Nghiên cứu giải pháp gia cố nền cho các công trình dân dụng khu vực thành phố sóc trăng

109 11 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI _ LÂM TRẦN DIỆU NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CỐ NỀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG KHU VỰC THÀNH PHỐ SĨC TRĂNG Chun ngành: Địa kỹ thuật xây dựng Mã số: 60 - 58 - 02 - 04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG VIỆT HÙNG HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Lâm Trần Diệu i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cám ơn thầy, đồng nghiệp phòng Đào tạo Đại học Sau đại học đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo tài liệu Hướng dẫn trình bày Luận văn thạc sĩ ii MỤC LỤC MỤC LỤC HÌNH VẼ v DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐẤT YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ 1.1 Khái niệm đất yếu 1.1.1.Đặc điểm đất yếu .5 1.1.2 Phân biệt đất yếu 10 1.2 Một số giải pháp xử lý đất yếu 10 1.2.1 Giải pháp cải tạo phân bố ứng suất 11 1.2.2 Giải pháp làm tăng độ chặt 13 1.2.3 Giải pháp xử lý hoá lý 17 1.3 Kết luận Chương 19 CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN 20 2.1 Giới thiệu cọc đất – xi măng, số ứng dụng cọc đất- xi măng 20 2.1.1 Giới thiệu cọc đất – xi măng 20 2.1.2 Một số ứng dụng cọc đất- xi măng .20 2.1.3 Ưu, nhược điểm cọc đất – xi măng .25 2.1.4 Nguyên lý giải pháp xử lý cọc đất – xi măng 26 2.2 Giới thiệu Cọc BTCT tiết diện nhỏ, số ứng dụng Cọc BTCT tiết diện nhỏ 53 2.2.1 Giới thiệu Cọc BTCT tiết diện nhỏ [7] 53 2.2.2 Một số ứng dụng Cọc BTCT tiết diện nhỏ [7] 53 2.2.3 Ưu, nhược điểm Cọc BTCT tiết diện nhỏ .54 2.2.4 Nguyên lý giải pháp xử lý Cọc BTCT tiết diện nhỏ .54 2.3 Kết luận Chương 62 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ GIA CỐ NỀN BẰNG CỌC ĐẤT-XI MĂNG CHO NỀN CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG TẠI SĨC TRĂNG 63 3.1 Giới thiệu chung khu vực thành phố Sóc Trăng 63 3.1.1 Giới thiệu chung 63 3.1.2 Phân vùng địa chất cơng trình khu vực thành phố Sóc Trăng .64 iii 3.1.3 Xây dựng địa tầng tiêu biểu cho phân vùng địa chất công trình thành phố Sóc Trăng 76 3.2 Giới thiệu giải pháp gia cố áp dụng khu vực thành phố Sóc Trăng 79 3.3 Tính toán xử lý cọc đất - xi măng theo điều kiện đất thành phố Sóc Trăng 82 3.4 Phân tích, so sánh với giải pháp xử lý khác 88 3.5 Phân tích biện pháp thi công 89 3.5.1 Các yêu cầu chung: 91 3.5.2 Công bố phương pháp: 91 3.5.3 Các công việc chuẩn bị 92 3.5.4 Công tác khoan 92 3.5.5 Công tác vữa 93 3.5.6 Dòng trào ngược 93 3.6 Kết luận Chương 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 Những kết đạt luận văn 95 Kiến nghị 95 Hướng nghiên cứu 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 iv MỤC LỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Kiểm tra cung trượt đắp phản áp .13 Hình 1.2 Sơ đồ cấu tạo giếng cát 15 Hình 1.3 Bố trí giếng cát mặt .16 Hình 2.1 Gia cố cọc xi măng đất sân bay Cần Thơ 24 Hình 2.2 Gia cố cọc xi măng đất móng bồn dầu Cần Thơ .24 Hình 2.3 Gia cố cọc xi măng đất Cảng dầu khí Vũng Tàu 24 Hình 2.4 Cống D10 Hà Nam -2005 24 Hình 2.5 Cống Trại - Nghệ An -2005 24 Hình 2.6 Các ứng dụng công nghệ trộn sâu .27 Hình 2.7 Sơ đồ thi cơng trộn khơ 27 Hình 2.8 Bố trí trụ trộn khơ 28 Hình 2.9 Bố trí trụ trùng theo khối 28 Hình 2.10 Bố trí trụ trộn ướt mặt đất 28 Hình 2.11 Bố trí trụ trùng theo công nghệ trộn ướt .29 thứ tự thi công 29 Hình 2.12 Sơ đồ thi cơng trộn ướt 29 Hình 2.13 Ổn định khối kiểu A 30 Hình 2.14 Ổn định khối kiểu B 30 Hình 2.15 Công nghệ Jet Grouting .31 Hình 2.16 Sơ đồ phá hoại đất dính gia cố cọc xi măng đất 39 Hình 2.17 Quan hệ ứng suất- biến dạng vật liệu xi măng- đất .40 Hình 2.18 Phá hoại khối phá hoại cắt cục 40 Hình 2.19 Sơ đồ tính tốn biến dạng .42 Hình 2.20 chế phân bố ứng suất gia cố CXMĐ 46 Hình 2.21.Mơ hình vòm dạng rãnh Terzaghi 49 Hình 2.22 Mơ hình vòm dạng bán cầu Hewlett Randolph (1988) 50 Hình 2.23.Mơ hình vòm dạng bán cầu đắp (Low 1994) .51 Hình 3.1.Bản đồ khu vực thành phố Sóc Trăng 63 Hình 3.2 Điều kiện biên tốn móng chưa giải pháp gia cố 84 v Hình 3.3 Lưới chuyển vị đường đẳng chuyển vị nền, chuyển vị lớn chưa gia cố 21 cm 84 Hình 3.4 Điều kiện biên trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 4,5 m Cọc đường kính d=0,6 85 Hình 3.5 Kết tính chuyển vị gia cố với cọc đất-xi măng chiều dài cọc l=4,5 m 85 Hình 3.6 Lưới chuyển vị đường đẳng chuyển vị đứng gia cố cọc l=4,5 m 86 Hình 3.7 Điều kiện biên trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 6,5 m Cọc đường kính d=0,6 86 Hình 3.8 Kết tính chuyển vị gia cố với cọc đất-xi măng chiều dài cọcl=6,5 m 87 Hình 3.9 Điều kiện biên trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 8,0 m Cọc đường kính d=0,6 87 Hình 3.10 Kết tính trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 8,0 m Cọc đường kính d=0,6 88 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.Phân loại đất theo thành phần hạt (theo tiêu chuẩn 14 TCN 123) 10 Bảng Xác định hệ số k tc 59 Bảng 2 Hệ số uốn dọc ϕ 60 Bảng Hệ số ϕ theo Jacobson .61 Bảng 3.1: Kết thí nghiệm nén tĩnh số cơng trình địa bàn TP Sóc Trăng 80 Bảng 3.2 Các nội dung công việc cần thực thiết kế thi công thi công Jet Grouting 90 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT a s : Tỷ lệ diện tích Ap : Diện tích tiết diện cọc xi măng đất As : Diện tích đất cần gia cố c: Lực dính cọc đất c usoil : Độ bền cắt khơng nước trung bình C tđ : Lực dính tương đương d: Đường kính cọc eoi : Hệ số rỗng lớp đất thứ i trạng thái tự nhiên ban đầu E soil , E col : Mô đun biến dạng đất cọc xi măng đất E tđ : Mô đun biến dạng tương đương Fs : hệ số an toàn h: Chiều dày tầng đất yếu ∆y : Chuyển vị khối móng [ ∆y ] : Chuyển vị cho phép khối móng L: Chiều dài cọc M max : Moment lớn cọc  M gh  : Moment giới hạn vật liệu làm cọc N max : Nội lực lớn cọc Nγ , N q , N c : Thơng số sức chịu tải phụ thuộc vào góc ma sát đất (tương đương) P: Tải trọng phá hoại P cp : Là sức chịu tải cho phép cọc đơn Pgh : Sức chịu tải giới hạn khối đất tương đương P max : Sức chịu tải tương đương q: Tải trọng cơng trình truyền lên khối gia cố q p : Sức chịu tải đất mũi cọc Q a : Sức chịu tải theo đất viii Trong C ucol = 300 kN/m2: E col = 80 x 300 = 24000 kN/m2 E soil : Mô đun biến dạng đất (không thay đổi chiều sâu gia cố) E soil = 250 x 12,34 = 3085 kN/m2 Như vậy, thay giá trị ta được: E tđ = 24000 x 0,196 + (1 - 0,196) x 3085 = 7184,34 m2 Cường độ kháng cắt không thoát nước tương đương khối gia cố xác định theo biểu thức: C tđ = C ucol a s + (1 - a s ).C usoil Trong : C tđ cường độ kháng cắt khơng nước tương đương khối gia cố C ucol cường độ kháng cắt khơng nước vật liệu cọc C ucol = 300 kN/m2 C usoil sức kháng cắt khơng nước đất C usoil = 12,34 kN/m2 Như vậy, thay giá trị ta được: C tđ = 300 x 0,196 + (1 – 0,196) x 12,34 = 68,72 kN/m2 Bài toán ứng dụng phân tích với điều kiện đất gia cố móng cọc đất xi măng áp dụng cho móng băng Tính thử với điều kiện đất khu vực Khu phố thương mại trung tâm thành phố Sóc Trăng, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng khu vực đất lớp đất yếu dày 83 p=190 kN/m2 -1 cao (m) -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach (m) Hình 3.2 Điều kiện biên tốn móng chưa giải pháp gia cố p=190 kN /m 2 -0.2 -0.18 -0.15 -0.13 -1 -0.1 -2 -4 -0 08 cao (m) -0 -3 -5 -6 06 -0 -7 -0.0 -8 -0.0 -0.0 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach(m) Hình 3.3 Lưới chuyển vị đường đẳng chuyển vị nền, chuyển vị lớn chưa gia cố 21 cm 84 p=190 kN/m2 -1 cao (m) -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach (m) Hình 3.4 Điều kiện biên trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 4,5 m Cọc đường kính d=0,6 p=190 kN / m -0.1 -0.1 -1 -0.1 -2 -0 09 cao (m) -0 -3 -4 08 -0 -5 -0.0 -6 -0.0 -7 -0.0 -0 01 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach(m) Hình 3.5 Kết tính chuyển vị gia cố với cọc đất-xi măng chiều dài cọc l=4,5 m Hình 3.5 kết tính chuyển vị gia cố với cọc đất-xi măng chiều dài cọc l=4,5 m Kết chuyển vị đứng lớn 0,16 m, độ lún lớn độ lún giới hạn 0,1 m 85 p=190 kN /m -0.1 -0.1 -1 -0.1 -0 -2 -0 09 cao (m) -3 -0 08 -4 -5 07 -0 -6 05 -0 -7 -0.0 -0 01 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach(m) Hình 3.6 Lưới chuyển vị đường đẳng chuyển vị đứng gia cố cọc l=4,5 m p=190 kN/m2 -1 cao (m) -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach (m) Hình 3.7 Điều kiện biên trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 6,5 m Cọc đường kính d=0,6 86 p=190 kN / m 2 13 -0 -0.1 -0.1 -0 09 -1 -0 08 -3 -4 -0.0 cao (m) -2 -5 -6 05 -0 -0.0 -8 -0.01 -7 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach(m) Hình 3.8 Kết tính chuyển vị gia cố với cọc đất-xi măng chiều dài cọcl=6,5 m Hình 3.8 trình bày kết tính chuyển vị gia cố với cọc đất-xi măng chiều dài cọc l=6,5 m Kết chuyển vị đứng lớn 0,13 m, độ lún lớn độ lún giới hạn 0,1 m p=190 kN/m2 -1 cao (m) -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach (m) Hình 3.9 Điều kiện biên trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 8,0 m Cọc đường kính d=0,6 87 p=190 kN / m 2 -0.1 -0.04 -0.08 -1 -0.0 -3 -0 05 cao (m) -2 -4 -0.02 -5 -6 -0.0 -7 -8 -9 -10 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 khoang cach(m) Hình 3.10 Kết tính trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 8,0 m Cọc đường kính d=0,6 Hình thể kết tính trường hợp gia cố với chiều dài cọc đất-xi măng 8,0 m Cọc đường kính d=0,6 Chuyển vị đứng lớn cơng trình 0,1 m phù hợp với quy định quy phạm Vậy giải pháp xử lý cho cơng trình xây dựng dân dụng phạm vi thành phố Sóc Trăng áp dụng công nghệ xử lý cọc đất xi măng hồn tồn phù hợp Vơi cơng trình nhà tầng đến tầng, dùng cọc đất-xi măng đường kính 0,6 m, chiều dài cọc khoảng từ 6,5 m đến 8,0 m Hàm lượng xi măng từ 250 kg/m3 đến 300 kG/m3 phù hợp 3.4 Phân tích, so sánh với giải pháp xử lý khác Đối với cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp thấp tầng (dưới tầng) [9] đô thị nay, thường áp dụng chủ yếu biện pháp sau đây: - Thay đất yếu đệm cát - Gia cố cọc tre - Cải tạo đất cọc cát - Móng cọc bê tông cốt thép 88 Việc sử dụng biện pháp nói đơi khơng thực Vì sử dụng phương án cải tạo đệm cát điều kiện xây chen ởđơ thị, lớp đệm cát dày từ đến m, đào sâu q khó khăn thi cơng Nếu sử dụng cọc tre, cải tạo lớp đất dày từ 2,5 m đến 3,0 m Mức độ cải thiện thêm nhỏ nên nhiều cơng trình không đảm bảo mặt kỹ thuật Cải tạo cọc xi măng cát ưu điểm chiều dày lớp xử lý lớn hơn, nhiên cọc xi măng cát lại hạn chế định định mức dự tốn, quy trình thi cơng quản lý chất lượng nhiều hạn chế, chiều dài cọc thường nhỏ 6m, mức độ cải thiện khơng cao[9] Ở địa phận thành phố Sóc Trăng, phương án cải tạo cọc xi măng cát, cọc tre tràm, đệm cát cho cơng trình dân dụng thường sử dụng nên địa phương thường dùng móng cọc dẫn đến giá thành xây dựng tăng lên Phương pháp gia cố cọc đất-xi măng ưu điểm khả xử lý sâu (đến 20 m), thích hợp với loại đất yếu, thi công điều kiện ngập sâu nước điều kiện trường chật hẹp Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương tiến hành nghiên cứu thực nghiệm kết nén tĩnh cọc đất-xi măng theo công nghệ Jet-Grouting thi công vùng đất yếu kết luận là: Đối với cơng trình quy mơ tải trọng từ tầng đến tầng xây dựng đất yếu, phương án thiết kế gia cố đất yếu cọc đất-xi măng tiết kiệm kinh phí lớn (khoảng 50%) chi phí xây dựng móng so với phương án móng cọc bê tơng cốt thép Đối với cơng trình xây dựng tầng, chi phí cho phương án gia cố cọc đất xi măng chi phí cao khoảng 30% so với phương án xử lý truyền thống đệm cát, cọc tre việc thiết kế thi công xử lý cọcđât-xi măng ưu điểm vượt trội so với phương pháp truyền thống là: sở lý thuyết thực nghiệm để kiểm chứng, không bị ảnh hưởng mực nước ngầm cao, thời gian thi công nhanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với phương pháp khác tận dụng lượng xi măng dư thừa 3.5 Phân tích biện pháp thi cơng Thiết kế thi cơng thi công cọc xi măng đất công nghệ Jet Grouting phải bao 89 gồm công việc liệt kê bảng 3.1: Bảng 3.2 Các nội dung công việc cần thực thiết kế thi công thi công Jet Grouting Công việc STT Thiết kế sơ phần kết cấu xử lý xác lập sở địa kỹ thuật cho kết cấu Xem xét khâu chuẩn bị cơng trình tạm phục vụ thi công Đánh giá lại liệu địa hình, địa chất, so sánh giả thiết đặt để thiết kế thi công Đánh giá tính khả thi thiết kế Thi cơng cọc thử (nếu cần) tiến hành thí nghiệm cọc thử Phân tích đánh giá kết thí nghiệm cọc thử Đánh giá phương pháp lựa chọn thiết lập quy trình thi cơng Xác định kích thước, vị trí định hướng cho phần tử cọc Lập trình tự thi cơng 10 Tiến hành thi cơng theo trình tự lập 11 Thông báo cho bên liên quan tiêu chi thiết kế chủ yếu để bên xem xét, đóng góp ý kiến Thiết lập quy định việc quan trắc tác động công tác thi cơng Jet 12 Grouting cơng trình lân cận (loại thiết bị, độ xác, tần suất đo đạc) xử lý kết quan trắc 13 14 Quy định giới hạn cho phép tác động thi công cọc đất ximăng gây cơng trình lân cận Tiến hành thi cơng cọc đất ximăng, đồng thời theo dõi kiểm tra, kiểm soát thông số thiết kế 15 Giám sát thi công, thiết lập yêu cầu chất lượng 16 Quan trắc tác động lên cơng trình lân cận q trình thi cơng gây 17 Kiểm sốt chất lượng thi cơng (chất lượng sản phẩm) Cần phải ý loại bỏ hạt to vật liệu chúng làm tắc lỗ 90 3.5.1 Các u cầu chung: Thi cơng Jet Grouting đòi hỏi phải kiến thức kinh nghiệm riêng lĩnh vực Chú ý: áp lực cao sinh trình nhằm làm rời đất phạm vi cọc không phá rộng sang phạm vi xung quanh Các bước thi công cọc đất ximăng xử lý nói chung xử lý cơng trình đường nói riêng thơng thường gồm có: - Khoan tạo lỗ tới độ sâu thiết kế - Sau khoan tạo lỗ, đưa đầu khoan tới đáy lỗ - Phụt vữa đồng thời vừa xoay vừa rút cần khoan theo tốc độ xoay, tốc độ rút áp lực lưu lượng bơm định trước 3.5.2 Công bố phương pháp: Trước bắt đầu thi công, phải nộp công bố phương pháp sử dụng Bản công bố phải bao gồm tối thiểu thông tin sau: - Phạm vi mục đích kết cấu cọc đất ximăng - Mơ tả địa chất - Hình dạng cọc đất ximăng yêu cầu - Hệ thống (dây chuyền) thiết bị sử dụng - Khoan, phụt, trình tự thi cơng, quy trình làm việc - Các thơng số thi công - Vật liệu (cho khoan phụt) - Các ý nhằm tránh tượng lún trương nở bất lợi, đặc biệt đất sét sét mịn 91 - Bố trí cơng trường khu vực thi cơng - Máy móc thiết bị - Phương pháp xử lý dung dịch trào ngược - Quy trình kiểm tra chất lượng hợp đồng đòi hỏi - Các biện pháp đảm bảo tính xác khoan - Quy trình đối phó gián đoạn - Các biện pháp đảm bảo cao trình đỉnh cọc ximăng đất giữ nguyên giai đoạn sơ ninh vật liệu - Các sửa đổi thông số xảy q trình thi cơng - Các phương pháp thí nghiệm - Các văn bản, vẽ thiết kế 3.5.3 Các công việc chuẩn bị - Cần chuẩn bị mặt làm việc ổn định khơ - Vị trí xác lỗ khoan phải xác định đánh dấu - Cần chuẩn bị hệ thống thu gom thải đổ dòng trào ngược - Các giả thiết thiết kế tình trạng kết cấu hình dạng cơng trình lân cận cần phải xác nhận lại chắn trước tiến hành thi công 3.5.4 Công tác khoan Thiết bị Jet Grouting phải thực quy trình thiết kế thơng qua: - Chuyển động xoay tròn tịnh tiến đầu theo tốc độ định trước - Cung cấp vữa từ trạm trộn theo áp lực lưu lượng định trước Chiều dài đường dẫn vữa phụt, chiều cao đầu xoay không ngắn chiều dài thiết kế cọc đất xi măng Nếu chiều sâu lớn hạn chế 92 đường vào công trường, đường dẫn nên hạn chế số đoạn để hạn chế ảnh hưởng đến vận hành Cơng tác khoan thực sử dụng khí, nước, dung dịch sét, vữa bọt để xối hố khoan khoan Nếu cần thiết phải dùng đến ống lồng Khi hố khoan không ổn định dung dịch khoan bị tổn thất nhiều điều kiện địa chất xu hướng cản trở dòng trào ngược, cần phải biện pháp xử lý thích hợp Sự sai lệch vị trí thực tế vị trí lý thuyết khơng vượt 50mm, trừ thiết kế định khác Sự sai lệch so với trục khoan lý thuyết không vượt 2% chiều sâu khoan không vượt 20m Dung sai lớn chấp nhận độ sâu khoan lớn Khoảng cách vách hố khoan cần khoan phải đủ để dòng trào di chuyển lên miệng hố Nếu gặp vật cản khơng biết trước nằm lòng hố khoan, cần phải biện pháp xử lý để tránh ảnh hưởng xấu đến giai đoạn 3.5.5 Công tác vữa Công tác vữa phải thực giám sát người chun mơn phù hợp Cần phải trì tầng phản áp (lớp đất nằm lỗ vữa nằm cao mặt đất) đủ dày để tránh hiệu ứng rạn nứt cục thủy lực Chiều dày tầng phản áp thay đổi từ 0,5 m hố khoan đứng 2,0 m hố khoan ngang giảm xuống biện pháp thích hợp (ví dụ: dùng bê tông tường dày đè lên) Nếu công tác vữa phần tử bị gián đoạn lý thực lại phải thực đầy đủ bước giống làm lại từ đầu để bảo đảm liên tục phần tử 3.5.6 Dòng trào ngược Trong suốt q trình khoan phụt, ln ln phải người quan sát đặc điểm 93 dòng trào ngược Một số biện pháp, giải pháp thi cơng đề dựa kết phân tích số tiêu lý hố dòng trào ngược Nếu q trình thi cơng tượng khác thường dòng trào ngược cần phải xem xét lại thơng số phương pháp thi cơng Khi dòng trào ngược bị giảm khơng rõ ngun nhân phải kiểm tra xử lý ngay, xem phải khe hở dọc ống bị bịt kín hay khơng Các biện pháp xử lý dòng trào ngược gồm: - Thu gom dòng trào ngược miệng hố khoan - Tích trữ tạm thời ngồi cơng trường - Xử lý phương pháp phù hợp: Dòng trào ngược sử dụng lại thải vị trí xác định để giảm thiểu tác động xấu môi trường 3.6 Kết luận Chương Trong chương 3, luận văn tổng hợp tài liệu địa chất khu vực thành phố Sóc Trăng thấy cơng trình thường tầng đất yếu dày, với cơng trình nhà dân dụng khoảng tầng, tầng cần biện pháp xử lý Phân tích thử dần toán gia cố cọc đất-xi măng với chiều dài cọc, chọn chiều dài cọc gia cố đảm không lún vượt mức cho phép Với nhà dân dụng tầng đến tầng, gia cố cọc đất- xi măng chiều dài 8,0 m, đường kính cọc từ 0,6-0,8 m Hàm lượng xi măng 250 kg/m3 300 kg/m3 đạt yêu cầu Các nghiên cứu gia cố cọc đất-xi măng cho thấy hiệu biện pháp so với giải pháp truyền thống khác Vậy kết luận cọc đất- xi măng phù hợp để gia cố cơng trình xây dựng dân dụng địa bàn thành phố Sóc Trăng 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những kết đạt luận văn Luận văn tổng hợp kiến thức đất yếu đất yếu, tổng hợp biện pháp xử lý nền, điều kiện áp dụng biện pháp, hiệu tính tốn ứng dụng giải pháp Các số liệu tổng hợp này, giúp học viên dễ dàng so sánh, đối chứng phân tích lựa chọn phương án xử lý cho hiệu quả, tối ưu Các tính tốn thiết kế, thi cơng công nghệ cọc đất-xi măng tổng hợp chương luận văn phần sở lý thuyết để áp dụng cơng nghệ Cọc đất-xi măng sở lý thuyết rõ ràng, nghiên cứu thực nghiệm cho kết tin cậy, khẳng định giải pháp cọc đất xi măng giải pháp sở khoa học thực tiễn Phân tính tốn ứng dụng phân tích thử dần tốn gia cố cọc đất-xi măng với chiều dài cọc cho tốn đất yếu khu vực thành phố Sóc Trăng Luận văn chọn chiều dài cọc gia cố đảm không lún vượt mức cho phép Với nhà dân dụng tầng đến tầng, gia cố cọc đất- xi măng chiều dài 8,0 m, đường kính cọc từ 0,6-0,8 m Hàm lượng xi măng 250 kg/m3 300 kg/m3 đạt yêu cầu Các nghiên cứu gia cố cọc đất-xi măng cho thấy hiệu biện pháp so với giải pháp truyền thống khác Vậy kết luận cọc đất- xi măng phù hợp để gia cố cơng trình xây dựng dân dụng địa bàn thành phố Sóc Trăng Kiến nghị Vấn đề mặt thi cơng cọc đất-xi măng vấn đề khó khăn nhất, áp dụng giải pháp khu vực nội thị mật độ xây dựng cao Đề nghị sử dụng giải pháp cọc xi măng đất thi công công nghệ khoan vữa cao áp cho cơng trình u cầu xử lý tốt giải pháp kỹ thuật yêu cầu tiến độ thi cơng nhanh, q trình thi cơng đảm bảo khơng bị ảnh hưởng đến cơng trình lân cận, đồng thời cơng trình hữu tiếp tục sử dụng q trình thi cơng khắc phục cố việc thi công không sử dụng nhiều mặt 95 Hướng nghiên cứu Nghiên cứu tính chất vật liệu ximăng đất thi công vùng địa lý khác nhau, đặc biệt vùng đất chua phèn mặn; Nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng cọc xi măng đất cho mục đích khác 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] Hồng Văn Tân, Trần Đình Ngô, Phan Xuân Trường, Phạm Xuân, Nguyễn Hải (2006), “Những Phương Pháp Xây Dựng Cơng Trình Trên Nền Đất Yếu”, NXB Giao Thông Vận Tải; [2] Trần Quang Hộ (2008), “Cơng trình đất yếu”, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [3] Cao Văn Chí, “Bài giảng Nền Móng Nâng Cao”; [4] Nguyễn Quốc Dũng (chủ biên), Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quốc Huy (2005), “Công nghệ khoan cao áp xử lý đất yếu”, Nhà xuất nông nghiệp [5] Nguyễn Quốc Dũng (2011), “Application cases and successful experience of Jet Grouting method in Viet Nam”, Geotec Ha Noi 2011; [6] Tiêu chuẩn thực hành, “Đất vật liệu đắp khác gia cường (có cốt), Tiêu chuẩn Anh BS 8006: 1995; [7] TCXD 189 1999-Móng cọc tiết diện nhỏ-Tiêu chuẩn thiết kế; [8] Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng-Sở Xây dựng Sóc Trăng-Báo cáo khảo sát địa chất cơng trình số cơng trình xây dựng địa bàn thành phố Sóc Trăng; [9] Nguyễn Quốc Dũng (2014)- Hướng dẫn thiết kế thi công cọc đất-xi măng theo công nghệ Jet-Grouting-Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 2014; [10] Nguyễn Ngọc Bích (2010) “Các phương pháp cải tạo đất yếu xây dựng”, NXB Xây dựng; [11] Trần Nguyễn Hoàng Hùng (2011), “Đánh giá tiềm ứng dụng công nghệ vữa cao áp (Jet Grouting) diều kiện Việt Nam”, Tạp chí Giao thơng vận tải, số tháng 9/2011; [12] TCXDVN 385-2006-Gia cố đất yếu trụ đất xi măng; [13] Châu Ngọc Ẩn (2010), “Cơ học đất”, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 97 ... lý cho cơng trình dân dụng phạm vi thành phố Sóc Trăng Mục tiêu cụ thể ứng dụng giải pháp xử lý cọc đất xi măng cho cơng trình xây dựng dân dụng địa bàn thành phố Sóc Trăng Phân tích giải pháp. .. bàn thành phố Sóc Trăng nói riêng vấn đề xử lý gia cố cho công dân dụng chưa quan tâm nghiên cứu sâu, chưa nghiên cứu đưa giải pháp xử lý để lựa chọn cách tối ưu nhất, phần lớn cơng trình dân. .. tích giải pháp xử lý cọc đất – xi măng, nghiên cứu điều kiện đất nguyên trạng khu vực thành phố từ ứng dụng giải pháp xử lý cọc đất – xi măng vào cơng trình dân dụng thành phố Sóc Trăng III Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp gia cố nền cho các công trình dân dụng khu vực thành phố sóc trăng , Nghiên cứu giải pháp gia cố nền cho các công trình dân dụng khu vực thành phố sóc trăng , CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐẤT YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ, CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIA CỐ NỀN BẰNG CỌC ĐẤT-XI MĂNG CHO NỀN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TẠI SÓC TRĂNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn