tái xản xuất chất lượng mơi trường chất lượng mơi trường thành sản phẩm trao đổi  Chất lượng mơi trường hàng hóa đặc biệt vì: - Việc hình thành tự nhiên người - Giá trị dụng cần thiết người - Giá thấp giá trị - Xuất hiện tượng tiêu dùng không trả tiền  Ý nghĩa việc coi chất lượng môi trường hàng hóa: - Xóa bỏ quan niệm chất lượng mơi trường tự nhiên tạo ra, khơng có giá trị - Việc sử dụng phải trả tiền giúp phân bổ nguồn lực hiệu - Giúp hình thành thị trường hàng hóa dịch vụ mơi trường - Nâng cao ý thức, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường Câu 14: Thất bại thị trường ngoại ứng tích cực tới mơi trường? 16 Câu 15: Thất bại thị trường ngoại ứng tiêu cực tới môi trường? Câu 16: Các giải pháp kiểm sốt nhiễm?  Thay đổi quy mơ hoạt động chất lượng mơi trường  Mua quyền gây nhiễm mơi trường  Định lí coase – thỏa thuận ô nhiễm môi trường  Thuế Pi-gou người gây ô nhiễm môi trường  Sản xuất – Biện pháp kiểm sốt nhiễm nguồn Câu 17: Phân tích lợi ích, chi phí đánh giá tác động môi trường?  Khái niệm: Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) phương pháp công cụ dùng để đánh giá so sánh dự án cạnh tranh dựa quan điểm xã hội nói chung, nhằm cung cấp thông tin cho việc định lựa chọn phân bổ nguồn lực  Các yêu cầu phân tích chi phí – lợi ích - Phải có đầy đủ tài liệu điều tra tài nguyên, môi trường nơi triển khai dự án - Phải gắn chặt với việc thẩm định luận chứng kinh tế - kĩ thuật dự án đầu tư - Dự án đầu tư phải có định hướng phát triển cụ thể trình độ cơng nghệ, qui mô thời gian hoạt động sở  Trình tự bước tiến hành phân tích chi phí – lợi ích - Bước 1: Liệt kê tất dạng tài nguyên khai thác, sử dụng trình triển khai thực dự án - Bước 2: Xác định tác động tới môi trường dự án vào hoạt động - Bước 3: Đánh giá chi phí - lợi ích dự án - Bước 4: Tiến hành đánh giá hiệu dự án  Ưu, nhược điểm: - Ưu diểm 17 Cho biết qui mơ lãi ròng dự án Có thể sử dụng để chọn lựa dự án đầu tư khác với thời gian hoạt động Nhược điểm • Phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu (r), tỷ lệ phụ thuộc nhiều vào chủ quan người phân tích • Khó tính tốn so sánh dự án đầu tư khơng có thời gian hoạt động, NPV không xem xét đến thời gian thực qui mô vốn đầu tư dự án • • - Câu 18: Sự cần thiết quản lý Nhà nước môi trường?  Khái niệm: - Quản lí mơi trường hoạt động lĩnh vực quản lí xã hội, có tác động điều chỉnh hoạt động người dựa tiếp cận có hệ thống kỹ điều phối thông tin vấn đề môi trường có liên quan đến người xuất phát từ quan điểm định hướng, hướng tới phát triển bền vững sử dụng hợp lí tài nguyên - Quản lí nhà nước môi trường tổng hợp biện pháp luật pháp, sách kinh tế, giải pháp kĩ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ mơi trường sống phát triển bền vững kinh tế đất nước  Sự cần thiết: - Nguyên nhân khách quan • Mơi trường nguồn lực để phát triển kinh tế TNTN đầu vào cho trình sản xuất yếu tố nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế Tuy nhiên, TNTN trở thành sức mạnh kinh tế người biết khai thác, sử dụng có hiệu => Cần có quản lí nhà nước mơi trường • Mơi trường hàng hố cơng cộng Hàng hóa cơng cộng có tính chất là: Khơng cạnh tranh tiêu dùng Không loại trừ tiêu dùng Thất bại thị trường hàng hóa cơng cộng: Mơi trường loại hàng hóa cơng cộng nên gặp phải tượng “người ăn theo”: Người tiêu dùng không nhận lợi ích liên quan đến tiêu dùng hàng hóa mơi trường nên mức giá họ trả thấp lợi ích thực tiêu dùng khơng trả tiền => Vì vậy, loại HHCC mơi trường phải nhà nước đảm nhiệm sản xuất cung cấp, nhằm hạn chế tác động tiêu cực sản xuất điều hòa thị trường Hay cần có quản lí nhà nước môi trường - Nguyên nhân chủ quan • Vai trò nhà nước giải tốn tác động ngoại ứng tới mơi trường • Sở hữu nhà nước tài nguyên thiên nhiên môi trường 18 Những học kinh nghiệm quản lí mơi trường quốc gia giới • Mỗi quốc gia địa bàn tốt để giải thách thức mơi trường • Câu 19: Trình bày cơng cụ pháp lí quản lí Mơi trường Tình hình sử dụng VN - Kn: Cơng cụ pháp lí cơng cụ quản lí trực tiếp Đây loại cơng cụ sử dụng cách phổ biến công cụ có tầm quan trọng bậc lĩnh vực bảo vệ quản lí mơi trường quốc gia giới - Ưu điểm: • Đảm bảo quyền bình đẳng tổ chức, cá nhân • Mang tính cưỡng chế cao có giám sát thường xuyên, đảm bảo việc bảo vệ, quản lí tài nguyên TN, môi trường đc thực - Phân loại: *Chiến lược sách bảo vệ quản lí mơi trường - Chiến lược mơi trường phương châm kế hoạch biện pháp bảo vệ môi trường có tính chất tồn cục, vận dụng suốt thời kì lâu dài Chiến lược mơi trường xác định mục tiêu bảo vệ môi trường chủ yếu thời kì - Chính sách mơi trường sách lược kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục tiêu định bảo vệ môi trường dựa vào đường lối chung tình hình thực tế bảo vệ mơi trường đề * Hệ thống luật pháp bảo vệ quản lí mơi trường - Luật quốc tế mơi trường: • Là tổng thể ngun tắc, quy phạm quốc tế điều chỉnh mối quan hệ quốc gia, quốc gia với tổ chức quốc tế việc ngăn chặn, loại trừ thiệt hại nguồn khác gây cho môi trường quốc gia môi trường thiên nhiên nằm ngồi quyền tài phán quốc gia • Bao gồm: Hiến chương, Hiệp ước, Hiệp định, Công ước, Nghị định thư, Tuyên bố chung… - Luật quốc gia môi trường: • Là hệ thống qui tắc xử mang tính chất bắt buộc chung nhà nước đặt ra, thực bảo vệ, nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội phát triển bền vững đất nước • Hệ thống pháp luật bảo vệ mơi trường quốc gia gồm Bộ luật chung luật riêng - Các văn luật: nhằm cụ thể hóa hướng dẫn thực nội dung luật Bao gồm: Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Qui định, Chỉ thị, Thông tư *Liên hệ VN • Nước ta có hệ thống pháp lí hồn chỉnh chặt chẽ cơng cụ pháp lí qui phạm pháp luật áp dụng vào đời sống cách tương đối 19 • Nhưng bên cạnh việc thi hành hiệu lực công cụ chưa thực hiệu quả, cần hồn chỉnh hệ thống pháp lí nước ta Câu 20: Trình bày thuế tài nguyên - thuế nhiễm mơi trường Tình hình sử dụng VN  Kn: Công cụ kinh tế công cụ quan trọng cảu kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, vân hành theo chế thị trường Thuế tài nguyên - Kn: Thuế tài nguyên loại thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực khai thác sử dụng nguồn tài nguyên TN - Mục đích chủ yếu (3) + Hạn chế nhu cầu không cấp thiết việc sử dụng nguồn tài nguyên TN +Hạn chế tổn thất, lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên trình khai thác sử dụng chúng + Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Nguyên tắc xây dựng thuế tài nguyên: + Đối với hoạt động gây nhiều tổn thất tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường suy thối mơi trường nghiêm trọng phải chịu thuế cao, sở lựa chọn phương pháp tính thuế thích hợp + Khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, kĩ thuật đại, đổi công nghệ sản xuất nâng cao lực quản lí nhằm làm giảm tổn thất tài nguyên dặc biệt nguồn TN khơng có khả tái tạo => giảm mức thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước - Các loại thuế tài nguyên: thuế sử dụng đất, thuế sử dụng nước… - Cách tính thuế (2) + Đối với loại tài nguyên xác định đc trữ lượng kinh tế hay trữ lương địa chất, thuế xây dựng sở xác định lượng tài nguyên dc khai thác qui mô sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp + Đối với loại tài nguyên chưa xác định trữ lượng trữ lượng dự báo, chưa xđ trữ lượng cách đầy đủ thuế xđ dựa vào phương pháp khoáng sản khai thác thời gian - Thực tế VN nay: • Do nhiều hạn chế trình độ khoa học kĩ thuật, đặc biệt lĩnh vực thăm dò khai thác tài nguyên TN Bên cạnh hạn chế quản lí nên nc ta áp dụng cách tính thuế… • Thuế tài ngun thực theo Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1990, năm 1998 (sửa đổi); Luật Thuế tài nguyên năm 2009 Hiện thực theo Luật Thuế tài nguyên năm 2014 (sửa đổi) ♣ Theo Bộ Tài (2008), số thu 20 thuế tài nguyên bình quân năm 23 200 tỷ đồng - Thuế ô nhiễm môi trường Kn: Thuế ô nhiễm môi trường :là thuế đánh vào người gây ô nhiễm môi trường Đây cách vô hiệu hóa cp mơi trường vào giá thành sản phẩm - Mục đích chủ yếu + Khuyến khích người gây nhiễm mơi trường phải tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm giảm thiểu lượng chất thải gây ô nhiễm Môi trường + Tăng nguồn thu ngân sách nhà nước - Ưu điểm: • Hiệu cao ác biện pháp hành • Khuyến khích cá doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp xử lí chất thải trước đưa ngồi mơi trường tránh gây nhiễm mơi trường giảm thuế phải nộp • Khuyến khích doanh nghiệp đổi tổ chức phương thức quản lí để nâng cao hiệu kinh tế hạn chế tổn thất Môi trường Căn vào mục tiêu đối tượng gây ô nhiễm, thuế gây ô nhiễm môi trường gồm: • Thuế đánh vào nguồn gây nhiễm Loại thuế đánh vào chất thải ô nhiễm môi trường nước, đất Cách tính thuế sở ngoại ứng tiêu cực hđ gây Thuế suất =Chi phí NƯ biên ( t=MEC ) • Thuế đánh vào sp gây ô nhiễm: sản phẩm gây hại tới mơi trường chúng đc sử dụng q trình SX tiêu dùng Cách đánh giá thuế vào khối lượng sp tiêu thụ Liên hệ: VN, thuế ô nhiễm môi trường gồm nguyên tắc cách tính thuế đưa vào luật mơi trường, nhiên thực tế dc thực phạm vi nhỏ hẹp, chưa dc áp dụng cách rộng rãi - - Câu 21: Các công cụ khoa giáo quản lí mơi trường tình hình sử dụng VN  Kn công cụ khoa giáo: công cụ sử dụng quản lí mơi trường quốc gia có Việt Nam  Bao gồm: 1, Cơng cụ khoa học-kt cơng nghệ Mơi trường - Vai trò: • Kiểm soát giám sát nhà nước chất lượng thành phần mơi trường, hình thành phân bố chất nhiễm mơi trường • Thực việc tìm kiếm cơng nghệ thích hợp nhằm bảo vệ môi trường - Các loại công cụ KH – KT CNMT: Bao gồm: • Đánh giá mơi trường • Kiểm tra mơi trường 21 Hệ thống quan trắc mơi trường (monitoring) Xử lí chất thải, tái chế tái sử dụng chất thải, Mục đích: • Nhằm theo dõi trạng tác động môi trường để phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội • Tạo sở liệu cho việc kiểm sốt chất lượng mơi trường ô nhiễm môi trường (cho dự báo diễn biến mơi trường) • Nhằm khai thác, sử dụng hiệu hơn, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên mơi trường; phòng tránh, khắc phục, xử lí tác động tiêu cực tới mơi trường Tình hình sử dụng nước ta: Việt Nam triển khai nhiều công cụ KH KT CNMT vào công tác quản lý bảo vệ môi trường như: Quan trắc mơi trường, đánh giá mơi trường,… • • - - 2, Giáo dục truyền thông Môi trường  Giáo dục mơi trường: - KN: q trình thơng qua hoạt động giáo dục, ( qui hay khơng qui ) nhằm giúp người có hiểu biết, kĩ giá trị môi trường tạo điều kiện cho họ tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ, quản lí mơi trường - Mục đích: Giáo dục môi trường nhằm giúp cho người hiểu chất phức tạp hệ thống môi trường, từ giúp người có hành vi đối xử thân thiện môi trường, đồng thời trang bị kỹ hành động bảo vệ môi trường cách hiệu - Phương thức: • Giáo dục mơi trường cho cộng đồng • Giáo dục mơi trường cho nhà quản lí • Giáo dục môi trường hệ thống giáo dục đào tạo trường • Đào tạo nhân lực chun mơn môi trường  Truyền thông môi trường - Kn: q trình cung cấp, trao đổi thơng tin, chủ trương, sách mơi trường bảo vệ mơi trường nhà nước tới tổ chức, cá nhân đến hoạt động kinh tế, xã hội vùng lãnh thổ Đây q trình trao đổi thơng tin, tình cảm, suy nghĩ thái độ vs mơi trường cá nhân, nhóm XH - Mục đích: • Thông tin cho người bị tác động vấn đề mơi trường biết tình trạng họ, từ tìm kiếm giải pháp khắc phục • Huy động kinh nghiệm, kĩ địa phương tham gia vào chương trình bảo vệ mơi trường • Thương lượng hòa giải xung đột, khiếu nại, tranh chấp môi trường - Phương thức thực hiện: + Đưa thông tin tới cá nhân, tổ chức + Truyền thơng đại chúng + Truyền thơng qua chương trình biễu diễn lưu động-hội diễn 22 ** LIÊN HỆ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC CƠNG CỤ KHOA GIÁO Ở VN HIỆN NAY Với công cụ KHKT công nghệ mơi trường - Thực vai trò kiểm sát giám sát chất lượng, thành phần môi trường, phân bố chất nhiễm mơi trường, tìm hiểu giải pháp bảo vệ môi trường Như: Thực nghiên cứu xử lí chất thải, tổ chức ngày quan trắc nước, Tác dụng: Cung cấp cho quan chức thơng tin đầy đủ, xác tượng, diễn biến mơi trường - Tìm biện pháp xử lí, hạn chế tác động tiêu cực - Buộc cá nhân, tổ chức phải quan tâm vấn đề môi trường, tuân thủ qui định môi trường Giáo dục truyền thông môi trường Liên hệ: - Đưa GD môi trường vào hệ thống cấp học, thực dạy môn học, chương trình liên quan tới giáo dục mơi trường cho học sinh, sinh viên nhà trường - Cung cấp đầy đủ thông tin cho người định, đào tạo chuyên gia đáp ứng đầy đủ hoạt động bảo vệ môi trường Truyền thông môi trường Liên hệ: - Thực truyền thông qua sách báo, ấn phẩm mang tính tuyên truyền quản lí, bảo vệ mơi trường - Đăng tải thơng tin phương tiện thông tin đại chúng: qua chương trình phát thanh, đài truyền hình, quảng cáo kênh ti vi - Phát tờ rơi - Trình chiếu phim có nội dung liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường=> truyền thông điệp, thực phóng =Thực chương trình thực tế liên quan tới nội dung quản lí, baor vệ mơi trường, hiểu biết mơi trường ( thời trang môi trường, phát động ngày môi trường, ngày nước sạch…ngày tiết kiệm điện, tở chức chương trình khơng gian xanh, đạp xe môi trường… ) => Tuyên truyền ý thức Bảo vệ mơi trường tới tồn thể cá nhân đê người có nhận thức đắn bảo vệ mơi trường Từ có hành vi đắn 23 24 ... vụ môi trường - Nâng cao ý thức, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường Câu 14: Thất bại thị trường ngoại ứng tích cực tới môi trường? 16 Câu 15: Thất bại thị trường ngoại ứng tiêu cực tới môi trường? ... thải y tế Bản chất việc đưa chất thải vào môi trường: đưa vào môi trường loại chất thải xấu, khơng giá trị hữu ích, mà lại ảnh hưởng xấu tới thành phần khác môi trường Nếu w>a gây ô nhiễm môi trường. .. Mơi trường nguồn lực để phát triển kinh tế TNTN đầu vào cho trình sản xuất yếu tố nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế Tuy nhiên, TNTN trở thành sức mạnh kinh tế người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết Kinh tế môi trường HVTC, Đề cương chi tiết Kinh tế môi trường HVTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn